Перевірки - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Перевірки

План проведення перевірок:
Назва документа
План проведення виїзних перевірок телерадіоорганізацій України на перший квартал 2021 року
Завантажити .pdf 379.5KB
Про внесення змін до Плану проведення виїзних перевірок телерадіоорганізацій України на четвертий квартал 2020 року, затвердженого рішенням Національної ради від 17.09.2020 № 1072
Завантажити .pdf 207.9KB
План проведення виїзних перевірок телерадіоорганізацій України на четвертий квартал 2020 року
Завантажити .pdf 432.5KB
Про внесення змін до Плану проведення виїзних перевірок телерадіоорганізацій України на четвертий квартал 2019 року
Завантажити .pdf 285.6KB
Про внесення змін до Плану проведення виїзних перевірок телерадіоорганізацій України на третій квартал 2020 року
Завантажити .pdf 324.2KB
План проведення виїзних перевірок телерадіоорганізацій України на третій квартал 2020 року
Завантажити .pdf 330.6KB
План проведення виїзних перевірок телерадіоорганізацій України на другий квартал 2020 року
Завантажити .pdf 208.8KB
План проведення виїзних перевірок телерадіоорганізацій України на перший квартал 2020 року
Завантажити .pdf 251.7KB
План проведення виїзних перевірок телерадіоорганізацій України на четвертий квартал 2019 року
Завантажити .pdf 349.6KB
План проведення виїзних перевірок телерадіоорганізацій України на другий квартал 2019 року
Завантажити .pdf 254.2KB
Завантажити більше публікацій
Скасування санкції оголошення попередження:
Назва документа
Заява про скасування санкції „оголошення попередження
Завантажити .doc 30KB
Положення про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
08 лютого 2012 № 114

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2012 року
за № 318/20631

Внесено зміни:
рішення Національної ради
від 18.09.2013 № 1775

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 жовтня 2013 року
за № 1716/24248

Положення
про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої
Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України
телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

І.Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) до телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги за порушення умов ліцензії або чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення.

1.2. Це Положення розроблено для позасудового скасування санкції „оголошення попередження” телерадіоорганізаціям та провайдерам програмної послуги.

1.3. У цьому Положенні терміни застосовуються у такому значенні:

документальні свідчення – надані ліцензіатом на виконання рішення Національної ради документи (звіт, завізований представником Національної ради в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, та інші матеріали) на підтвердження усунення порушень, які стали підставою для оголошення попередження;

системний порушник – ліцензіат, який на дату подання заяви про скасування санкції „оголошення попередження” має три і більше санкцій, які не скасовані у визначеному законодавством порядку або відповідними судовими рішеннями.

1.4. Санкція «оголошення попередження», застосована за порушення умов ліцензії та вимог чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення щодо ліцензії, яка була анульована або втратила чинність, вважається автоматично скасованою і не враховується під час подальшої діяльності ліцензіата.

ІІ. Позасудовий порядок скасування санкції „оголошення попередження”

2. Скасування санкції „оголошення попередження”

2.1. У разі прийняття Національною радою рішення про застосування санкції „оголошення попередження” ліцензіат зобов’язаний в установлений в рішенні строк усунути зафіксовані у його діяльності порушення.

2.2. На виконання рішення Національної ради ліцензіат в установлений в рішенні строк має надіслати на адресу Національної ради звіт та матеріали, що підтверджують усунення порушень умов ліцензії або законодавства України.
2.3. Звернення із заявою до Національної ради про скасування санкції „оголошення попередження” відбувається за ініціативою ліцензіата.

3. Заява про скасування санкції „оголошення попередження”

3.1. Розгляд питання про скасування санкції „оголошення попередження” здійснюється на підставі заяви ліцензіата про скасування санкції „оголошення попередження” за формою згідно із додатком до цього Положення.

3.2. Заяву про скасування санкції „оголошення попередження” ліцензіат має право подавати за умови:

якщо він не оскаржує або не оскаржив рішення Національної ради, яким оголошено попередження, у судовому порядку;
якщо ліцензіат не є системним порушником умов ліцензії та чинного законодавства;

якщо ліцензіатом вчасно надано звіт та матеріали, що підтверджують усунення порушень умов ліцензії або законодавства України, відповідно до пункту 2.2. глави 2 цього розділу.

3.3. До заяви ліцензіат повинен додати документальні свідчення, які підтверджують, що на дату подання заяви до Національної ради ліцензіатом було усунуто порушення, які стали підставою для застосування Національною радою санкції.

4. Розгляд заяви про скасування санкції „оголошення попередження”

4.1. Під час розгляду заяви про скасування санкції „оголошення попередження” враховується факт виконання ліцензіатом рішення Національної ради щодо усунення порушень, які стали підставою для застосування санкції, та надходження звіту до Національної ради у встановлений рішенням строк.

4.2. За результатами розгляду заяви про скасування санкції „оголошення попередження” Національна рада має право прийняти рішення:

про призначення позапланової перевірки з метою з’ясування питання про усунення порушень, які стали підставою застосування до ліцензіата санкції „оголошення попередження”;

про залишення заяви про скасування санкції „оголошення попередження” без розгляду у разі недотримання вимог пунктів 3.2. та 3.3. глави 3 цього розділу.

5. Проведення позапланової перевірки та розгляд її результатів на засіданні Національної ради

5.1. Проведення позапланової перевірки за заявою ліцензіата про скасування санкції „оголошення попередження” здійснюється відповідно до нормативно-правового акта Національної ради про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України.

5.2. За результатами позапланової перевірки та аналізу документальних свідчень, передбачених пунктом 3.3 глави 3 цього розділу, Національна рада приймає одне з таких рішень:

скасувати санкцію „оголошення попередження” у разі усунення ліцензіатом порушень, які стали підставою для застосування Національною радою санкції;

відмовити у скасуванні санкції „оголошення попередження” у разі, якщо під час здійснення позапланової перевірки було виявлено, що порушення усунуто не в повному обсязі;

застосувати нову санкцію, передбачену статтею 72 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, у разі, якщо під час здійснення позапланової перевірки було виявлено, що порушення не усунуто.

Начальник контрольно-аналітичного управління /підпис/ О. Левчук

Інструкція про проведення перевірок:
Назва документа
Інструкція про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги
Завантажити .zip 849.4KB
Швидченко
Дмитро Олександрович
Т. в. о. начальника управління контролю та аналізу телерадіомовлення (044) 278-48-41 d.shvidchenko@nrada.gov.ua
Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше