Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2018 року - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2018 року

Додаток

до рішення Національної ради

19.07.2018 № 1088

Інформаційно-аналітична довідка

за підсумками роботи зі зверненнями громадян

за перше півріччя 2018 року

 

Упродовж першого півріччя 2018 року до Національної ради надійшло 440 письмових звернень громадян та 62 запити на отримання публічної інформації.

Майже половину адресатів (217) складають жителі столиці, також активними дописувачами були жителі Львівської (29), Дніпропетровської (28) та Харківської (21) областей.

Аналізуючи тематику звернень, слід зазначити, що на теперішній час увага дописувачів значною мірою зосереджена на питаннях інформаційної безпеки та захисту вітчизняного телерадіопростору від існуючих загроз як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Це свідчить, насамперед, про зростання рівня громадянської активності населення та більшу поінформованість громадян з питань функціонування телерадіоінформаційної сфери. Так, на підставі низки звернень, автором яких є, зокрема, гр. Ковбик М. М., було призначено та проведено 8 позапланових перевірок діяльності вітчизняних телерадіоорганізацій щодо дотримання вимог абзацу 10 частини 2 статті 6 (не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції аудіовізуальних творів, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці) та пункту а) частини 1 статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). За результатами розгляду на засіданні регуляторного органу матеріалів кількох із зазначених перевірок до 3 компаній – ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ, застосовано санкцію «оголошення попередження», матеріали інших перевірок готуються до розгляду.

У цілому впродовж першого півріччя цього року здійснено 15 перевірок діяльності ліцензіатів, підставою для яких стали звернення громадян.

З урахуванням прийняття змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо мовних квот у радіо- та телеефірі продовжували надходити листи, зміст яких стосувався дотримання вітчизняними радіокомпаніями законодавчих вимог щодо частки пісень та ведення передач державною мовою, а також обсягу державної мови на телебаченні. На підставі низки звернень Національна рада здійснила моніторинги програмного наповнення телерадіокомпаній стосовно дотримання вимог цього Закону.

Тема впровадження цифрового мовлення нині набула особливої актуальності в суспільстві і це знайшло своє відображення у зверненнях до регуляторного органу (як відомо, постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 509 було внесено зміни до «Плану використання радіочастотного ресурсу України», якими визначено 31 липня 2018 року як дату припинення аналогового мовлення спочатку в м. Києві та Кіровоградській області. У решті областей  визначений перехід до цифрового телебачення має відбутися до 31 серпня 2018 року). Заявників, передусім, турбувало питання необхідності придбання засобів приймання сигналів цифрового телерадіомовлення. Також дописувачів непокоїть проблема недостатньої якості цифрового сигналу та відсутності можливості його прийому на території окремих населених пунктів. На поставлені в листах питання Національна рада надавала в межах компетенції ґрунтовну інформацію з відповідними роз’ясненнями. Частину звернень було надіслано до провайдера цифрової загальнонаціональної телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД» для вжиття відповідних заходів реагування.

На початку року до регуляторного органу надійшло багато звернень, спричинених непорозуміннями щодо розміщення у ЗМІ окремих соціальних роликів. Така ситуація склалася у зв’язку з тим, що низку процедурних питань щодо виготовлення і поширення соціальної реклами законодавчо не врегульовано. З метою вирішення зазначеної проблеми Національна рада звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, разом з яким було розроблено відповідний проект закону.

Неодноразово надходили до Національної ради звернення громадян з інформацією щодо фактів трансляції програм, які не входять до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, на території різних закладів та організацій. Оскільки зазначені в листах суб’єкти господарської діяльності не були ліцензіатами Національної ради, регуляторний орган звертався до правоохоронних органів із проханням розглянути порушені питання та в межах компетенції вжити заходів, передбачених чинним законодавством. Зокрема, на звернення громадян про можливість перегляду каналів «Новоросія», «Оплот» та інших у готелі «Монкастро» (с. Затока Білгород-Дністровського району Одеської області) представник Національної ради в Одеській області звернувся до обласних відділень Головного управління Національної поліції та Управління Служби безпеки України, і в результаті відповідних дій це порушення було припинено.

Як і в попередні періоди, увага дописувачів значною мірою приділялася програмному наповненню каналів, зокрема, питанням його якісного покращення, необхідності дотримання вимог законодавства про захист суспільної моралі. У більшості випадків Національна рада зверталася до керівництва телерадіоорганізацій щодо необхідності вжиття відповідних заходів з метою розв’язання ситуації та з проханням врахувати побажання глядачів при подальшому формуванні програмного наповнення.

Збільшилась кількість звернень щодо упередженого, на думку заявників, висвітлення подій в ефірі вітчизняних телеканалів з вимогою їх спростування. У відповідях Національної ради зазвичай повідомляється, що право громадянина або юридичної особи на спростування поширеної у програмі чи передачі недостовірної інформації забезпечується статтею 64 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Також слід зазначити, що почастішали звернення зі скаргами на порушення прав неповнолітніх при зйомках телепрограм. Оскільки питання дотримання прав дітей перебуває в компетенції спеціально уповноважених державних органів – Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Президента України з прав людини, то заявникам надавалися відповідні роз’яснення, а в окремих випадках звернення надсилалися за належністю. Також деякі із звернень щодо нанесення можливої шкоди дитячій аудиторії надсилалися на розгляд до незалежних медійних інституцій та експертів-психологів і розглядалися на засіданнях робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, що діє при Національній раді.

 

Запити на отримання публічної інформації

У першому півріччі 2018 року в Національній раді опрацьовано 62 запити на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Насамперед це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення,  статистичних даних щодо діяльності телерадіоорганізацій та ін.

Однак, не всі листи, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У такому разі надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян». Крім того, почастішали випадки, коли інші державні органи та установи переадресовують до Національної ради запити на отримання публічної інформації тоді, коли самі є розпорядниками відповідної інформації.

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Близько року – з 19 червня 2017 року – працює новий веб-сайт Національної ради, внаслідок чого у громадян є можливість подати звернення, запит на отримання публічної інформації чи записатися на прийом до членів Національної ради та працівників структурних підрозділів у режимі он-лайн. Упродовж першого півріччя нинішнього року через веб-сайт надійшло 88 звернень громадян та 24 запити на отримання публічної інформації.

У цілому робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

Начальник управління організаційного

та документального забезпечення                /підпис/               Т. Собчук

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше