31 ліцензіат отримав штраф за порушення законодавства про структуру власності

01.07.2019

Проаналізувавши матеріали, подані телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги щодо їхніх структур власності, Національна рада на засіданні 1 серпня оштрафувала 31 ліцензіата за неподання або невчасне подання такої інформації за 2018 рік.

Інформацію про свою структуру власності за попередній рік суб’єкти інформаційної діяльності зобов’язані подавати до Національної ради до 31 березня року, що настає за звітним. Такі вимоги, а також процедура подання цих даних містяться в Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (частина четверта статті 12) і Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженому рішенням Національної ради від 21.01.2016 № 2.

За неподання або невчасне подання інформації про структуру власності статтею 72 цього закону передбачено застосування штрафної санкції в розмірі 5% загальної суми ліцензійних зборів за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник. 

Найменша сума штрафу становила 2,18 грн., найбільша – 3 809 грн.

Національна рада також видасть розпорядження, якими зобов’яже ліцензіатів вчасно й у всьому обсязі подати до Національної ради до 31.03.2020 звіт за попередній (2019 звітний) рік діяльності про свою структуру власності. У разі невиконання розпорядження Національною радою можуть бути застосовані заходи реагування, передбачені чинним законодавством.

Компанії мають сплатити штраф до державного бюджету у тридцятиденний термін із дня отримання рішень регулятора.