Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік

Додаток
до рішення Національної ради
19.01.2017 № 27

Інформація щодо звернень громадян та запитів
на отримання публічної інформації, які надійшли до Національної ради в 2016 році

Упродовж 2016 року до Національної ради надійшло 1073 письмові звернення, з них 100 – запити на отримання публічної інформації.

Також до Національної ради для подальшого розгляду було переадресовано 233 листи (із них найбільше переслано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України – 131, як правило, це звернення, що надійшли з урядової гарячої лінії в телефонному режимі).

Кількість звернень по регіонах:

Регіон Кількість звернень
 1 АР Крим  
2 Вінницька область 20
3 Волинська область 4
4 Дніпропетровська область 44
5 Донецька область 14
6 Житомирська область 5
7 Закарпатська область 7
8 Запорізька область 139
9 Івано-Франківська область 23
10 м. Київ/Київська область 452/43
11 Кіровоградська область 5
12 Луганська область 2
13 Львівська область 49
14 Миколаївська область 12
15 Одеська область 51
16 Полтавська область 31
17 Рівненська область 16
18 Сумська область 12
19 Тернопільська область 5
20 Харківська область 56
21 Херсонська область 15
22 Хмельницька область 11
23 Черкаська область 29
24 Чернівецька область 9
25 Чернігівська область 14
26 м. Севастополь  
  Із-за кордону 5

Увага дописувачів, як і в попередні періоди, значною мірою приділялася програмному наповненню каналів, зокрема, питанням його якісного покращення, необхідністю дотримання вимог законодавства про захист суспільної моралі. У більшості випадків Національна рада зверталася до керівництва телерадіоорганізацій щодо необхідності вжиття відповідних заходів з метою з’ясування ситуації та з проханням врахувати побажання глядачів при подальшому формуванні програмного наповнення.

Також неодноразово зачіпалась тема присутності в ефірі вітчизняних телеканалів осіб, які внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. Після здійснення відповідного моніторингу та фіксування присутності таких осіб у вітчизняному телеефірі Національна рада на виконання частини 6 статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» зверталась до Державного агентства України з питань кіно для вжиття відповідних заходів реагування.

Чимала кількість листів стосувалася показу російських фільмів та серіалів, трансляція яких містила ознаки порушення статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» (в Україні забороняється розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, а також забороняється трансляція фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора). Оскільки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері кінематографії, забезпечує реалізацію цього закону шляхом прийняття рішення про віднесення фільмів до заборонених до розповсюдження і демонстрування на території України виключно на підставі ознак, визначених законом, Національна рада направляла відповідні звернення цьому державному органу.

У зв’язку із прийняттям змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо визначення частки пісень державною мовою в радіоефірі в певні часові проміжки, надійшла значна кількість листів з інформацією, дотичною до цього питання.

Знайшла відображення у зверненнях і стурбованість громадян присутністю в ефірі вітчизняних телекомпаній російської мови, неодноразово висловлювалося прохання збільшити кількість програм

Регуляторний орган також надавав дописувачам інформацію стосовно діяльності Національної ради, спрямованої на захист дитячої аудиторії від шкідливого контенту.

Отримувало розгляд і питання упередженого, на думку заявників, висвітлення подій в ефірі вітчизняних телеканалів з вимогою їх спростування. У відповідях Національної ради зазвичай повідомляється, що право громадянина або юридичної особи на спростування поширеної у програмі чи передачі недостовірної інформації забезпечується ст. 64 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Окрему групу становлять звернення щодо стану дотримання телерадіоорганізаціями вимог рекламного законодавства. Глядачі нарікають на надмірну кількість реклами на телебаченні та трансляцію реклами алкогольних напоїв. У відповідях заявників ознайомлено з вимогами щодо розміщення реклами в радіо- та телеефірі, які визначено Законом України «Про рекламу».

Актуальною залишається тема впровадження цифрового мовлення, проблема недостатньої якості цифрового сигналу та відсутності можливості його прийому на території окремих населених пунктів. Крім того, надходять листи з проханням про долучення до загальнонаціональної цифрової телемережі додаткових телеканалів.

Як і раніше, надійшло чимало скарг на недотримання провайдерами програмної послуги умов договорів, зокрема, щодо фінансових розрахунків пропонованих пакетів програм.

Наявні листи щодо ситуації, яка склалася з проводовим мовленням. Громадяни скаржаться на припинення радіомовлення в окремих населених пунктах. Національна рада пояснює, що ця проблема спричинена недостатнім державним фінансуванням, застарілим технічним обладнанням.

У цілому роботу за результатами розгляду звернень можна розподілити за кількома основними напрямами:

  • надання відповіді після опрацювання звернення з відповідними структурними підрозділами Національної ради та представниками в областях;
  • пересилання звернень до відповідних органів та установ у разі, якщо окреслене питання перебуває поза межами компетенції регулятора;
  • здійснення моніторингу програм – у випадку, коли йдеться про ознаки порушень з боку компаній;
  • ухвалення рішень Національної ради на підставі чи з урахуванням звернень (в окремих випадках).

Запити на отримання публічної інформації

У 2016 році в Національній раді опрацьовано 100 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Як і в попередні періоди, найчастіше це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань, а також копій бланків ліцензій ТРО, оприлюдненої інформації про проведення конкурсів.

Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; статистичних даних щодо діяльності ТРО; надання копій декларацій про доходи членів Національної ради та окремих працівників.

На офіційному веб-сайті Національної ради, у спеціально створеній рубриці, розміщено матеріали щодо надходження запитів на отримання публічної інформації, а також щотижневі звіти щодо стану їх виконання.

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У цілому робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

Начальник управління організаційного та документального забезпечення /підпис/ Т. Собчук

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше