Протокол № 10 від 1 лютого 2022 року (онлайн-засідання) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол № 10 від 1 лютого 2022 року (онлайн-засідання)

Члени Громадської ради (які взяли участь)
1. Олена Андрієнко
2. Сергій Бойко
3. Ольга Большакова
4. Олександр Борисенко
5. Вікторія Веселовська
6. Олександр Глущенко
7. Наталія Клітна
8. Катерина М’яснікова
9. Юлія Поляк
10. Аліна Правдиченко
11. Ірина Стройко
12. Сергій Сьомкін

Від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення:
1. Олександр Бурмагін
2. Тамара Кравченко
3. Анна Литвищенко
4. Олена Ніцко
5. Світлана Ничипоренко

Засідання проводиться в режимі відеоконференції.

1. Затвердження порядку денного засідання Громадської ради

Слухали: С. Сьомкіна, який запропонували внести до порядку денного засідання такі питання:
1. Про роботу галузі в поточній ситуації
2. Про робочу групу по опрацюванню Законопроектів 5870, 5870-1, Про захист послуг, що надаються із застосуванням системи умовного доступу – обговорення для можливих пропозицій)
3. Різне

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний:
1. Про роботу галузі в поточній ситуації
2. Про робочу групу по опрацюванню Законопроектів 5870, 5870-1, Про захист послуг, що надаються із застосуванням системи умовного доступу – обговорення для можливих пропозицій
3. Різне

2. Про роботу галузі в поточній ситуації

Слухали:
Н. Клітну, яка здійснила короткий огляд законодавчого регулювання забезпечення стабільного функціонування операторів комунікації та мовлення в умовах можливого запровадження надзвичайного стану, зокрема, ст. 115 ЗУ «Про електронні комунікації», постанов КМУ 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» та 29.06.2004 № 812 «Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану», зокрема, щодо порядку оповіщення. З огляду на це запропонувала направити листи до профільних державних органів.

О. Ніцко та А. Литвищенко, які повідомили про заходи, які вживаються у даний момент у цьому напрямку, створення плану заходів на випадок різних типів надзвичайного стану, а також статус комунікації з відповідними компетентними органами.

С. Сьомкіна, який запропонував дочекатися результатів комунікації муж Нацрадою та компетентними органами, а наразі обмежитися обговоренням зі зваженим інформуванням медіаспільноти.

К. М’яснікову та О. Ніцко, які домовилися надати Нацраді пропозиції з врахуванням напрацьованого досвіду та пропозицій мовників та міжнародних організацій у відповідному проекті Нацради.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
2.1. Взяти до уваги надану інформацію, зважено проінформувати про статус медіаспільноту, а також надати Нацраді пропозиції з врахуванням напрацьованого досвіду та пропозицій мовників та міжнародних організацій у відповідному проекті Нацради.

3. Про робочу групу по опрацюванню Законопроектів 5870, 5870-1 «Про захист послуг, що надаються із застосуванням системи умовного доступу» – обговорення для можливих пропозицій)

Слухали:
С. Сьомкіна, який запропонував:
• Надати (за наявності) пропозиції щодо законопроектів 5870, 5870-1 «Про захист послуг, що надаються із застосуванням системи умовного доступу» – обговорення для можливих пропозицій (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10010&num_s=2&num=5870&date1=&date2=&name_zp=&out_type=&id=)
• Обговорити пропозиції щодо Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів), які будуть направлені С. Сьомкіним.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
• Надати (за наявності) пропозиції щодо законопроектів 5870, 5870-1 «Про захист послуг, що надаються із застосуванням системи умовного доступу» – обговорення для можливих пропозицій (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10010&num_s=2&num=5870&date1=&date2=&name_zp=&out_type=&id=)
• Обговорити пропозиції щодо Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів), які будуть направлені С. Сьомкіним.

4. Різне

Слухали:

4.1. О. Бурмагіна, який повідомив про статус узгодження проєкту Порядку проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації та звернув увагу на відкриті питання, зокрема, щодо уповноважених органів для застосування штрафів та визначення середньої ринкової вартості ЗМІ, а також уповноважених здійснювати перевірку ЗМІ.
Перший проєкт проведення перевірки буде доопрацьований, після чого наступний проєкт буде направлений до Міністерства юстиції разом із супровідним листом із вказівкою на системні невідповідності у відповідному закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».
Водночас Нацрада звернулася до профільного комітету ВРУ за наданням роз’яснення щодо уповноважених органів, проте впродовж місяця відповідь поки не надійшла.

4.2. К. М’яснікову та Н. Клітну щодо законопроекту № 4487 та пропозиції включити телеканал ДОМ до УПП. К. М’яснікова запропонувала підготувати проект заяви з цього приводу.

4.3. Н. Клітну та О. Ніцко щодо завершення розробки спрощеної процедури розкриття структури власності та очікуваної її презентації.

Голова Громадської ради    С. Сьомкін

Секретар Громадської ради    О. Андрієнко

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше