Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2017 року - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2017 року

Додаток
до рішення Національної ради
13.07.2017 № 1257

 

Інформація щодо звернень громадян та запитів
на отримання публічної інформації, які надійшли
до Національної ради в першому півріччі 2017 року

Упродовж першого півріччя 2017 року до Національної ради надійшло 516 письмових звернень громадян та 69 запитів на отримання публічної інформації.

Майже третину звернень громадян (143) складають листи, які було переадресовано до Національної ради для подальшого розгляду іншими державними органами та установами, насамперед, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (звернення, що надійшли з урядової гарячої лінії в телефонному режимі).

Зміст звернень, як завжди, значною мірою стосувався актуальних проблем та подій, що відбувалися в телерадіоінформаційній сфері.

Так, у зв’язку із прийняттям змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо мовних квот значна кількість листів стосувалася обсягів україномовних пісень в ефірі вітчизняних телерадіоорганізацій. На підставі низки звернень Національна рада здійснила моніторинги програмного наповнення радіокомпаній на предмет дотримання вимог цього Закону.

Також з 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги», що зумовило низку листів стосовно змін у переліку програм, які надавалися абонентам провайдерами програмної послуги, а також зміни вартості пакетів програм. Дописувачам було надано ґрунтовні роз’яснення щодо підстав, що спричинили такі зміни.

Продовжували надходити листи щодо показу російських фільмів та серіалів, трансляцію яких було припинено відповідно до Закону України «Про кінематографію» (в Україні забороняється розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, а також забороняється трансляція фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора). Оскільки, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері кінематографії (Міністерство культури України), забезпечує реалізацію цього закону шляхом прийняття рішення про віднесення фільмів до заборонених до розповсюдження і демонстрування на території України виключно на підставі ознак, визначених законом, Національна рада направляла такі звернення до цього державного органу.

Як і в попередні періоди, увага дописувачів значною мірою приділялася програмному наповненню каналів, зокрема, питанням його якісного покращення, необхідності дотримання вимог законодавства про захист суспільної моралі. У більшості випадків Національна рада зверталася до керівництва телерадіоорганізацій щодо необхідності вжиття відповідних заходів з метою розв’язання ситуації та з проханням врахувати побажання глядачів при подальшому формуванні програмного наповнення.

Продовжують турбувати глядацьку аудиторію питання щодо стану дотримання телерадіоорганізаціями вимог рекламного законодавства. Заявники нарікають на надмірну кількість реклами на телебаченні та трансляцію реклами алкогольних напоїв. У відповідях дописувачів ознайомлено з нормами розміщення реклами на телебаченні, які визначено Законом України «Про рекламу».

Отримувало розгляд і питання упередженого, на думку заявників, висвітлення подій в ефірі вітчизняних телеканалів з вимогою їх спростування. У відповідях Національної ради зазвичай повідомляється, що право громадянина або юридичної особи на спростування поширеної у програмі чи передачі недостовірної інформації забезпечується ст. 64 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Не втрачає актуальності тема впровадження цифрового мовлення, проблема недостатньої якості цифрового сигналу та відсутності можливості його прийому на території окремих населених пунктів. Крім того, надходили листи з проханням про долучення до загальнонаціональної цифрової телемережі додаткових телеканалів. На поставлені заявниками питання Національна рада надавала в межах компетенції ґрунтовну інформацію з відповідними роз’ясненнями.

У цілому роботу за результатами розгляду листів можна розподілити за кількома основними напрямами:

– надання відповіді після опрацювання звернення з відповідними структурними підрозділами Національної ради та представниками в областях;
– пересилання звернень до відповідних органів та установ у разі, якщо окреслене питання перебуває поза межами компетенції регулятора;
– здійснення моніторингу програм – у випадках, коли йдеться про ознаки порушень з боку компаній;
– ухвалення рішень Національної ради на підставі чи з урахуванням звернень (в окремих випадках).

Запити на отримання публічної інформації

У першому півріччі 2017 року в Національній раді опрацьовано 69 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Насамперед, це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, статистичних даних щодо діяльності ТРО.

Слід зазначити, що не всі звернення, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У таких випадках надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У цілому робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

19 червня 2017 року запрацював новий веб-сайт Національної ради, внаслідок чого у громадян з’явилася можливість подати звернення, запит на отримання публічної інформації чи записатися на прийом до членів Національної ради та працівників структурних підрозділів у режимі он-лайн.

Начальник управління організаційного та документального забезпечення /підпис/ Т. Собчук

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше