Протокол № 1 від 20 грудня 2018 року - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Протокол № 1 від 20 грудня 2018 року

Дата засідання: 20.12.2018
Час: 16.00 
Місце: м. Київ, вул. Прорізна, 2

ПРИСУТНІ:
1. Олена Андрієнко
2. Сергій Бойко
3. Вікторія Веселовська
4. Роман Головенко
5. Арсен Жумаділов
6. Світлана Коробіна
7. Мар’яна Кучерук
8. Василь Мєзєнцов
9. Катерина М’ясникова
10. Сергій Сьомкін
11. Олександр Федієнко
12. Мирослав Хом’як
13. Олександр Янковський

Присутня від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення: начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення Тамара Кравченко.

ВІДСУТНІ:
1. Любов Найдьонова
2. Олександр Глущенко

СЛУХАЛИ:
Начальника відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення Тамару Кравченко, яка запропонувала обрати Голову і Секретаря Громадської ради для продовження роботи у відповідності до Положення про Громадську раду.

Членам Громради було запропоновано висування кандидатур на обрання Голови Громадської ради,
Сергій Бойко запропонував обрати Головою громадської ради Сергія Сьомкіна.
Катерина Мяснікова підтримала кандидатуру С. Сьомкіна.
Інших кандидатур для обрання Головою громадської ради висунуто не було.
Відводів (самовідводу) не оголошувалося.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 11
«проти» – 0
«утрималось» – 2
«не голосували» – 0
Рішення прийнято

Членам Громради було запропоновано висунути кандидатури для обрання Секретаря Громадської ради, Мясніковою Катериною на посаду Секретаря запропоновано кандидатуру Світлани Коробіної.
Сергій Сьомкін підтримав запропоновану кандидатуру Світлани Коробіної.
Інших кандидатур для обрання Секретаря громадської ради висунуто не було.
Відводів (самовідводу) не оголошувалося.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 13
«проти» – 0
«утрималось» – 0
«не голосували» – 2
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:
Новообраного Голову Громради Сергія Сьомкіна. С.Сьомкін запропонував вирішити організаційні питання щодо роботи Ради, а також закликав членів Громради надати свої пропозиції до плану роботи Ради на 2019 рік.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити такий порядок засідань Громадської ради:
1. День засідань – перший вівторок кожного місяця, початок засідання о 10-00.
2. У січні 2019 року засідання не буде проведено.
3. Створити у мережі Фейсбук закриту сторінку Громадської ради та поштову розсилку на адреси членів Громради і відділу зв’язків зі ЗМІ Нацради з метою швидкого та ефективного обговорення поточних питань та, за необхідності, голосування.
Відповідальний С.Сьомкін, термін до 18-00, 26.12.2018 р.
4. У випадку голосування в електронному вигляді відсутність голосу вважається мовчазною згодою.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 13
«проти» – 0
«утрималось» – 0
«не голосували» – 2
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:
– Виступ Катерини М’ясникової яка звернула увагу на те, що телерадіоорганізації відіграватимуть важливу роль у виборчому процесі 2019 року, оскільки саме вони мають забезпечити доступ громадян до повної та достовірної інформації, яка необхідна для здійснення ними поінформованого та усвідомленого вибору, а також надати кандидатам, що братимуть участь у виборах, рівні можливості для здійснення агітації.
Разом з тим, саме на телерадіоорганізації покладається важливе завдання унеможливлювати поширення агітаційних матеріалів, які містять суспільно небезпечні порушення вимог законодавства. Зважаючи на це, доцільно створення Незалежної експертної ради з питань діяльності мас медіа під час виборів 2019 року. Відповідний експертний орган створюється з метою забезпечення демократичності, прозорості й відкритості висвітлення ЗМІ виборчого процесу та участі представників громадськості в оцінці розміщення в електронних засобах масової інформації матеріалів передвиборної агітації. Незалежна експертна рада надаватиме висновки щодо спірних агітаційних матеріалів та інших ситуацій, які виникатимуть під час висвітлення у ЗМІ виборчих перегонів, та оприлюднюватиме їх для широкого загалу. Такі експертні органи створювалися в попередні роки, та існує відповідний позитивний досвід їх діяльності.
– Думку Головенка Р., який підтримав пропозицію К. Мяснікової
– Думку Кучерук М. – яка підтримала пропозицію К. Мяснікової

– Пропозицію Сергія Сьомкіна щодо підготовки проекту звернення з питання порушеного К.М’ясниковою, опрацювання та затвердження його Громрадою в електронному режимі.

УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати пропозицію К. Мяснікової про звернення до Національної ради та ЦВКз про створення Незалежної експертної ради з питань діяльності телерадіоорганізацій під час виборів 2019 року.
2. Доручити К.М’ясниковій підготувати пропозицію в термін до 26.12.2018
3. С.Сьомкіну організувати опрацювання та затвердження його Громрадою в електронному режимі, та подання до Нацради.
Рішення від 26.12. 2018 додається.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 13
«проти» – 0
«утрималось» – 0
«не голосували» – 0
Рішення прийнято

Голова Громадської ради С.В.Сьомкін

Секретар Громадської ради С.В.Коробіна

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше