Громадська рада - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення є постійно діючим незалежним колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створює ефективні організаційні та правові умови реалізації конституційного права громадян України на участь в управлінні державними справами; координує заходи, пов’язані із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю, з метою врахування громадської думки в процесі підготовки та реалізації рішень Національної ради

Структура

КЕРІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

Сергій Сьомкін - голова Громадської ради, виконавчий директор Асоціації «Індустріальний телевізійний комітет» Sergey.Semkin@itk.ua

Світлана Коробіна - секретар Громадської ради, фахівець у галузі кінематографії та культури swetakor@gmail.com

 

СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Олена Андрієнко – керівник юридичного відділу рекламно-комунікаційному холдингу Publicis Groupe Ukraine, член юридичних комітетів низки галузевих асоціацій: Індустріального телевізійного комітету, Радіокомітету, Індустріального Комітету Зовнішньої Реклами

2. Сергій Бойко – засновник та директор Незалежної рейтингової агенції «BigDataUa», що займається вимірюванням телевізійного перегляду телеканалів користувачами IPTV/ОТТ платформ по Україні

3. Вікторія Веселовська – директор департаменту міжнародних відносин Коледжу пресу і телебачення, продюсер телеканалу «ТАК TV»

 4. Олександр Глущенко – автор   інтернет-проекту «PROTV.UA, видавець  журналу  «MediaSat»

 5. Арсен Жумаділов – голова правління ГО «Кримський інститут стратегічних досліджень»

6. Світлана Коробіна – фахівець у галузі кінематографії та культури, у минулому – заступник генерального директора Національного центру Олександра Довженка, 17 років працювала на посаді директора фільму

7. Мар’яна Кучерук – головний редактор порталу «Детектор медіа», член громадської організації «Детектор медіа»

8. Василь Мєзєнцов – волонтер, керівник Благодійної організації «Благодійний фонд «Об'єднання волонтерів Запоріжжя», засновник ТРК «Тризуб FM»

9. Катерина М’ясникова – виконавчий директор Незалежної асоціації телерадіомовників

10. Любов Найдьонова – доктор психологічних наук, член-кореспондент, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіа-освіти Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ

11. Сергій Сьомкін – виконавчий директор ГО «Індустріальний телевізійний комітет»

12. Олександр Федієнко – голова правління Інтернет Асоціації України, очільник компанії «ІМК» (впровадження новітніх бездротових технологій)

13. Мирослав Хом’як – генеральний директор ТОВ «ТРК «Львівська хвиля», голова правління Благодійного фонду «Допомога і Турбота», президент Громадської організації «Асоціація футзалу Львівщини»

14. Олександр Янковський – головний редактор ГО «Радіо кримських громад»

15. ГО «Інститут масової інформації» – колективний член Громадської ради, метою діяльності є сприяння становленню громадянського суспільства в Україні шляхом розвитку якісної журналістики, медіа-грамотності населення та доступу до публічної інформації. Представник – Роман Головенко, керівник юридичного відділу «ІМІ»

 

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
від 28 липня 2010 року № 1122
(у редакції рішення
Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
від 02 серпня 2018 року № 1207)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Національній раді України
з питань телебачення і радіомовлення

1.Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Громадська рада) є постійно діючим незалежним колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створює ефективні організаційні та правові умови реалізації конституційного права громадян України на участь в управлінні державними справами; координує заходи, пов’язані із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю, з метою врахування громадської думки в процесі підготовки та реалізації рішень Національної ради.

 

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, Регламентом, своїми рішеннями.

Регламент затверджується рішенням Громадської ради і визначає послідовність, строки та процедури підготовки і проведення її засідань, оформлення ухвалених рішень, обов’язки  членів Громадської ради.

 

3. Основними завданнями Громадської ради є:

1) сприяння реалізації громадянами України конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2) забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та виконання рішень Національної ради;

3) здійснення заходів щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

4) забезпечення реалізації прав громадян України на свободу слова та права на інформацію;

5) проведення моніторингу порушень прав і свобод громадян в телерадіопросторі України, поширення відповідної інформації;

6) сприяння практичній реалізації в Україні прав на інтелектуальну власність, авторських та суміжних прав у сфері телерадіопростору;

7) підготовка публікацій у засобах масової інформації з різних аспектів впливу телерадіомовлення на соціально-економічний розвиток країни;

8) проведення семінарів та науково-практичних конференцій, дослідження громадської думки щодо телерадіомовлення та його впливу на соціально-економічний розвиток;

9) вивчення, аналіз та систематизація міжнародного досвіду.

 

4. Основними принципами діяльності Громадської ради є відкритість, колегіальність та рівноправність її членів.

 

5. Основними напрямами діяльності Громадської ради є:

1) прийняття консультативних рішень за результатами громадських експертиз проектів нормативно-правових рішень Національної ради;

2) підготовка та подання пропозицій до орієнтовного плану роботи Національної ради;

3) розробка та подання на розгляд Національної ради пропозицій до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, термінів, етапів та порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

4) формування банку даних з найактуальніших проблем розвитку телерадіопростору України;

5) внесення пропозицій щодо покращення стану дотримання та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері інформаційних відносин;

6) здійснення співробітництва з питань телебачення і радіомовлення з міжнародними організаціями та неурядовими організаціями інших країн.

 

6. Громадська рада має право:

1) отримувати для громадської експертизи проекти нормативно-правових рішень Національної ради;

2) надавати Національній раді пропозиції з питань, що належать до компетенції Громадської ради;

3) утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямами роботи;

4) брати участь в будь-якій діяльності під егідою Національної ради;

5) залучати до своєї роботи представників Національної ради, органів влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

6) проводити конференції, засідання та збори;

7) звертатися до Національної ради за захистом своїх прав та інтересів.

 

7. До Громадської ради можуть входити представники професійних недержавних неприбуткових організацій, асоціацій, які легалізовані у встановленому законодавством порядку, а також авторитетні фахівці сфери, яка стосується предмету регулювання Національної ради.

Право висування претендентів у члени Громадської ради реалізується громадянами через організації або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Положенням.

Членом Громадської ради від організації може бути її керівник або інший уповноважений представник.

Під час ухвалення рішень Громадською радою, члена Громадської ради може представляти лише одна особа, яка має право одного голосу.

Термін повноважень членів Громадської ради – два роки.

Не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну повноважень членів Громадської ради Національна рада ухвалює рішення про розміщення на своєму офіційному сайті оголошення про прийом документів для обрання нового складу Громадської ради. Документи в електронній формі приймаються упродовж місяця з дати, затвердженої рішенням Національної ради. Заяви про членство в Громадській раді надсилаються на офіційну електронну адресу із зазначенням теми: «Громадська рада».

Повноваження членів Громадської ради залишаються чинними до затвердження нового складу Громадської ради.

 

8. Склад Громадської ради затверджується на відкритому засіданні Національної ради.

Загальна кількість членів Громадської ради встановлюється рішенням Національної ради, але не може перевищувати 15 осіб.

Претендент у члени Громадської ради надсилає у визначені терміни до Національної ради відповідну письмову заяву організації або кандидата-самовисуванця, в якій зазначається основні напрями та досвід діяльності в інформаційній сфері.

Члени Громадської ради обираються на засіданні шляхом рейтингового голосування членів Національної ради.

 

9. Члени Громадської ради мають право:

1) брати участь у підготовці та ухваленні рішень Громадської ради, формуванні та діяльності її органів, заходах Громадської ради;

2) вносити пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності Громадської ради;

3) брати участь у вирішенні будь-яких інших питань у діяльності Громадської ради;

4) отримувати інформацію про діяльність та рішення Громадської ради;

5) добровільно виходити зі складу Громадської ради;

6) посилатися на своє членство в Громадській раді в публікаціях, виступах, публічних заявах тощо.

 

10. Члени Громадської ради зобов’язані:

1) дотримуватися вимог цього Положення, Регламенту та рішень Громадської ради;

2) брати участь у засіданнях Громадської ради;

3) брати участь у заходах Громадської ради;

4) перед голосуванням оголосити про наявність конфлікту інтересів щодо предмету голосування.

Член Громадської ради не може виступати від її імені (робити будь-які заяви, надавати коментарі тощо), крім випадку наявності відповідного рішення Громадської ради.

Члени Громадської ради працюють на громадських засадах.

 

11. Громадська рада відкритим голосуванням обирає голову та секретаря з числа членів Громадської ради.

 

12. Громадська рада провадить діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи, які надаються Національній раді і є складовою частиною планів роботи Національної ради.

Основною формою роботи Громадської ради є чергові та позачергові засідання. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою чи секретарем Громадської ради відповідно до затвердженого плану.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються головою або секретарем Громадської ради за умови підтримки (або з ініціативи) не менше п’яти членів Громадської ради та проводяться не раніше ніж через два робочих дні після оголошення такого засідання.

 

13. Проекти рішень та інших документів Громадської ради вносяться членами Громадської ради на розгляд Громадської ради через розсилання їх електронною поштою чи в інший визначений Громадською радою спосіб:

– щодо чергових засідань – не пізніше ніж за три робочих дні;

– щодо позачергових засідань – не пізніше ніж за один робочий день.

Рішення з оперативних, невідкладних питань або якщо проекти заздалегідь не готувалися, можуть ухвалюватися на засіданнях Громадської ради лише в разі наявності підтверджень, що із цими проектами змогли ознайомитися не менше двох третин членів Громадської ради.

 

14. Засідання Громадської ради є правочинним за умови присутності на ньому не менше третини членів від загального складу Громадської ради.

Членів Громадської ради інформують про проведення засідання Громадської ради не пізніше ніж за три робочих дні до дня проведення засідання. Дату і час засідання повідомляють також Національній раді.

Голова Громадської ради веде засідання, а за його відсутності – один із членів Громадської ради, обраний Громадською радою.

Секретар складає протокол, здійснює інші дії відповідно до Регламенту.

Голова веде засідання Громадської ради, стежить за дотриманням порядку денного, погодженого регламенту виступів, ставить на голосування проекти рішень, разом із секретарем підписує протокол засідання і/або рішення Громадської ради, виконує інші дії, необхідні для належного проведення засідання Громадської ради.

Засідання Громадської ради проводяться у приміщенні Національної ради.

 

15. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер.

Якщо проект рішення Громадської ради готувався до розгляду в плановому порядку і до нього під час засідання не було внесено суттєвих змін, рішення ухвалюється простою більшістю голосів.

Доопрацьовані, суттєво змінені під час засідання і обговорення проекти рішень або рішення з оперативних, невідкладних питань або у випадках, коли проекти заздалегідь не готувалися, можуть ухвалюватися у випадках наявності підтверджень, що із цими проектами змогли ознайомитися не менше двох третин членів Громадської ради і за них проголосувала більшість членів від загального складу Громадської ради. Такі рішення можуть ухвалюватися дистанційно з використанням електронних комунікацій, відповідно до Регламенту.

Протокол засідання і/або рішення Громадської ради оприлюднюються на офіційному сайті Національної ради.

 

16. Громадська рада для забезпечення своєї діяльності може створити робочі органи.

 

17. Повноваження члена Громадської ради достроково припиняються рішенням Національної ради:

1) за відповідною заявою члена Громадської ради;

2) за поданням організації, яку він представляв чи яка його висувала до складу Громадської ради;

3) за поданням Громадської ради у зв’язку з невиконанням обов’язків цим членом Громадської ради чи його неучастю в засіданнях та заходах Громадської ради, що підтримано 2/3 голосів членів Громадської ради.

З власної ініціативи Національна рада може достроково припинити повноваження всієї Громадської ради, якщо вона бездіяльна чи ухвалює завідомо неправові рішення, а також може припинити повноваження окремого члена Громадської ради, якщо він систематично порушує норми законодавства чи цього Положення, а також у випадках невідповідності його статусу.

 

18. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Національної ради.

 

Докладніше

Протоколи

Назва документа
Протокол № 17 від 03.11.2020 (онлайн-засідання)
переглянути
Протокол № 16 від 06.10.2020 (онлайн-засідання)
переглянути
Протокол № 15 від 29 вересня 2020 року (онлайн-засідання)
переглянути
Протокол № 14 від 1 вересня 2020 року (онлайн-засідання)
переглянути
Протокол № 10 від 10 грудня 2019 року
переглянути
Завантажити більше публікацій

Рішення

Назва документа
РІШЕННЯ № 20 До протоколу № 17 від 03.11.2020
переглянути
РІШЕННЯ №19 до протоколу № 16 від 06.10.2020
переглянути
РІШЕННЯ № 18 до протоколу №15 від 29.09.2020
переглянути
РІШЕННЯ № 17 до протоколу № 14 від 01.09.2020
переглянути
РІШЕННЯ № 13 до протоколу № 10 від 10.12.2019
переглянути
Завантажити більше публікацій

Події

Назва документа
Регулятор до 12 грудня приймає заяви громадських організацій до складу Громадської ради
переглянути
Громадська рада, що діє при Національній раді, обговорила два законопроєкти і підбила підсумки дворічної роботи
переглянути
3 листопада відбудеться чергове засідання Громадської ради
переглянути
Громадська рада обговорила новий законопроєкт, а також уточнення до методології щодо обрахунку мовних квот
переглянути
5 жовтня відбудеться чергове засідання Громадської ради
переглянути
Завантажити більше публікацій

Звіти

Назва документа
Інформація про діяльність Громадської ради при Національній раді за 2017 – 2018 рр.
переглянути
Звіт про діяльність Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення у 2015 році
переглянути

План роботи

Назва документа
Орієнтовний план роботи Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення на 2017 рік
переглянути

Протоколи АРХІВ

Назва документа
Протокол № 12 від 18 вересня 2018 року
переглянути
Протокол № 11 від 28 серпня 2018 року
переглянути
Протокол № 10 від 20 липня 2018 року
переглянути
Протокол № 9 від 26 березня 2018 року
переглянути
Протокол № 8 від 17 грудня 2017 року
переглянути
Завантажити більше публікацій

Рішення АРХІВ

Назва документа
РІШЕННЯ від 18.09.2018 № 38 «Про підсумки діяльності Громадської ради 2017-2018 рр., поради наступному складу: як підвищити ефективність роботи?»
переглянути
РІШЕННЯ від 18.09.2018 № 37 «Про проблеми адаптації іноземних програм в Україні у контексті громадського обговорення проекту “Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються”»
переглянути
РІШЕННЯ від 07.09.2018 № 36 «Про проблеми зловживання дитячими образами в рекламі недитячої продукції»
переглянути
РІШЕННЯ від 28.08.2018 № 35 «Про Рекомендаці] CM/Rec (2018) 7 Комітету міністрів РЄ державам-членам ЄС щодо Керівних принципів поваги, захисту і здійснення прав дитини в цифровому середовищі (прийнята Комітетом Міністрів 4 липня 2018 року на 1321-му засіданні заступників міністрів)»
переглянути
РІШЕННЯ від 28.08.2018 № 34 «Клопотання щодо продовження терміну громадського обговорення проекту Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються»
переглянути
Завантажити більше публікацій

Події АРХІВ

Назва документа
Громадська рада цього складу провела останнє засідання
переглянути
18 вересня відбудеться засідання Громадської ради
переглянути
Оголошено прийом кандидатур до складу Громадської ради при Національній раді
переглянути
Відбулося чергове засідання Громадської ради
переглянути
28 серпня відбудеться чергове засідання Громадської ради
переглянути
Завантажити більше публікацій