Протокол № 1 від 12 січня 2021 року (онлайн-засідання) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Протокол № 1 від 12 січня 2021 року (онлайн-засідання)

Члени Громадської ради (які взяли участь)

1. Олена Андрієнко
2. Сергій Бойко
3. Ольга Большакова
4. Олександр Борисенко
5. Вікторія Веселовська
6. Олена Голубєва
7. Олександр Глущенко
8. Наталія Клітна
9. Катерина М’ясникова
10. Юлія Поляк
11. Аліна Правдиченко
12. Ірина Стройко
13. Сергій Сьомкін

 

Присутні представники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення:

 • Ольга Герасим’юк
 • Максим Онопрієнко
 • Олег Черниш
 • Тамара Кравченко

 

Засідання проводиться в режимі відоконференції.

1. Вітальне слово Громадській раді

Слухали: представників Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

 

2. Обрання голови Громадської ради

Слухали: О. Глущенка, який запропонував обрати головою Громадської ради С. В. Сьомкіна.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«за» – Олена Андрієнко, Сергій Бойко, Ольга Большакова, Олександр Борисенко, Вікторія Веселовська, Олена Голубєва, Олександр Глущенко, Наталія Клітна, Катерина М’ясникова, Юлія Поляк, Аліна Правдиченко, Ірина Стройко

«проти» – відсутні

«утрималися» – Сергій Сьомкін

 

Вирішили: Обрати головою Громадської ради С. В. Сьомкіна

 

3. Обрання секретаря Громадської ради

Слухали: С. Бойка, який запропонував обрати секретарем Громадської ради О. В. Андрієнко

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«за» – Сергій Бойко, Ольга Большакова, Олександр Борисенко, Вікторія Веселовська, Олена Голубєва, Олександр Глущенко, Наталія Клітна, Катерина М’ясникова, Юлія Поляк, Аліна Правдиченко, Ірина Стройко, Сергій Сьомкін

«проти» – відсутні

«утрималися» – Олена Андрієнко

 

Вирішили: Обрати секретарем Громадської ради О. В. Андрієнко

 

4. Затвердження порядку денного засідання Громадської ради

Слухали: С. Сьомкіна, Н. Клітну, О. Герасим’юк, О. Борисенка, які запропонували внести до порядку денного засідання питання про орієнтовний план роботи Громадської ради, делегування представників до Громадської комісії з питань проведення конференцій з обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», регламент роботи Громадської ради, питання щодо проекту регуляторного акту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно діяльності ТРК в дні жалоби та трауру, про проект положення про зняття оголошення попередження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення як санкції.

Голосували:

«за» – одноголосно

«проти» – відсутні

«утрималися» – відсутні

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний:

 • Про орієнтовний план роботи Громадської ради.
 • Делегування представників до громадської комісії з розгляду заяв на участь в конференції з обрання членів з питань проведення конференцій з обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 • Регламент роботи Громадської ради
 • Питання щодо проекту регуляторного акту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно діяльності ТРК в дні жалоби та трауру.
 • Про проект положення про зняття оголошення попередження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення як санкції.

 

5. Про орієнтовний план роботи Громадської ради

Слухали: С. Сьомкіна, який запропонував наступний порядок формування орієнтовного плану роботи Громадської ради:

 • попередній план готують голова та секретар Громадської ради та надсилають всім членам Громадської ради електронною поштою
 • члени Громадської ради вносять свої пропозиції стосовно доповнюючих питань в електронній пошті
 • орієнтовний план затверджується Громадською радою
 • план є орієнтовним і може змінюватися за ситуацією.

Голосували:

«за» – одноголосно

«проти» – відсутні

«утрималися» – відсутні

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок формування орієнтовного плану роботи Громадської ради:

 • попередній план готують голова та секретар Громадської ради та надсилають всім членам Громадської ради електронною поштою
 • члени Громадської ради вносять свої пропозиції стосовно доповнюючих питань в електронній пошті
 • орієнтовний план затверджується Громадською радою
 • план є орієнтовним і може змінюватися за ситуацією.

 

6. Делегування представників до громадської комісії з розгляду заяв на участь в конференції з обрання членів з питань проведення конференцій з обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 Слухали: С. Сьомкіна, який повідомив, що відповідно до звернення від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, необхідно делегувати трьох представників до громадської комісії з розгляду заяв на участь в конференції з обрання членів з питань проведення конференцій з обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Сергій Сьомкін запропонував делегувати до складу громадської комісії таких членів Громадської ради: О. Андрієнко та С. Бойка.

О. Борисенко та О. Голубєва також запропонували свої кандидатури.

Проводилося рейтингове голосування.

 

Щодо О. Андрієнко

 Голосували:

«за» – Сергій Бойко, Ольга Большакова, Олександр Борисенко, Вікторія Веселовська, Олена Голубєва, Олександр Глущенко, Наталія Клітна, Катерина М’ясникова, Юлія Поляк, Аліна Правдиченко, Ірина Стройко, Сергій Сьомкін

«проти» – відсутні

«утрималися» – Олена Андрієнко

 

Щодо С. Бойка

Голосували:

«за» – Олена Андрієнко, Ольга Большакова, Олександр Борисенко, Вікторія Веселовська, Олена Голубєва, Олександр Глущенко, Наталія Клітна, Катерина М’ясникова, Юлія Поляк, Аліна Правдиченко, Ірина Стройко, Сергій Сьомкін

«проти» – відсутні

«утрималися» – Сергій Бойко

 

Щодо О. Борисенка

Голосували:

«за» – Олена Андрієнко, Сергій Бойко, Ольга Большакова, Вікторія Веселовська, Олена Голубєва, Олександр Глущенко, Наталія Клітна, Катерина М’ясникова, Юлія Поляк, Аліна Правдиченко, Ірина Стройко

«проти» – відсутні

«утрималися» – Олександр Борисенко

 

Щодо О. Голубєвої

Голосували:

«за» – Сергій Бойко, Ольга Большакова, Олександр Борисенко, Вікторія Веселовська, Олександр Глущенко, Наталія Клітна, Катерина М’ясникова, Юлія Поляк, Аліна Правдиченко, Ірина Стройко

«проти» – відсутні

«утрималися» – Олена Андрієнко, Олена Голубєва, Сергій Сьомкін

 

Вирішили: Делегувати до громадської комісії з розгляду заяв на участь в конференції з обрання членів з питань проведення конференцій з обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» наступних членів Громадської ради:

 • Олену Андрієнко
 • Сергія Бойка
 • Олександра Борисенка

 

7. Регламент роботи Громадської ради

Слухали: С. Сьомкіна, С. Бойка, К. М’яснікову, Н. Клітну, І. Стройко, які запропонували такий регламент роботи Громадської ради:

 • Чергові засідання проводити о 10.00 у перший вівторок кожного місяця.
 • Обговорення питань здійснювати засобами електронної пошти.
 • З планових питань проект рішення готують голова та секретар Громадської ради шляхом надсилання електронною поштою, після чого воно виноситься на обговорення Громадської ради та наступне голосування.
 • З питань, які ініціюються членами Громадської ради, такий ініціатор готує проект рішення у письмовій формі, далі воно виноситься на опрацювання всіма членами Громадської ради шляхом надсилання електронною поштою, після чого остаточний документ виноситься на голосування. Якщо ініціатор питання не підготував проект рішення у встановлені строки і ніхто з інших членів Громадської ради не виявив ініціативи його підготувати, питання знімається з розгляду.
 • запрошувати представників Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на засідання Громадської ради для обговорення дій Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, вжитих за результатами рішень Громадської ради.

Голосували:

«за» – одноголосно

«проти» – відсутні

«утрималися» – відсутні

 

Вирішили: Затвердити наступний регламент роботи Громадської ради:

 • Чергові засідання проводити о 10.00 у перший вівторок кожного місяця.
 • Обговорення питань здійснювати засобами електронної пошти.
 • З планових питань проект рішення готують голова та секретар Громадської ради шляхом надсилання електронною поштою, після чого воно виноситься на обговорення Громадської ради та наступне голосування.
 • З питань, які ініціюються членами Громадської ради, такий ініціатор готує проект рішення у письмовій формі, далі воно виноситься на опрацювання всіма членами Громадської ради шляхом надсилання електронною поштою, після чого остаточний документ виноситься на голосування. Якщо ініціатор питання не підготував проект рішення у встановлені строки і ніхто з інших членів Громадської ради не виявив ініціативи його підготувати, питання знімається з розгляду.
 • запрошувати представників Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на засідання Громадської ради для обговорення дій Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, вжитих за результатами рішень Громадської ради.

 

8. Щодо регуляторного акту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно діяльності ТРК в дні жалоби та трауру

Слухали: С. Сьомкіна, С. Бойка, О. Большакову, І. Стройко, які запропонували такий порядок роботи над цим питанням:

 • Н. Клітна надішле проект пропозицій (листа та порівняльної таблиці) щодо регуляторного акту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно діяльності ТРК в дні жалоби та трауру
 • Члени Громадської ради повинні висловити свою позицію або надати свої пропозиції до 12.00 15.01.2021.

Голосували:

«за» – одноголосно

«проти» – відсутні

«утрималися» – відсутні

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок роботи над пропозиціями щодо регуляторного акту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно діяльності ТРК в дні жалоби та трауру:

 • Н. Клітна надішле проект пропозицій (листа та порівняльної таблиці) щодо регуляторного акту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно діяльності ТРК в дні жалоби та трауру.
 • Члени Громадської ради повинні висловити свою позицію або надати свої пропозиції до 12.00 15.01.2021.

 

9. Про проект положення про зняття оголошення попередження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення як санкції

(5) Положення про зняття оголошення попередження як санкції

С. Сьомкін – до 12.00 15.01.21

О. Большакова – до 12.00 20.01.21

 

Слухали: С. Сьомкіна, О. Большакову, які запропонували такий порядок роботи над цим питанням:

 • Надіслати пропозиції та провести обговорення засобами електронної пошти у строк до 12.00 20.01.2021.

Голосували:

«за» – одноголосно

«проти» – відсутні

«утрималися» – відсутні

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок роботи над проектом положення про зняття оголошення попередження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення як санкції:

 • Надіслати пропозиції та провести обговорення засобами електронної пошти у строк до 12.00 20.01.2021.

 

10. Різне

Т. Кравченко попросила членів Громадської ради надати свої фото для розміщення на сторінці Громадської ради.

 

Голова Громадської ради                                                С. Сьомкін

 Секретар Громадської ради                                           О. Андрієнко

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше