Національна рада України

Національна рада України
з питань телебачення і радіомовлення

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ Є КОНСТИТУЦІЙНИМ, ПОСТІЙНО ДІЮЧИМ КОЛЕГІАЛЬНИМ, НАГЛЯДОВИМ ТА РЕГУЛЯТОРНИМ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНОМ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ

Історія

Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

Діяльність Національної ради ґрунтується на принципах законності, незалежності, об’єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві, врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення, повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень.

Національна рада складається з восьми осіб. З них чотири члени Національної ради призначаються Верховною Радою України і чотири члени Національної ради призначаються Президентом України.

Національна рада є повноважною при призначенні не менше шести її членів. Повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п’ять років, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Одна і та сама особа може бути повторно призначена членом Національної ради лише один раз.

Для забезпечення виконання повноважень Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі призначаються представники Національної ради.

Для правового, наукового, інформаційного, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Національної ради створюється апарат, який діє відповідно до затвердженого Положення та Регламенту Національної ради.

21 грудня 1993 року

Набув чинності Закон України «Про телебачення і радіомовлення». Він уперше задекларував створення в Україні державного регуляторного та наглядового органу в системі електронних ЗМІ – Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Діяльність конституційного, колегіального органу справила вирішальний вплив на розвиток телерадіоінформаційної галузі сучасної України. Національна рада здійснює державну політику ліцензування телерадіомовлення, відповідає за раціональне використання радіочастотного ресурсу держави, бере участь у реалізації державної політики у телерадіоінформаційній сфері та здійснює контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями ліцензійних умов і норм чинного законодавства.

25 квітня 1994 року

Президент України Л.Кравчук видав Указ «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Членами Національної ради стали: В. Барсук (голова), А. Михайленко, А. Москаленко, В. Погорілко, М. Попович, В. Цендровський, О. Яремчук.

З червня 1994 року

Президент України Л. Кравчук видав Указ «Про Тимчасове положення про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».

1 серпня 1994 року

Новообраний Президент України Л.Кучма своїм Указом розпустив раніше сформовану Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення та скасував Указ «Про Тимчасове положення про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» як такий, що не відповідає чинному законодавству України.

15 грудня 1994 року

Верховна Рада України затвердила нове Тимчасове положення про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, яке діяло до набрання чинності окремого закону, а також обрала персональний склад Національної ради у кількості восьми осіб. За пропозицією Голови Верховної Ради України О. Мороза обрано В. Петренка (голова), І. Мащенка, В. Погорілка, О. Яремчука. За пропозицією Президента України Л. Кучми – О. Кочектова, В. Кудіна, О. Ляхова, М. Слободяна.

15 червня 1995 року

Національна рада розпочала ліцензування телерадіоорганізацій. Перша ліцензія була видана Національній радіокомпанії України на три програми проводового мовлення.

1995 рік

Започатковано ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України. До нього вносяться дані про телерадіоорганізації, що отримали ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги або зареєструвалися як суб’єкти інформаційної діяльності.

Відомості в Державному реєстрі постійно оновлюються через внесення або вилучення телерадіоорганізацій, також враховуються зміни щодо видів діяльності, територіальної категорії мовлення, ліцензійних умов тощо.

28 червня 1996 року

На п'ятій сесії Верховної Ради України прийнято Конституцію України. У п. 20 ст. 85 Основного Закону серед повноважень Верховної Ради зазначено: «призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», у п. 13 ст. 106 серед повноважень Президента України: «призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення».

1996 рік

Ліцензії Національної ради отримала НТКУ та інші телекомпанії, які стали згодом загальнонаціональними: «СТБ», «Інтер», «ICTV», «НБМ», «Студія «1+1».

23 вересня 1997 року

Набув чинності Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», який розширив її повноваження, чітко окреслив завдання та функції, запровадив нову процедуру формування цього органу. Закріплено, що чотири члени Національної ради призначаються Верховною Радою України і ще чотири – Президентом України.

1997 рік

В ефірі України запрацювали три потужні мовники: Національна телекомпанія України, «Студія «1+1», телекорпорація «Інтер».

24 грудня 1998 року

Національна рада видала першу ліцензію на супутникове телемовлення.

Лютий 1999 року

Національна рада вперше прозвітувала про свою роботу на пленарному засіданні Верховної Ради України. Звіт взято до відома, але в середині березня повноваження членів Національної ради було припинено, а новий склад не обрано.

16 березня 1999 року

Верховна Рада України затвердила списком нову четвірку членів Національної ради: С. Аксененко, М. Княжицький, В. Цендровський, М.Червінчук.

Червень 1999 – червень 2000 року

Національна рада не діяла

18 травня 2000 року

Верховна Рада України рейтинговим голосуванням обрала чотирьох нових членів Національної ради: М. Княжицького, В. Лешика, Ю. Покальчука, М. Потураєва.

Червень 2000 року

Верховна Рада України скасувала рішення від 16.03.1999 р. про призначення четвірки членів Національної ради від Верховної Ради.

9 червня 2000 року

Президент України Л. Кучма своїм Указом призначив членами Національної ради: М. Баграєва, В. Грановського, Ю. Плаксюка, Б. Холода. Головою Національної ради обрано Б. Холода.

2000 рік

Ухвалено низку нормативних документів, положень про ліцензування, про умови конкурсів на отримання ліцензій на мовлення, про представництва в областях, про порядок ретрансляції телеканалів у кабельних мережах тощо. Згодом ці нормативні акти змінювалися.

14 грудня 2000 року

З метою стимулювання розвитку вітчизняної телеіндустрії Національна рада заснувала премію «Телетріумф».

2001 рік

Національна рада стала членом Європейської платформи регуляторних органів (EPRА), до складу якої входять регуляторні органи більшості країн Європи. Ця незалежна міжнародна структура об’єднує 52 аналогічні організації з 46 країн світу, створена з метою обміну інформацією, досвідом і практиками між ними.

22 березня 2001 року

Відбулася перша церемонія нагородження переможців премії «Телетріум» за підсумками 2000 року, яких визначала експертна колегія у 14 номінаціях.

15 травня 2001 року

Національна рада ухвалила рішення про видання журналу «Вісник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення». 23.05.2001 р. журнал отримав свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ і виходив до 2005 року з періодичністю раз у два місяці. У січні 2006 року журнал було реформовано у бюлетень. 18 березня 2009 року ухвалено рішення про призупинення видання бюлетеню.

11 червня 2001 року

Запрацював веб-сайт Національної ради. На ньому було розміщено законодавчу базу електронних ЗМІ, структуру апарату Національної ради, інформацію про конкурси на канали і частоти, повідомлення прес-служби тощо.

2002-2003 роки

У зв'язку з ротаціями, а також обранням члена Національної ради М.Баграєва народним депутатом України, новими членами Національної ради згідно з Постановами Верховної Ради стали: Ю. Шкарлат (з лютого по липень 2002 р.), В. Понеділко (з липня 2002 р.), В. Шевченко (з липня 2002 р.), В. Манжосов (з липня 2002 р.), Т. Лебедєва (з лютого 2003 р.), а згідно з Указами Президента України: В. Павленко (з березня 2003 р.), В. Лешик (з вересня 2003 р.), М. Фартушний (з вересня 2003 р.).

2000-2003 роки

Національною радою було розроблено і затверджено низку важливих нормативних документів із ліцензування та контролю за дотриманням телерадіоорганізаціями норм чинного законодавства; розпочався активний процес ліцензування кабельного, супутникового, супутниково-кабельного телемовлення; розширено мережі мовлення телерадіоорганізацій : «ICTV», «СТБ», «Новий канал», «ТЕТ», «Тоніс», «Україна», створено мережі FM-станцій.

18 червня 2003 року

Рішенням Національної ради № 781 запроваджено візуальні позначки класифікації відеопродукції, розрахованої на різні вікові категорії глядачів.

14 квітня 2004 року

Національна рада ухвалила Рекомендації щодо визначення мов програм і передач у програмних концепціях телерадіоорганізацій, які ведуть мовлення на території України або претендують на отримання ліцензії. Загальнонаціональним мовникам і тим, що ведуть мовлення на кілька адміністративно-територіальних утворень, пропонувалося вести мовлення державною мовою, а регіональним і місцевим (на кілька населених пунктів у межах одного територіального утворення) – мова програм і передач мала бути не менше ніж 50% українською. Згодом до цих рекомендацій вносилися зміни.

17 березня 2005 року

Верховна Рада України продовжила повноваження членів Національної ради: Т. Лебедєвої, В. Понеділка.

18 березня 2005 року

Постановою Верховної Ради України членом Національної ради призначено В. Шевченка (голова), Ю. Плаксюка.

3 квітня 2005 року

Президент України В.Ющенко своїм Указом призначив членами Національної ради І. Куруса, В. Лясовського, А. Мирошніченка, Ю. Сторожука.

13 червня 2005 року

Підписано Меморандум про співпрацю між телерадіокомпаніями і Національною радою, спрямовану на розбудову національного інформаційного простору. В ньому насамперед ішлося про необхідність збільшення в ефірі обсягу національного продукту.

1 березня 2006 року

Набрав чинності Закон України «Про телебачення і радіомовлення» (3317-IV), який зокрема передбачав ліцензування провайдерів програмної послуги та вводив обов’язкові обсяги на ведення мовлення державною мовою. Так, для загальнонаціональних мовників частка ефірного часу, коли мовлення ведеться українською мовою, мала становити не менше 75 відсотків загального обсягу добового мовлення. Мова (мови) програм і передач телерадіоорганізації повинна визначатися умовами ліцензії на мовлення. У ліцензії мовників з’явилася окрема графа для зазначення мовлення державною мовою.

14 липня 2006 року

Підписано оновлений варіант Меморандуму, що був покликаний врегулювати відносини між регулятором і телеканалами головним чином у питаннях мовлення державною мовою і щодо дотримання квот на національний телевізійний продукт та його пріоритетність перед іноземним.

21 липня 2006 року

Відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між радіокомпаніями та Національною радою.

2006 рік

Відповідно до нової редакції Закону «Про телебачення і радіомовлення» розпочалося ліцензування такого виду діяльності, як надання програмної послуги з використанням кабельних багатоканальних мереж та систем МІТРІС, Телесело і ММДС тощо. Це дало змогу припинити недобросовісну конкуренцію у сфері телерадіомовлення та масові порушення законодавства про авторське право та суміжні права.

7 лютого 2006 року

За ініціативи Національної ради створено Незалежну експертну раду з питань діяльності мас-медіа під час виборів – консультативно-дорадчий орган, метою діяльності якого було надання Центральній виборчій комісії, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення та ЗМІ незалежних експертних висновків, оцінок та рекомендацій в передвиборний період. 2007 і 2008 року також діяли експертні ради.

7 лютого 2007 року

Згідно з Указами Президента України Ю. Сторожука звільнено з посади члена Національної ради України. Новим членом Національної ради призначено Т. Мокріді.

2007 року

З ініціативи Національної ради розпочався процес впровадження цифрового телерадіомовлення. Створено багатоканальну мережу в мультиплексі МХ-4. Переможців на мовлення в цій мережі було визначено за результатами конкурсу 2 квітня 2008 року.

28 грудня 2007 року

Національна рада затвердила Правила ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України (рішення № 1709)

1 березня 2008 року

Набуло чинності Положення про порядок ліцензування мовлення кабельного та здійснення ретрансляції програм та передач. Розпочався процес адаптації іноземних програм, що ретранслюються в кабельних мережах, до вимог чинного законодавства України (стаття 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).

17 грудня 2008 року

Верховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. 1 липня 2009 року Україна стала повноправною стороною Конвенції. Відтоді Національна рада у своїй регуляторній діяльності керується нормами цього міжнародного документа.

21 квітня 2009 року

Національна рада задовольнила заяву В. Шевченка про звільнення з посади голови регуляторного органу.

24 листопада 2009 року

Указами Президента звільнено з посади члена Національної ради В. Лясовського та призначено на цю посаду О. Головатенко.

22 лютого 2010 року

Своїми Указами Президент України В. Ющенко звільнив з посад членів Національної ради І. Куруса й А. Мирошніченка.

23 лютого 2010 року

Президент України В. Ющенко підписав Укази про призначення А. Мирошніченка та Л. Мудрак членами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

26 лютого 2010 року

Президент України В. Янукович своїм Указом скасував Указ Президента В. Ющенка від 23 лютого 2010 року «Про призначення А. Мирошніченка членом Національної ради».

2 квітня 2010 року

Указами Президента України В. Януковича звільнено з посади члена Національної ради Т. Мокріді та призначено на цю посаду В. Манжосова, згодом його було обрано головою Національної ради.

15 квітня 2010 року

Ю. Плаксюк звільнився з посади члена Національної ради за власним бажанням. Його було призначено головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

29 червня 2010 року

Постановами Верховної Ради України на посади членів Національної ради призначено Є. Баранова, О. Єлманову, І. Опілат, М. Фартушного.

2011 рік

Розпочато ліцензування провайдерів програмної послуги за технологією IPTV. Створено національну мережу ефірного цифрового мовлення в стандарті DVBT-2 та визначено провайдера програмної послуги цієї мережі – ТОВ «Зеонбуд».

16-17 серпня 2011 року

Визначено переможців конкурсу на цифрове мовлення у мультиплексі МХ-5 для регіональних і місцевих телекомпаній. 85 телерадіоорганізацій отримали можливість мовити у цифрі.

18 серпня 2011 року

Підбито підсумки конкурсу на цифрове мовлення у мультиплексах МХ-1, МХ-2, МХ-3 і МХ-5 для загальнонаціональних телекомпаній, 28 компаній стали переможцями та отримали ліцензії на мовлення у цифровому стандарті.

11-12 вересня 2012 року

Відбулося визначення переможців другого конкурсу на мовлення у мультиплексі МХ-5, визначеного для регіональних і місцевих компаній. Ще 21 місцева і 4 регіональні компанії отримали ліцензії на мовлення у цифровому стандарті.

14 листопада 2012 року

Національна рада задовольнила заяву Оксани Калетник (Єлманової) про її звільнення з посади члена Національної ради у зв’язку із її обранням народним депутатом.

4 липня 2013 року

Постановою Верховної Ради України на посаду члена Національної ради призначено В. Георгієвську.

11 лютого 2014 року

Президент України В. Янукович призначив восьмого члена Національної ради – Л. Бакаленко.

28 лютого 2014 року

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 28.02.2014 № 837-VII «Про висловлення недовіри Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення за результатами розгляду звіту за 2013 рік» і Закону України від 17.04.2014 № 1222 «Про внесення змін до Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» було достроково припинено повноваження членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Є. Баранова, В. Георгієвської, І. Опілат, М. Фартушного.

Березень 2014 року

Національна рада звернулася до суду стосовно визнання такими, що не відповідають вимогам українського законодавства і Європейській конвенції про транскордонне телебачення чотирьох російських програм: «Первый канал. Всемирная сеть» (ОАО «Первый канал»), «РТР-Планета», «Российский Информационный канал «Росия-24» (ВГТРК «Всеросийская государственная телевезионная и радиовещательная компания»), «НТВ-Мир» (ОАО «Телекомпания НТВ»). 25 березня ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва про забезпечення адміністративного позову у справі №826/3456/14 зобов’язано ТОВ «Торсат» та провайдерів програмної послуги, які уклали з ним угоди, припинити ретрансляцію в багатоканальних телемережах на території України цих іноземних програм.

4 липня 2014 року

Верховна Рада України рейтинговим голосуванням обрала чотирьох членів Національної ради, а саме: О. Герасим’юк, О. Ільяшенка, К. Котенко, О. Черниша.

7 липня 2014 року

Указами Президента України Петра Порошенка звільнено з посад членів Національної ради В. Манжосова, Л. Мудрак, Л. Бакаленко.

Цього ж дня Указами Президента на посаду членів Національної ради призначено Ю. Артеменка, В. Севрюкова, Г. Шверка.

9 липня 2014 року

Головою Національної ради обрано Ю. Артеменка, О. Герасим’юк – першим заступником голови, Г. Шверка – заступником голови, К. Котенко – відповідальним секретарем Національної ради.

11 вересня 2014 року

Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка звільнено з посади члена Національної ради О. Головатенко.

2014 рік

Національна рада, дбаючи про інтереси держави і усвідомлюючи наслідки наявності в ефірі програм, що традиційно містять неправдиві відомості, заклики до розпалювання війни, ворожнечі й ненависті, зневагу до патріотичних почуттів громадян і України в цілому та їх вплив на свідомість людей, визнала низку іноземних програм такими, що не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинному законодавству України. Серед них: «РТР – Планета», «НТВ – Мир», «Россия 24», «ТВ Центр – Іnternational»; «РосБизнесКонсалтинг ТВ» (РБК – ТВ); «История» (ВДТРК).

18 грудня 2014 року

Національна рада ухвалила перше рішення про тимчасове мовлення телерадіоорганізацій на території проведення антитерористичної операції.

Наприкінці 2014 року

Створено єдину мережу Українського радіо з використанням FM-ресурсу. Щороку кількість частотних присвоєнь збільшувалася, і станом на 20 жовтня 2018 року мережа складається зі 195 FM-частот, які транслюють програми «Українське радіо», «Промінь», «Культура» (не включені тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та АР Крим).

2015 рік

У зв’язку з поширенням мовниками країни-агресора пропагандистської інформації, виявленими фактами недотримання норм українського законодавства та Європейської конвенції про транскордонне телебачення було обмежено ретрансляцію в кабельних мережах 10 телеканалів Російської Федерації: «24 Техно»; «МИР 24»; «Страна»; «Русский иллюзион»; «Дом кино»; «Оружие»; «Многосерийное ТВ»; «Школьник ТВ»; «Феникс+кино»; «Иллюзион +».

9 квітня 2015 року

Верховна Рада України ухвалила закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Під заборону розповсюдження і демонстрування потрапили фільми і серіали, які популяризують або пропагують органи держави-агресора або їхні окремі дії, що створюють позитивний імідж працівників держави-агресора чи працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Заборонена також трансляція фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора після 1 січня 2014 року. Національна рада почала здійснювати нагляд за дотриманням мовниками положень цього закону.

10 квітня 2015 року

Після набуття чинності нової редакції Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» розпочався процес реформування державних телерадіоорганізацій у Національну Суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ). На першому етапі державні мовники були приєднані до НТКУ. З цією метою Національна рада переоформила 161 ліцензію телерадіоорганізацій.

14 травня 2015 року

Ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій», яким Національну раду уповноважено вести перелік іноземних програм, дозволених до ретрансляції в Україні, та заборонено розповсюдження реклами мовниками з країн, що не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

3 вересня 2015 року

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення», відповідно до якого суб'єкти інформаційної діяльності (телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги) зобов'язані розкривати на своєму сайті та надавати Національній раді з питань телебачення і радіомовлення інформацію про свою структуру власності та відомості про кінцевих вигодоодержувачів не пізніше 31 березня наступного за звітним роком.

14 вересня 2015 року

Указами Президента України №№ 542/215, 543/215 звільнено Владислава Севрюкова і Григорія Шверка з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у зв’язку з обранням їх народними депутатами України.

14 вересня 2015 року

Указами Президента України №№ 544/215, 545/215 призначено Сергія Костинського і Уляну Фещук членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

23 вересня 2015 року

Уляну Фещук обрано заступником голови Національної ради.

17 грудня 2015 року

На засіданні Національної ради було затверджено склад Наглядової ради НСТУ в кількості 17 осіб: 9 – від громадських організацій і 8 – від депутатських фракцій і груп

16 червня 2016 року

Верховна Рада України ухвалила закон, який зобов’язує телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених протягом доби. Крім того, передбачено, що не менше 60% добового обсягу ведення передач має відбуватися державною мовою. Імплементація закону триватиме в три етапи. Закон набув чинності 8 листопада 2016 року.

2 серпня 2016 року

Національна рада задовольнила заяву К.Котенко про звільнення з посади члена Національної ради.

27 вересня 2016 року

Указом Президента України № 412/2016 В.Коваля призначено членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

24 листопада 2016 року

О.Ільяшенка обрано відповідальним секретарем Національної ради.

13 червня 2017 року

Опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації».

Згідно з вимогами прикінцевих і перехідних положень Закону, який набув чинності 13 жовтня 2017 року, упродовж першого року його дії вимоги до частки передач та фільмів, виконаних державною мовою, зараховуються усі передачі та фільми власного виробництва і національний аудіовізуальний продукт.

З 13 жовтня 2018 року передбачені такі вимоги щодо обсягу української мови :

• не менше ніж 75% української мови – в ефірі загальнонаціональних і регіональних телеканалів;

• не менше ніж 60% української мови – в ефірі місцевих телеканалів;

• не менше ніж 75% загального обсягу передач новин – новини українською мовою.

7 грудня 2017 року

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України», яким узаконено поняття тимчасового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення і надання відповідних дозволів Національної ради замість ліцензій за заявковим принципом на позаконкурсних підставах.

11 липня 2018 року

Національна рада розпочала видачу дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення відповідно до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, затвердженого рішенням Національної ради від 01 березня 2018 року № 288 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2018 року за №386/31838

Станом на 26 жовтня 2018 року мовлення на підставі дозволів на тимчасове мовлення здійснюють 31 ТРО на 97 частотах та 34 телевізійних каналах

2014-2018 роки

Обмежено для ретрансляції в кабельних мережах 80 іноземних каналів, які не відповідають вимогам українського законодавства та Європейської конвенції про транскордонне мовлення. Натомість станом на 11.10.2018 мають змогу ретранслюватися 181 іноземна телепрограма.

31 липня 2018 року

Вимкнено аналогове телебачення у Києві та Кіровоградській області.

31 серпня 2018 року

Вимкнено аналогове телебачення по всій території України.

До 1 травня 2019 року продовжать мовити телеканали НСТУ, місцеві мовники, аналогові канали на території проведення операції об’єднаних сил і в прикордонних районах з країною-агресором.

Докладніше

Основні завдання

 • Ліцензування телерадіомовлення
 • Нагляд і контроль за дотриманням ліцензіатами вимог законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення, щодо реклами і спонсорства, порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів
 • Нагляд за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензій
 • Проведення офіційного моніторингу телерадіопрограм
 • Розробка Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору
 • Оголошення і проведення конкурсів на мовлення на вільних телерадіоканалах
 • Розробка умов використання та визначення користувачів радіочастотного ресурсу, виділеного для потреб телерадіомовлення
 • Запобігання нераціональним обмеженням розвитку телерадіомовлення
 • Сприяння розвитку національного телевізійного та радіовиробництва
 • Налагодження комунікації з телерадіоорганізаціями з метою вироблення спільних для усіх мовників правил поширення інформації з дотриманням журналістських стандартів

Місія та цілі

Місія

Відповідальна журналістика – захист від зовнішньої агресії

 

Цілі

 • Захист інформаційного простору України
 • Розвиток мовлення на території проведення АТО, прикордонних територіях півдня України і на Автономну Республіку Крим
 • Перехід від аналогового до цифрового стандарту мовлення
 • Сприяння ефективній та сталій конкуренції на ринку, створення умов щодо недопущення усунення, обмеження чи спотворення конкуренції у телерадіоінформаційному просторі
 • Сприяння становленню суспільного мовлення
 • Представлення і відстоювання інтересів та позиції України у сфері телебачення і радіомовлення на міжнародному рівні

 

Члени Національної ради

Структура

– Члени Національної ради
– Центральний апарат
– Представники Національної ради в областях
 До складу Національної ради входять 8 осіб. Чотирьох членів Національної ради призначає Верховна Рада, ще чотирьох — Президент України. Термін повноважень членів ради — 5 років.

Одна і та ж особа може бути повторно призначена членом Національної ради лише один раз.

 

ЧЛЕНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ

 Голова Національної ради 

Перший заступник голови Національної ради — Герасим’юк Ольга Володимирівна

Заступник голови Національної ради — Фещук Уляна Юріївна

Відповідальний секретар Національної ради — Ільяшенко Олександр Борисович

Член Національної ради Зіневич Юрій Михайлович

Член Національної ради — Коваль Валентин Юрійович

Член Національної ради — Костинський Сергій Анатолійович

Член Національної ради — Онопрієнко Максим Валентинович

Член Національної ради — Черниш Олег Миколайович

АПАРАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ

КЕРІВНИК АПАРАТУ
Кучерук Сергій Адамович
(044) 270-55-25
s.kucheruk@nrada.gov.ua

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Начальник відділу – Моцар Ірина Анатоліївна
(044) 287-17-48
i.motsar@nrada.gov.ua

ВІДДІЛ ПЕРСОНАЛУ
Начальник відділу – Вусик Надія Михайлівна
(044) 279-53-87
n.vusyk@nrada.gov.ua

ВІДДІЛ ЗВ’ЯЗКІВ ЗІ ЗМІ, ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ
Начальник відділу – Кравченко Тамара Василівна
(044) 278-75-75
t.kravchenko@nrada.gov.ua

УПРАВЛІННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ ТА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
Начальник управління – Мироненко Тамара Василівна
(044) 234-97-33
t.mironenko@nrada.gov.ua

Відділ технічного контролю та регулювання телерадіомовлення
Заступник начальника управління – начальник відділу – Кардаш Дмитро Анатолійович
(044) 270-76-02
d.kardash@nrada.gov.ua

Відділ міжвідомчої координації радіочастотного ресурсу
Начальник відділу – Кальченко Оксана Василівна
(044) 234-97-45
o.lutsuk@nrada.gov.ua

Сектор впровадження нових технологій та науково-технічного розвитку
Завідувач сектору – Шишко Євген Сергійович
(044) 270-76-02
e.shyshko@nrada.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Начальник управління – Запорожець Людмила Миколаївна
(044) 234-98-43
l.zaporozhets@nrada.gov.ua

Відділ ліцензування телерадіомовлення
Заступник начальника управління – начальник відділу – Степневська Анна Валеріївна
(044) 278-73-04
a.stepnevska@nrada.gov.ua

Відділ ліцензування провайдерів програмної послуги
Начальник відділу – Коваль Тетяна Григорівна
(044) 270-55-34
t.koval@nrada.gov.ua

Відділ державної реєстрації
Начальник відділу – Ступак Дмитро Сергійович
(044) 234-97-13
d.stupak@nrada.gov.ua

Сектор первинного розгляду та реєстрації заяв телерадіоорганізацій
Завідувач сектору – Травінська Світлана Михайлівна
(044) 234-97-13
s.travinska@nrada.gov.ua

УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ
Начальник управління – Кіфлюк Роман Миколайович
(044) 278-48-41
r.kifliuk@nrada.gov.ua

Відділ контролю в сфері телерадіомовлення
Заступник начальника управління – начальник відділу – Лисенкова Олена Олексіївна
(044) 270-69-03
o.krivsha@nrada.gov.ua

Відділ моніторингу
Начальник відділу – Дубінкіна Вікторія Володимирівна
(044) 234-98-19
v.dubinkina@nrada.gov.ua

Відділ забезпечення проведення перевірок
Начальник відділу – Глушко Ірина Олександрівна
(044) 278-48-41
i.glushko@nrada.gov.ua

Відділ аналізу аудіовізуальних медіа-послуг та соціологічних досліджень
Начальник відділу – Швидченко Дмитро Олександрович
(044) 278-48-41
d.shvidchenko@nrada.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ
Начальник управління – Савельєв Сергій Вікторович
(044) 278-74-11
s.savelyev@nrada.gov.ua

Відділ організації роботи представників Національної ради та секретаріатів представників
Заступник начальника управління – начальник відділу- Свістула Олександр Володимирович
(044) 279-99-33
o.svistula@nrada.gov.ua

ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Начальник управління – Літвіщенко Ганна Олександрівна
(044) 234-97-00
a.chumachenko@nrada.gov.ua

Відділ представництва в судах та супроводження судових проваджень
В.о. заступника начальника управління – начальник відділу –  Кондратенко Олена Володимирівна
(044) 278-74-33
o.kondratenko@nrada.gov.ua

Відділ нормативно-правового забезпечення
Начальник відділу – Пархоменко Ірина Володимирівна
(044) 270-55-31
i.parkhomenko@nrada.gov.ua

Сектор розгляду інформації про структуру власності суб’єктів інформаційної діяльності
Завідувач сектору – Хвостик Тетяна Олексіївна
(044) 278-74-33
t.hvostuk@nrada.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ
Начальник управління – головний бухгалтер – Стороженко Тетяна Володимирівна
(044) 278-72-60
t.storozhenko@nrada.gov.ua

Відділ розрахунку та контролю сплати ліцензійних зборів
Начальник відділу – Торяник Маргарита Сергіївна
(044) 278-74-10
m.toryanik@nrada.gov.ua

Сектор планування та фінансування видатків бюджетних програм
Завідувач сектору – Стасенко Людмила Петрівна
(044) 278-74-10
l.stasenko@nrada.gov.ua

Відділ бухгалтерського обліку
Заступник начальника управління – начальник відділу – Крук Катерина Петрівна
(044) 278-74-95
k.kruk@nrada.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Начальник управління – Собчук Тетяна Дмитрівна
(044) 278-48-74
t.sobchuk@nrada.gov.ua

Відділ протокольно-організаційної роботи
Начальник відділу – Позняк Вікторія Василівна
(044) 287-17-50
v.poznyak@nrada.gov.ua

Відділ контролю документообігу
Начальник відділу – Коваль Таміла Георгіївна
(044) 278-48-21
tamila.koval@nrada.gov.ua

Сектор забезпечення розгляду звернень та доступу до публічної інформації
Завідувач сектору – Живолуп Людмила Іванівна
(044) 278-48-89
l.zhivolup@nrada.gov.ua

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Начальник управління – Тарасенко Тарас Михайлович
(044) 278-72-82
t.tarasenko@nrada.gov.ua

Відділ матеріально-технічного та транспортного забезпечення
Заступник начальника управління – начальник відділу – Кравчук Олексій Якович
(044) 278-72-82
o.kravchuk@nrada.gov.ua

Відділ експлуатації та інформаційних технологій
Начальник відділу – Мамука Сергій Леонідович
(044) 287-17-47
s.mamuka@nrada.gov.ua

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту

 

ПРЕДСТАВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ В ОБЛАСТЯХ

Представник Національної ради у Вінницькій області
Мазурик Вадим Станіславович
(0432) 61-15-01 (сл.)
(050) 519-06-41
вул. Соборна, 72, к. 308, м. Вінниця, 21001
v.mazuryk@nrada.gov.ua

Представник Національної ради у Волинській області
Бойко Лілія Григорівна
(097) 798-97-56
просп. Волі, 6, к. 24, м. Луцьк, 43025
boyko_lilja@ukr.net

Представник Національної ради у Дніпропетровській області
Демченко Олена Анатоліївна
(067) 332-91-43
o.demchenko@nrada.gov.ua

Представник Національної ради у Донецькій області
Шах Наталія Іванівна
(066) 539-01-62
n.shakh@nrada.gov.ua

Представник Національної ради у Житомирській області
(0412) 22-35-25 (сл.)
вул. Театральна, 7, каб. 115, м. Житомир, 10014

Представник Національної ради у Закарпатській області
(0312) 61-65-55 (сл.)
вул. Капушанська, 74, м. Ужгород, 88018

Представник Національної ради у Запорізькій області
Циганов Володимир Володимирович
(061) 225-66-11 (сл.)
vlgypsy@ukr.net
просп. Соборний, 164, оф. 504, м. Запоріжжя, 69107

Представник Національної ради у Івано-Франківській області
Маслов Ігор Вадимович
(050) 373-56-57
i.maslov@nrada.gov.ua
вул. Шашкевича, 2, каб. 13, м. Івано-Франківськ, 76000

Представник Національної ради у Київській області
Ревенко Михайло Федорович
(044) 234-96-94
m.revenko@nrada.gov.ua
вул. Прорізна, 2, каб. 201, м. Київ, 01601

Представник Національної ради у Кіровоградській області
Каракулін Сергій Володимирович
(098) 428-05-78
s.karakulin@nrada.gov.ua
вул. Дворцова, 64/53, м. Кіровоград, 25006

Представник Національної ради у Луганській області
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400

Представник Національної ради у Львівській області
Цеголко Петро Павлович
(032) 260-10-60 (сл.)
вул. Винниченка, 6, а/с 1553, м. Львів, 79008
p.tsegolko@nrada.gov.ua

Представник Національної ради у Миколаївській області
Бондур Сергій Володимирович
(093) 729-89-25
s.bondur@nrada.gov.ua
вул. Адміральська, 22, к. 722, м. Миколаїв, 54001

Представник Національної ради у Одеській області
Салабай Олександр Васильович
(048) 787-79-67 (сл.)
вул. Канатна, 83, каб. 405, м. Одеса, 65012
o.salabai@nrada.gov.ua

Представник Національної ради у Полтавській області
Миронович Лілія Миколаївна
(0532) 50-26-95 (сл.)
пров. Шкільний, буд. 6, кім. 4, м. Полтава, 36003
l.myronovych@nrada.gov.ua

Представник Національної ради у Рівненській області
Тарасюк Дмитро Володимирович
(0362) 69-52-90 (сл.)
майдан Просвіти, 1, к. 128, м. Рівне, 33028
d.tarasiyk@nrada.gov.ua

Представник Національної ради у Сумській області
Якубенко Лариса Леонідівна
(050) 301-27-13
площа Незалежності, 2, оф. 129, м. Суми, 40000
l.yakubenko@nrada.gov.ua 

Представник Національної ради у Тернопільській області
Зубик Михайло Васильович
(0352) 25-39-08 (сл.)
б-р Тараса Шевченка, 17, к. 109, м. Тернопіль, 46001
m.zubyk@nrada.gov.ua

Представник Національної ради у Харківській області
Майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під’їзд, 6 поверх, к. 122, м. Харків, 61022

Представник Національної ради у Херсонській області
Мовчан Сергій Олексійович
(0552) 45-41-06 (сл./ф.)
вул. Перекопська, 17, офіс 7, м. Херсон, 73000
s.movchan@nrada.gov.ua

Представник Національної ради у Хмельницькій області
(0382) 65-76-22
вул. Володимирська, 92, м. Хмельницький, 29000

Представник Національної ради у Черкаській області
Горбаченко Надія Петрівна
(097) 291-45-12
n.gorbachenko@nrada.gov.ua
вул. Хрещатик, 251, каб. 3, м. Черкаси, 18000

Представник Національної ради у Чернівецькій області
Нечипорук Любов Миколаївна
(0372) 55-09-01 (сл./ф.)
вул. Емінеску, 2, к. 7, м. Чернівці, 5800
l.nechyporuk@nrada.gov.ua

Представник Національної ради у Чернігівській області
Сенченко Ірина Віталіївна
(093) 111-61-73
просп. Миру, 49-а, КП «Діловий центр», кім. 1008, м. Чернігів, 14000
i.senchenko@nrada.gov.ua

Представник Національної ради у м. Києві
Скрипченко Анастасія Іванівна
(044) 234-96-94 (сл.)
вул. Прорізна, 2, каб. 204, м. Київ, 01601
a.skrypchenko@nrada.gov.ua

Представник Національної ради у Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Ящук Тетяна Олександрівна
(068) 174-49-56
t.yaschuk@nrada.gov.ua
вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601

 

Вакансії

Конкурс на зайняття посад державної служби

Документи для участі в конкурсі приймаються
з 22 серпня по 16 вересня 2019 року за адресою:
м. Київ, вул. Прорізна, 2, каб. 312
Вусик Надія Михайлівна,
(044) 279-53-87
n.vusyk@nrada.gov.ua

Наказ про оголошення конкурсу.

Перелік посад, на які оголошено конкурс, та умови конкурсу.

Перелік документів для участі в конкурсі.

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Перелік тестових питань на знання законодавства з варіантами відповідей.

Інструкція кандидата по роботі в системі оцінювання знань Національного агентства з питань державної служби.

Склад конкурсної комісії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Бланки документів для участі в конкурсі.

Атестація щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються протягом 26 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

 

Результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби від 11.09.2019

Порядковий номер вакансії

Найменування посади

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Примітки

 

156556

Представник Національної ради у Закарпатській  області (строкове призначення)

Цаповський

Володимир

Іванович

10,44

переможець конкурсу

 

156557

Представник Національної ради у Харківській  області (строкове призначення)

Пилаєва Вікторія Миколаївна

14,79

 

переможець конкурсу

Панченко Ірина Сергіївна

14,45

другий за результатами    конкурсу кандидат

156558

Головний спеціаліст секретаріату представника Національної ради у м. Києві

Дига Владислав Сергійович

10,34

переможець конкурсу

Голованова Наталя Вікторівну

9,32

другий за результатами конкурсу кандидат

На зайняття вакантної посади головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту (порядковий номер вакансії – 156559) претенденти відсутні.

 

 

Контактна особа – Надія Вусик, 279-53-87,
n.vusyk@nrada.gov.ua

Контакти

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601
E-mail: nrada@nrada.gov.ua
Тел./факс: (044) 278-74-90