Протокол №1 від 13 cічня 2016 року - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Протокол №1 від 13 cічня 2016 року

Присутні на засіданні

ГОЛОВА М’ясникова Катерина Андріївна
СЕКРЕТАР Коваль Ігор Валентинович

ЧЛЕНИ

1. Большакова Ольга Юріївна ГО «Східноєвропейський інститут проблем медіа»
2. Веселовська Вікторія Вікторівна Коледж преси та телебачення
3.Глущенко Олександр Леонідович  
4. Гріцак Костянтин Іванович Асоціація «Телекомунікаційна палата України»
5. Коваль Ігор Валентинович Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет»
6. Кучерук Мар’яна Миколаївна Інтернет-видання «Телекритика»
7. Макарський Олександр Едуардович Інститут кіно і телебачення КНУКіМ
8. М’ясникова Катерина Андріївна Незалежна асоціація телерадіомовників України
9. Омельчук Сергій Іванович Національна спілка журналістів
10. Попова Тетяна Володимирівна Інтернет Асоціація України
11. Приходько Оксана Дмитрівна МГО «Європейська Медіа Платформа»
12. Розкладай Ігор Євгенович ГО «Інститут Медіа Права»
13. Хіміч Роман  

ЗАПРОШЕНІ

1. Крохмальна Любов Тарасівна

2. Кравченко Тамара Василівна

 
кворум Забезпечено.
(13 представників з 14)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Пропозиції до підписання телерадіоорганізаціями Кодексу мовлення – документа саморегуляції галузі

2. Проект змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.

3. Проект Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності

4. Зміни до Методики розрахунку ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги.

5. Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці

6. Діяльність Громадської ради.

 1. Пропозиції до підписання телерадіоорганізаціями Кодексу мовлення
ДОПОВІДАЧ М’яснікова К.А.

Слухали:

Мясникову К.А., яка повідомила про проект Кодексу мовлення, та запропонувала присутнім вис ловити свої зауваження.

Макарський О.Е. зазначив, що в цілому ідея правильна, але документ, розроблений Національною радою завеликий та дещо «фанфарний». Текст сирий та потребує значного доопрацювання.

Цю позицію підтримали Ігор Розкладай та Роман Хіміч.

Веселовська В.В. висловилася, що подібний кодекс має бути ініціативою профільних асоціацій, а не Національної ради. Важливо щоб цей документ не став регуляторним, а дійсно спонукав до саморегуляції.

Кучерук М.М., Омельчук С.І. та Грицак К.І. висловилася на підтримку документу.

За результатами обговорення було запропоновано ухвалити позицію Громадської ради.

ВИРІШИЛИ Рішення прийнято: «За» – одноголосно; «Проти» – 0; «Утримався» – 0

Затвердити наступну позицію Громадської ради:

1.Громадська рада підтримує в цілому ініціативу щодо створення Кодексу мовлення, втім, звертає увагу на те, що його прийняття є доцільним лише за умови наявності запиту від індустрії.

2. Крім того, він не має стати інструментом для додаткового регулювання галузі.

3. Кодекс має стати добровільним зобов’язанням індустрії та доопрацьованим за її участі.

4. Громадська рада вважає співрегулювання є більш перспективним, ніж саморегулювання, на підставі норм нової редакції закону про АВП.

5. Громадська рада просить прискорити роботу над новою редакцією закону.

6. Громадська рада рекомендує сформувати перелік експертів та експертних установ з основних питань оцінки програмного продукту, що розглядає Національна рада, та за підтримки громадської ради звернутись до  донорської спільноти щодо фінансування експертного органу.

7. Розробити рекомендації щодо оновлення редакційних статутів в частині висвітлення інформації про війну. Відповідальним визначити Розкладая І.Є.

8. Уповноважити Кучерук М.М. представляти громадську раду при обговоренні Кодексу мовлення з індустрією.

 
 2. Проект змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору
ДОПОВІДАЧ М’ясникова К.А.

Слухали:

М’ясникову К.А., яка запропонувала обговорити винесений Національною радою на громадське обговорення проект Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.

Коваль І.В. висловив зауваження щодо виключення із Плану строків поетапного вимкнення аналогового мовлення. Присутні також висловили зауваження до формулювань щодо порядку здійснення тимчасового мовлення на окуповані території.

Мясникова К.А, запропонувала всім сформулювати висловлені зауваження по у письмовому вигляді і надіслати їх по електронній пошті після засідання.

ВИРІШИЛИ Рішення прийнято: «За» – одноголосно; «Проти» – 0; «Утримався» – 0

1. Погодити озвучені зауваження до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.

2. Поручити Грицаку К.І. провести збір та упорядкування пропозицій у електронному режимі.

 
 3. Проект Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності
ДОПОВІДАЧ М’ясникова К.А.

Слухали:

М’ясникову К.А., яка запропонувала обговорити пропозиції Громадської ради до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності.

Присутні запропонували провести роботу над погодженням зауважень до документу у дистанційному режимі.

ВИРІШИЛИ Рішення прийнято: «За» – одноголосно; «Проти» – 0; «Утримався» – 0

1. Запропонувати членам Громадської ради надіслати свої зауваження до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності у електронному режимі.

2. Призначити Коваля І.В. відповідальним за збір та упорядкування пропозицій у електронному режимі.

 
 4. Зміни до Методики розрахунку ліцензійного збору
ДОПОВІДАЧ Большакова О.Ю.

Слухали:

Большакова О.Ю., яка презентувала проект рішення ГР щодо запропонованої редакції Методики.

Коваля І.В., який повідомив про зауваження до Проекту в частині розрахунку ліцензійного збору за видачу ліцензій на аналогове ефірне мовлення у зв’язку з переходом на цифрові стандарти.

ВИРІШИЛИ Рішення прийнято: «За» – 12; «Проти» – 0; «Утримався» – 1 (Кучерук М.М.)

1. Прийняти за основу позицію О. Большакової.

2. Запропонувати членам Громадської ради надіслати свої зауваження до Методики розрахунку ліцензійного збору у електронному режимі.

3. Призначити Большакову О.Ю. відповідальною за збір та упорядкування пропозицій у електронному режимі.

 
 5. Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці
ДОПОВІДАЧ Мясникова К.А.

Слухали:

Мясникова К.А., яка запропонувала обговорити проблеми, які виникають з використанням Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Коваль І.В. повідомив, що головною проблемою є відсутність закріплення Переліку у нормативному документі, через що державні органи, як Держкіно та Національна рада обмежені у його застосуванні.

Кучерук М.М. наголосила на необхідності виконання Переліку Національною радою і мовниками.

Кравченко Т.В.

ВИРІШИЛИ Рішення прийнято: «За» – одноголосно; «Проти» – 0; «Утримався» – 0

1. Звернутися до Міністерства культури України з проханням офіційно опублікувати Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці

2. Призначити Кучерук М.М. за формулювання та погодження тексту зверення.

 
 6. Діяльність Громадської ради
ДОПОВІДАЧ Мясникова К.А.

Слухали:

Кравченко Т.В., яка підсумувала результати роботи Громадської ради за 2014 та 2015 роки, та запропонувала підвищити частоту проведення зборів

Грицяк К.І. запитав про тримання зворотного зв’язку від Національної ради щодо врахування рішень Громадської ради.

Мясникову К.А., яка запропонувала визначити, що Громадська рада має збиратися щомісяця у останній вівторок.

ВИРІШИЛИ Рішення прийнято: «За» – одноголосно; «Проти» – 0; «Утримався» – 0
1. Погодити, що засідання ГР мають відбуватись щомісячно у останній вівторок місяця.
 
 7. Ситуація навколо News Network
ДОПОВІДАЧ Мясникова К.А.

Слухали:

Мясникова К.А. повідомила про запит Національної ради за результатами проведеного моніторингу мовлення News Network, та прохання дати висновок Громадської ради щодо наявності порушень каналом етичних стандартів.

ВИРІШИЛИ Рішення прийнято: «За» – одноголосно; «Проти» – 0; «Утримався» – 0

1. Доручити Мясниковій К.А. направити від імені Громадської ради запити до Незалежної медійної ради та Комісії із журналістської етики з даного питання.

2. Встановити, що у разі отримання висновку про порушення етики, Громадська рада зробить публічне звернення до редакційної ради каналу.

 
Збори оголошуються закритими
ГОЛОВА М’яснікова Катерина Андріївна
СЕКРЕТАР Коваль Ігор Валентинович
Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше