Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації за І півріччя 2016 року - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації за І півріччя 2016 року

Додаток
до рішення Національної ради
20.07.2016 № 1705

За період з 1 січня по 30 червня 2016 року до Національної ради надійшло 571 письмове звернення громадян.

Також до Національної ради для подальшого розгляду переадресовано 154 листи, з яких більше половини (83) становлять звернення, переслані Державним комітетом телебачення і радіомовлення України з урядової «гарячої» лінії.

Інформація про кількість звернень громадян по регіонах

Регіон Кількість звернень
 1 АР Крим  
2 Вінницька область 14
3 Волинська область 3
4 Дніпропетровська область 16
5 Донецька область 8
6 Житомирська область 4
7 Закарпатська область 5
8 Запорізька область 61
9 Івано-Франківська область 12
10 м. Київ/Київська область 235/26
11 Кіровоградська область 1
12 Луганська область 2
13 Львівська область 29
14 Миколаївська область 8
15 Одеська область 32
16 Полтавська область 18
17 Рівненська область 7
18 Сумська область 8
19 Тернопільська область 1
20 Харківська область 29
21 Херсонська область 8
22 Хмельницька область 6
23 Черкаська область 17
24 Чернівецька область 6
25 Чернігівська область 12
26 м. Севастополь  
  Із-за кордону 3

Увага дописувачів, як і в попередні періоди, значною мірою приділялася програмному наповненню каналів, зокрема, питанням його якісного покращення, необхідністю дотримання вимог законодавства про захист суспільної моралі. У більшості випадків Національна рада зверталася до керівництва телерадіоорганізацій щодо необхідності вжиття відповідних заходів з метою розв’язання ситуації та з проханням врахувати побажання глядачів при подальшому формуванні програмного наповнення.

Регуляторний орган також надавав дописувачам інформацію стосовно діяльності Національної ради, спрямованої на захист дитячої аудиторії від шкідливого контенту.

Отримувало розгляд і питання упередженого, на думку заявників, висвітлення подій в ефірі вітчизняних телеканалів з вимогою їх спростування. У відповідях Національної ради зазвичай повідомляється, що право громадянина або юридичної особи на спростування поширеної у програмі чи передачі недостовірної інформації забезпечується ст. 64 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Окрему групу становлять звернення щодо стану дотримання телерадіоорганізаціями вимог рекламного законодавства. Глядачі нарікають на надмірну кількість реклами на телебаченні та трансляцію реклами алкогольних напоїв. У відповідях заявників ознайомлено з нормами розміщення реклами на телебаченні, які визначено Законом України «Про рекламу».

Актуальною залишається тема впровадження цифрового мовлення, проблема недостатньої якості цифрового сигналу та відсутності можливості його прийому на території окремих населених пунктів. Крім того, надходять листи з проханням про долучення до загальнонаціональної цифрової телемережі додаткових телеканалів.

Як і раніше, надійшло чимало скарг на недотримання провайдерами програмної послуги умов договорів, зокрема, щодо фінансових розрахунків пропонованих пакетів програм. Найбільше таких звернень є дотичними до діяльності ТОВ «Воля-Кабель», м. Київ.

Наявні листи щодо ситуації, яка склалася з проводовим мовленням. Громадяни скаржаться на припинення радіомовлення в окремих населених пунктах. Національна рада пояснює, що ця проблема спричинена недостатнім державним фінансуванням, застарілим технічним обладнанням.

У цілому роботу за результатами розгляду листів можна розподілити за кількома основними напрямами:

  • надання відповіді після опрацювання звернення з відповідними структурними підрозділами Національної ради та представниками в областях;
  • пересилання звернень до відповідних органів та установ у разі, якщо окреслене питання перебуває поза межами компетенції регулятора;
  • здійснення моніторингу програм – у випадку, коли йдеться про ознаки порушень з боку компаній;
  • ухвалення рішень Національної ради на підставі чи з урахуванням звернень (в окремих випадках).

Запити на отримання публічної інформації

У першому півріччі 2016 року в Національній раді опрацьовано 35 запити на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Як і в попередні періоди, найчастіше це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань, а також копій бланків ліцензій ТРО, редакційних статутів, оприлюдненої інформації про проведення конкурсів.

Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; статистичних даних щодо діяльності ТРО; надання копій декларацій про доходи членів Національної ради.

На офіційному веб-сайті Національної ради, у спеціально створеній рубриці, розміщено матеріали щодо надходження запитів на отримання публічної інформації, а також щотижневі звіти щодо стану їх виконання.

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У цілому робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

Начальник управління організаційного та документального забезпечення Т. Собчук

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше