Протокол № 17 від 03.11.2020 (онлайн-засідання) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол № 17 від 03.11.2020 (онлайн-засідання)

Члени Громадської ради (присутні онлайн)

  1. Олена Андрієнко
  2. Сергій Бойко
  3. Світлана Коробіна
  4. Катерина М’ясникова
  5. Сергій Сьомкін
  6. Вікторія Веселовська
  7. Роман Головенко
  8. Любов Найдьонова

До обговорення:  Голова Громадської ради Сергій Сьомкін повідомив про узгоджений членами Громадської ради порядок денний.

1. Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України № 3196-д від 26.10.2020 (ініціатори: Завітневич О.М., Безугла М.В., Верещук І.А., Мисягін Ю.М., Касай Г.О., Забродський М.В., Веніславський Ф.В., Арахамія Д.Г., Березін М.Ю., Герасименко І.Л., Копитін І.В.)

2. Проєкт Закону про саморегулювання господарської та професійної діяльності № 4221 від 15.10.2020 (ініціатори: Лічман Г.В., Підласа Р.А., Кисилевський Д.Д.)

3. Про підсумки роботи за період каденції Громадської ради.

4. Різне.

 

1. По першому питанню виступив Сергій Сьомкін. Він звернув увагу членів Громадської ради, що проєктом серед іншого пропонується внести зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», передбачивши заборону використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганди тероризму, сепаратизму, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності або інших дій, спрямованих на порушення недоторканності державного кордону України, проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Також пропонується доповнити статтю 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», передбачивши, що Національна рада анулює ліцензію на мовлення на підставі подання Служби безпеки України щодо здійснення ліцензіатом сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності або інших дій, спрямованих на порушення недоторканності державного кордону України, проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Таке подання Служби безпеки України може бути оскаржено в судовому порядку.

Катерина М’ясникова у своєму виступі зауважила, що найбільше питання виникає до відсутності вимог до такого подання, що достатньо підозри. Таким чином, в такій редакції може виникнути корупційна складова.

Свої пропозиції з цього питання висловив Сергій Сьомкін, запропонувавши написати звернення із зауваженнями, які було обговорено під час засідання Громадської ради, до Комітетів Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та з питань нацiональної безпеки, оборони та розвiдки щодо проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення».

Запропоновано підписати лист від Громадської ради секретарю Світлані Коробіній.

2. Обговорили проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України № 3196-д від 26.10.2020.

Сергій Сьомкін представив проєкт і звернув увагу членів Громадської ради на головні положення проєкту. Так, проєктом закріплюються загальні засади саморегулювання господарської та професійної діяльності, його завдання та принципи. Затверджується правова й організаційна основа створення, набуття та припинення статусу саморегулівних організацій, вимоги, яким повинна відповідати така організація. Передбачається, що за загальним правилом саморегулівні організації утворюються на засадах добровільного членства. Обов’язковість членства всіх суб’єктів господарської або професійної діяльності у певній сфері (галузі) або певного виду (видів) в одній саморегулівній організації або обов’язковість членства таких суб’єктів господарської або професійної діяльності у принаймні одній саморегулівній організації може бути встановлено виключно спеціальним законом. Обов’язковість членства всіх суб’єктів  господарської або професійної діяльності у певній сфері (галузі) або певного виду (видів) в одній саморегулівній організації чи принаймні одній саморегулівній організації може встановлюватися законом у разі покладання ним на таку саморегулівну організацію повноважень з контролю та/або регулювання відповідної господарської або професійної діяльності та/або в разі, коли законом передбачено можливість делегування таким організаціям відповідних повноважень. Саморегулівні організації, які діють на день введення Закону в дію, не потребують повторного набуття статусу та зобов’язані протягом трьох років привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Із своїми зауваженнями виступили Катерина М’ясникова, Роман Головенко та Сергій Бойко. Члени Громадської ради підтримали пропозицію підготувати лист з зауваженнями до відповідних структур, зауваживши, що проєкт сирий і вимагає доопрацювання.

3. За підсумками роботи за період каденції Громадської ради, склад якої був затверджений Національною радою 6 грудня 2018 року, виступив голова Громадської ради Сергій Сьомкін. Він доповів, що Громадська рада нинішньої каденції здійснила найбільшу кількість засідань за часи усіх каденцій. Під час 17 засідань ухвалено 20 рішень, в робочому режимі опрацьовано багато звернень. С.Сьомкін звернув увагу на те, що, на жаль, є такі члени Громадської ради, які не брали участі в жодному засіданні. Але в цілому Громадська рада працювала злагоджено і продуктивно. Голова Громадської ради висловив подяку відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення Національної ради за допомогу в роботі. Також С.Сьомкін нагадав, що каденція цього складу Громадської ради закінчується 6 грудня 2020 року, але продовжується до вступу в дію нового складу наступної каденції.

4. Любов Найдьонова запропонувала обговорити підтримку Сеульської декларації «Медіа та інформаційна грамотність для і від кожного: протидія дезінфодемії». Члени Громадської ради підтримали пропозицію підготувати звернення до відповідних міністерств із закликом підтримати цю декларацію.

 

Голова Громадської ради     С.В. Сьомкін

 Секретар Громадської ради   С.В. Коробіна

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше