Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік

Додаток

до рішення Національної ради

18.01.2018 № 45

 

Інформаційно-аналітична довідка

за підсумками роботи зі зверненнями громадян

за 2017 рік

Упродовж 2017 року до Національної ради надійшло 806 письмових звернень громадян та 133 запити на отримання публічної інформації.

Кількість звернень по регіонах:

з/п

Назва регіону

Кількість

1

АР Крим

12

2

Вінницька область

16

3

Волинська область

6

4

Дніпропетровська область

43

5

Донецька область

19

6

Житомирська область

14

7

Закарпатська область

11

8

Запорізька область

25

9

Івано-Франківська область

12

10

м. Київ

311

11

Київська область

38

12

Кіровоградська область

4

13

Луганська область

2

14

Львівська область

56

15

Миколаївська область

19

16

Одеська область

61

17

Полтавська область

24

18

Рівненська область

5

19

м. Севастополь

1

20

Сумська область

15

21

Харківська область

58

        22

Херсонська область

16

23

Хмельницька область

9

24

Черкаська область

11

25

Чернівецька область

13

26

Чернігівська область

3

27

Із-за кордону

2

 

Всього:

806

Зміст звернень обумовлений, насамперед, інтересом до актуальних проблем та подій, що відбувались у телерадіоінформаційній сфері.

Так, у зв’язку із прийняттям змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо мовних квот у радіо- та телеефірі значна кількість листів стосувалася обсягів україномовних пісень в ефірі вітчизняних телерадіоорганізацій, а також обсягу державної мови на телебаченні. На підставі низки звернень Національна рада здійснила моніторинги програмного наповнення телерадіокомпаній на предмет дотримання вимог цього Закону.

Також з 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги», що зумовило, насамперед, у першому півріччі, низку листів стосовно змін у переліку програм, які надавалися абонентам провайдерами програмної послуги, а також зміни вартості пакетів програм. Дописувачам було надано ґрунтовні роз’яснення щодо підстав, що спричинили такі зміни.

Як і в попередній період, надходили листи щодо показу російських фільмів та серіалів, трансляцію яких було припинено відповідно до Закону України «Про кінематографію» (в Україні забороняється розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, а також забороняється трансляція фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора). Оскільки, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері кінематографії (Міністерство культури України), забезпечує реалізацію цього закону шляхом прийняття рішення про віднесення фільмів до заборонених до розповсюдження і демонстрування на території України виключно на підставі ознак, визначених законом, Національна рада направляла такі звернення до цього державного органу.

Низка звернень стосувалася наявності в ефірі передач, зміст яких, на думку дописувачів, сприяє розпалюванню національної чи релігійної ворожнечі або містить заклики до війни. На підставі таких звернень здійснювались відповідні моніторинги з метою перевірки вказаних фактів на предмет дотримання вимог чинного законодавства. У разі підтвердження таких фактів Національною радою було вжито відповідних заходів реагування. Так, зокрема, на підставі скарги представників однієї з громадських організацій було здійснено позапланову перевірку діяльності ТОВ «ТРО «Маріупольське телебачення», м. Маріуполь Донецької області. За результатами перевірки визнано порушення статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а саме наявність закликів до розв´язування агресивної війни або її пропаганди та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у передачі «Территория заблуждений» виробництва телеканалу Російської Федерації «РЕН ТВ», яка транслювалася в ефірі зазначеної вище телекомпанії. Рішенням Національної ради від 06.04.2017 № 516 до компанії було застосовано санкцію «стягнення штрафу».

Також у звітний період Національна рада прийняла кілька рішень за результатами позапланових перевірок телерадіоорганізацій, у діяльності яких у ході попередніх моніторингів, здійснених на підставі звернень громадян чи представників громадських організацій, було зафіксовано ознаки порушення норм чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, зокрема, наявність в ефірі передач зі сценами, які можуть зашкодити неповнолітній аудиторії.  Так, до компанії ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ»,
м. Київ, було застосовано санкцію «стягнення штрафу» (рішення Національної ради від 09.03.2017 № 324), а компаніям ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, та ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк, оголошено попередження (рішення від 09.11.2017 № 2131 та від 18.05.2017 № 750 відповідно).

Крім того, увага дописувачів приділялася програмному наповненню каналів у цілому, зокрема, необхідності його якісного покращення. У більшості випадків Національна рада зверталася до керівництва телерадіоорганізацій із проханням врахувати побажання глядачів при подальшому формуванні програмного наповнення.

Продовжують турбувати глядацьку аудиторію питання щодо стану дотримання телерадіоорганізаціями вимог рекламного законодавства. Заявники нарікають на надмірну кількість реклами на телебаченні та трансляцію реклами алкогольних напоїв. У відповідях дописувачів ознайомлено з нормами розміщення реклами на телебаченні, які визначено Законом України «Про рекламу».

Не втрачає актуальності тема впровадження цифрового мовлення, проблема недостатньої якості цифрового сигналу та відсутності можливості його прийому на території окремих населених пунктів. На поставлені заявниками питання Національна рада надавала в межах компетенції ґрунтовну інформацію з відповідними роз’ясненнями або надсилала такі звернення до інших державних органів чи установ за належністю.

У цілому роботу за результатами розгляду листів можна розподілити за кількома основними напрямами:

– надання відповіді після опрацювання звернення з відповідними структурними підрозділами Національної ради та представниками в областях;

– пересилання звернень до відповідних органів та установ у разі, якщо окреслене питання перебуває поза межами компетенції регулятора;

– здійснення моніторингу програм – у випадках, коли йдеться про ознаки

порушень з боку компаній;

– ухвалення рішень Національної ради на підставі чи з урахуванням звернень (в окремих випадках).

 

Запити на отримання публічної інформації

У 2017 році в Національній раді опрацьовано 133 запити на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Це більше, ніж удвічі перевищує відповідний показник 2014 року, коли  регуляторний орган отримав 64 інформаційні запити.

Спостерігається певна тенденція до збільшення надходження інформаційних запитів у порівнянні з попередніми періодами  (2015 рік – 116, 2016 – 100).

Щодо питань, зазначених у запитах, то насамперед, це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, кількості провайдерів програмної послуги у певних населених пунктах, статистичних даних щодо діяльності ТРО та ін.

Слід зазначити, що не всі звернення, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У таких випадках надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У цілому робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

19 червня 2017 року запрацював новий веб-сайт Національної ради, внаслідок чого у громадян з’явилася можливість подати звернення, запит на отримання публічної інформації чи записатися на прийом до членів Національної ради та працівників структурних підрозділів у режимі он-лайн.

 

Начальник управління організаційного

та документального забезпечення                                            /підпис/               Т. Собчук

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше