Протокол № 2 від 1 листопада 2016 року - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Протокол № 2 від 1 листопада 2016 року

Протокол № 2
Громадської ради при
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

01.11.2016                                         15.00 – 18.00                     м. Київ, вул. Прорізна, 2

(4 поверх, малий зал засідань).

 

ПРИСУТНІ:

О. Большакова – керівник Центру адвокації та лобіювання ВГО «Незалежна асоціація телерадіомовників»;

С. Бибик – доктор філологічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України;

В. Веселовська – директор департаменту міжнародних відносин Коледжу преси та телебачення;

О. Волошенюк – науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. М. Рильського, менеджер медіа-освітніх програм Академії української преси;

О. Глущенко – автор  інтернет-проекту «PROTV.UA – ТБ», співзасновник та видавець  журналу  «MediaSat»;

К. Гріцак – директор Асоціації «Телекомунікаційна палата України»;

Н. Клітна – голова правління Асоціації правовласників та постачальників контенту;

Н. Колесникова – координатор проектів ГО «Центр інформації про права людини»;

С. Сьомкін – виконавчий директор ГО «Індустріальний Телевізійний Комітет»;

О. Федієнко – голова правління Інтернет Асоціації України.

І. Долженкова – журналіст, літературний критик, медіа-експерт

Л. Найдьонова – доктор психологічних наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіа-освіти Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ.

 

ВІДСУТНІ:

ГО «Інститут масової інформації» як колективний член Громадської ради;

І. Розкладай – юрист ГО «Центр демократії та верховенства права».

О. Вакуленко – президент Асоціації психологів України;

 

1. СЛУХАЛИ: Н. Клітну про затвердження порядку денного засідання Громадської ради.

Н. Клітна відкрила засідання та повідомила про правомочність Громадської ради приймати рішення та запропонувала затвердити Порядок денний  засідання.

ВИРІШИЛИ:     

1.Затвердити порядок денний засідання Громадської ради у такій послідовності:

– розгляд проекту змін до регуляторного акту Національної ради – Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги;

– обговорення Плану роботи Громадської ради;

– затвердження Регламенту Громадської ради.

– про затвердження дати наступного засідання Громадської ради.

2.Зняти з розгляду питання щодо внесення змін до Положення про громадську раду у зв’язку з відсутністю пропозицій від членів Громадської ради.

Голосували:     

«За» – 12.

 

2.СЛУХАЛИ: С. Бибик про удосконалення проекту змін до регуляторного акту Національної ради – Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги.

С. Бибик запропонувала удосконалити текст змін, а саме пункт 12 форми заяви про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги (Додаток 1) та Додаток 2 «Інформація, яка зазначається в ліцензії провайдера програмної послуги та додатках до неї».

ВИРІШИЛИ:     

1.Підтримати в цілому прийняття проекту змін до регуляторного акту Національної ради – Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги.

2.Частково врахувати пропозицію члена Громадської ради С. Бибик та рекомендувати Національній раді викласти пункт 12 форми заяви про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги (Додаток 1) та Інформацію, яка зазначається в ліцензії провайдера програмної послуги та додатках до неї (Додаток 2) у редакції порівняльної таблиці, що додається до цього Протоколу.

Голосували:     

«За» -12

 

3.СЛУХАЛИ: К. Гріцака про проект плану роботи Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:   

Н. Клітна

С. Бибик

К. Гріцак

О. Большакова

Л. Найдьонова

О. Волошенюк

Н. Колесникова

В. Веселовська

Р. Головенко

Обговорили по пунктам проект орієнтовного Плану роботи Громадської ради на 2016 рік та перспективний проект Плану на 2017 рік.

 

ВИРІШИЛИ:     

Виключити пункт 6, 7, 11, 14. Пункт 10 та 12 викласти із запропонованим змінами.

Затвердити План у редакції, що додається.

 

Голосували:

«За» – 12 

 

4.СЛУХАЛИ: Н. Клітну про затвердження Регламенту Громадської ради.

 

ВИСТУПИЛИ: Всі присутні члени Громадської ради.

Обговорили розділи проекту Регламенту, та зокрема, визначили головним видом комунікації електронну пошту, не обмежуючи можливість розміщення супровідних документів до засідання Громадської ради у мережі facebook.

   

ВИРІШИЛИ:     

Н. Клітній, К. Гріцаку – підготувати  порівняльну таблицю до проекту Регламенту, з урахуванням зауважень членів Громадської ради.

Членам Громадської ради до 03.12.2016 надати пропозиції.

 

Голосували:     

«За» – 10

«Утрималося» – 2

 

5.СЛУХАЛИ: Н. Клітну про затвердження дати наступного засідання Громадської ради

Н. Клітна запропонувала визначити дату наступного засідання на 06.12.2016. Присутні підтримали.

 

ВИРІШИЛИ:     

Визначити  дату наступного засідання на 06.12.2016.

 

Голосували:     

«За» – 12

 

Голова Громадської ради           Н. І. Клітна

Секретар Громадської ради       К. І. Гріцак

 

Додаток 1

Додаток 2

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше