Протокол № 3 від 16 грудня 2016 року - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Протокол № 3 від 16 грудня 2016 року

Протокол № 3
Громадської ради при
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

 

 

16.12.2016                               

 

15.00 – 18.00             

м. Київ, вул. Прорізна, 2

(4 поверх, малий зал засідань).

 

 

ПРИСУТНІ:

 

1.      О. Большакова

– керівник Центру адвокації та лобіювання ВГО «Незалежна асоціація телерадіомовників»;

 

2.      О. Глущенко – автор  інтернет-проекту «PROTV.UA – ТБ», співзасновник та видавець  журналу  «MediaSat»;
3.      К. Гріцак – директор Асоціації «Телекомунікаційна палата України»;
4.      Н. Клітна

– голова правління Асоціації правовласників та постачальників контенту;

 

5.      С. Сьомкін

– виконавчий директор ГО «Індустріальний Телевізійний Комітет»;

 

6.      О. Федієнко

– голова правління Інтернет Асоціації України;

 

7.      Р. Головенко – ГО «Інститут масової інформації».

 

ВІДСУТНІ:

 

 
С. Бибик – доктор філологічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України;
І. Долженкова – журналіст, літературний критик, медіа-експерт;
О. Волошенюк – науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. М. Рильського, менеджер медіа-освітніх програм Академії української преси;
В. Веселовська

– директор департаменту міжнародних відносин Коледжу преси та телебачення;

 

Н. Колесникова

– координатор проектів ГО «Центр інформації про права людини»;

 

Л. Найдьонова – доктор психологічних наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіа-освіти Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ;
І. Розкладай  – юрист ГО «Центр демократії та верховенства права».
О. Вакуленко

– президент Асоціації психологів України;

 

 

1.      СЛУХАЛИ: Н. Клітну про затвердження порядку денного засідання Громадської ради.

 

Н. Клітна відкрила засідання та повідомила про правомочність Громадської ради приймати рішення та запитала про пропозиції до порядку денного. Додаткові пропозиції у присутніх були відсутні. Обговорили порядок розгляду пунктів порядку денного. У зв’язку з чим, запропонувала затвердити Порядок денний  засідання у такій послідовності.

 

ВИРІШИЛИ:

 

1.Затвердити порядок денний засідання Громадської ради у такій послідовності:

1. Про повернення на доопрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги» та про необхідність внесення змін до ЗУ “Про телебачення і радіомовлення» (відповідальна Голова Ради- Н. Клітна та Секретар Ради К. Гріцак).

2. Щодо пропозицій до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності  та відповідних форм документів (відповідальний  Член Ради – Р. Головенко).

3. Про універсальну програмну послугу (відповідальні: Голова Громадської Ради – Н. Клітна та Секретар Громадської Ради – К. Гріцак).

4. Щодо можливого негативного впливу на дитячу аудиторію передач ПрАT “МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР_СТБ”, здійснених у періоди з 5 по 9 жовтня 2016 та з 7 по 13 листопада 2016 року.

5. Про затвердження Регламенту роботи Громадської ради (відповідальні: Голова  Ради – Н. Клітна та Секретар Ради – К. Гріцак).

6. Щодо пропозицій до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору (відповідальний Член Ради – О. Большакова)

 

Голосували:

 

«За» – 7. 

 

2. СЛУХАЛИ: Н. Клітну шодо п.1 Порядку денного «Про повернення на доопрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги» та про необхідність внесення змін до ЗУ “Про телебачення і радіомовлення».

 

Н. Клітна доповіла про ситуацію, що склалася, у зв’язку із схваленим підвищенням рівня мінімальної заробітної плати до 3 200 грн, а також повідомила, що це безпосередньо вплине на розмір ліцензійного збору, оскільки розрахунок здійснюється з прив’язкою до мінімальної з/п.

 

Крім того, було повідомлено про прийняті зміни до ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», згідно з якими розмір ліцензійної плати встановлено на рівні 1 мінімального прожиткового мінімуму доходів громадян. Проте, дія вказаного ЗУ в цій частині не поширюється на сферу телебачення і радіомовлення.

 

У зв’язку з чим, запропоновано рекомендувати Національній раді напрацювати пропозиції до законодавчої ініціативи щодо внесення зміни до ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» в частині встановлення на рівні ЗУ розміру ліцензійного (реєстраційного) збору для тих, хто не використовує обмежений ресурс, у розмірі 1 мінімального прожиткового мінімуму доходів громадян.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Звернутися до Національної ради з  проханням посприяти перегляду положеньпроекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги».

2. Звернутися до Національної ради з  проханням обговорити з народними депутатами України – членами Комітету з питань свободи слова і інформаційної політики необхідність внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», яким передбачити для телевізійних сервісів, які не використовують обмежений радіочастотний ресурс, ліцензійну (реєстраційну) плату у розмірі одного прожиткового мінімуму доходів громадян. 

 

Голосували:

 

«За» – 7

 

3.  СЛУХАЛИ: Р. Головенко щодо п. 2 Порядку денного «Про пропозиції до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності  та відповідних форм документів»

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Усі присутні на засіданні

 

Обговорили по пунктам пропозиції до проекту змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності  та відповідних форм документів.

 

 

ВИРІШИЛИ:

Підтримати проект Змін з урахуванням наданих зауважень членами Громадської ради (додаються).

Звернутися до Нацради з проханням клопотати  перед ВРУ про необхідність внесення змін до ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» в частині спрощення надання звітності щодо структури власності у сфері телерадіомовлення згідно  додатку.

 

Голосували: «За» – 7 

 

4.      СЛУХАЛИ: пункт 3 порядку денного «Про універсальну програмну послугу».

 

ВИСТУПИЛИ:

Всі присутні члени Громадської ради обговорили ситуацію, що склалася.

 

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома ситуацію, що склалася та закликати телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги щодо необхідності пошуку компромісних рішень,які дозволять забезпечити безперервний доступ абонентів кабельних телемереж до плюралістичних джерел аудіовізуальної інформації.            

 

Голосували: «За» – 7 

 

5.  СЛУХАЛИ: Н. Клітну по пункту 4 порядку денного «Щодо можливого негативного впливу на дитячу аудиторію передач ПрАT “МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР_СТБ”, здійснених у періоди з 5 по 9 жовтня 2016 та з 7 по 13 листопада 2016 року.»

 

Н. Клітна зазначила, що до Громадської ради звернулася Національна рада з проханням висловити позицію щодо можливого завдання шкоди вищезазначених відеоматеріалів (передач та їх анонсів) духовному, моральному і психологічному здоров’ю глядачів, зокрема дітей, які ще не здобули власного психологічного захисту та уявлення про навколишній світ, якщо вони мають змогу їх дивитися. Обговорили результат моніторингу загальнонаціонального телемовлення ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, логотип: «С-Можливо все!», здійснених Нацрадою у періоди  з 05 по 09 жовтня 2016 та з 07 по 13 листопада 2016.

 

Оскільки відеоматеріали транслювалися  у час, доступний для перегляду дитячою аудиторією у добовому відрізку з 06.00 до 23.00, без спеціального попередження і позначок,  враховуючи експертні висновки психологів, зміст сюжетів викликав сумнів щодо  впливу на дитячу аудиторію. Назви передач: «Хата на тата», «Битва екстрасенсів», «Один за всіх», а також анонсів передач «Мастер Шеф» та «Один за всіх».

 

Н. Клітна повідомила, що до вказаних відеоматеріалів надано висновки Асоціації психологів України, Л. Найдьоновою, доктором психологічних наук, а також висловлено позицію Вікторією Веселовською.

 

ВИСТУПИЛИ:

Всі присутні члени Громадської ради обговорили ситуацію.

О. Большакова зауважила, що на сьогодні, відсутні чіткі законодавчі критерії щодо віднесення тих, чи інших відеоматеріалів до таких, у яких присутні сцени, які можуть завдати шкоду духовному, моральному і психологічному здоров’ю дітей, які ще не здобули власного психологічного захисту та уявлення про навколишній світ.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Національній раді розглянути це питання на робочій групі з питань захисту дітей у медіа, яка працює при Національній раді.  

2. Доручити Найдьоновій Л. А. (за згодою) підготувати проект рішення Громадської ради, узагальнюючи надані пропозицій від членів ради  Найдьонової Л. А., Вакуленко О.Л., Веселовської В.В., для прийняття рішення Громадської ради шляхом електронного голосування.

 

Голосували:

Голосували щодо першого рішення:

«За» – 6

«утрималось» – 1

 

Голосували щодо другого рішення:

«За» – 4

Утрималось «3» 

 

6.  СЛУХАЛИ: Н. Клітну по пункту 5 порядку денного «Про затвердження Регламенту роботи Громадської ради»

 

Н. Клітна доповіда про надходження редакційних правок, які запропонувала підтримати та вцілому затвердити проект Регламенту.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Регламент роботи Громадської ради з урахування пропозицій у редакції, що додається.

 

Голосували:

«За» – 7

 

 

7.  СЛУХАЛИ: О. Большакову по пункту 6 порядку денного «Щодо пропозицій до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору»

 

О. Большакову, яка доповіла про надходження пропозицій від робочої групи Нацради з проблемних питань діяльності провайдерів програмної послуги до пункту 4 розділу III Основні вимоги щодо змістовного наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору. Запропонувала обговорити їх.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Погодити надання пропозицій до пп 4 п. 4 розділу III Плану в частині викладення його у такій редакції:

«4) рекомендувати розміщення програм провайдерами програмної послуги в такій послідовності:

універсальна програмна послуга;

інші програми вітчизняних телеорганізацій;

іноземні програми, які включені до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України.»

 

Голосували:

«За» – 7

 

Голова Громадської ради                   Н. І. Клітна

 

Секретар Громадської ради                К. І. Гріцак

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше