Протокол № 2 від 26 cічня 2016 року - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Протокол № 2 від 26 cічня 2016 року

Голова М’ясникова Катерина Андріївна
секретар Коваль Ігор Валентинович

Члени

1. Большакова Ольга Юріївна ГО «Східноєвропейський інститут проблем медіа»
2. Веселовська Вікторія Вікторівна Коледж преси та телебачення
3. Глущенко Олександр Леонідович  
4. Гріцак Костянтин Іванович Асоціація «Телекомунікаційна палата України»
5. Коваль Ігор Валентинович Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет»
6. Кучерук Мар’яна Миколаївна Інтернет-видання «Телекритика»
7. Макарський Олександр Едуардович Інститут кіно і телебачення КНУКіМ
8. М’ясникова Катерина Андріївна Незалежна асоціація телерадіомовників України
9. Попова Тетяна Володимирівна Інтернет Асоціація України
ЗАПРОШЕНІ 1. Кравченко Тамара Василівна  
кворум Забезпечено.
(9 представників з 14)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийнятті рішень з питань минулого засідання.

1. Зауваження до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.
2. Зауваження до проекту Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами
програмної послуги інформації про структуру власності.
3. Зауваження до зміни у Методику розрахунку ліцензійного збору за видачу або
продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги,
визначення розміру плати за переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії на
мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги.
4. Проект переліку експертних установ, до яких може звертатися Національна рада під
час розгляду особливо складних справ.
5. Запит щодо офіційного затвердження переліку осіб, які створюють загрозу
національній безпеці.

2. Участь дітей у програмах і передачах.
3. Склад універсальної програмної послуги та її вартість.
4. Повноваження Національної ради з нагляду за дотриманням ЗМІ законодавства про вибори.
5. Запит Мазура О.М. щодо радіо «Вєсті».

 1. Прийнятті рішень з питань минулого засідання
Доповідач М’яснікова К.А.

Слухали:

Мясникову К.А., яка повідомила про питання, які були винесені на електронне голосування на минулому засіданні, та з яких не рішення:

1. Зауваження до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.
2. Зауваження до проекту Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності.
3. Зауваження до зміни у Методику розрахунку ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги.
4. Проект переліку експертних установ, до яких може звертатися Національна рада під час розгляду особливо складних справ.
5. Запит щодо офіційного затвердження переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Мясникова К.А. запропонувала завершити голосування з даних питань.

За результатами обговорення було запропоновано ухвалити позицію Громадської ради.

вирішили Рішення прийнято: «За» – одноголосно; «Проти» – 0; «Утримався» – 0

1. Затвердити наступні зауваження Громадської ради до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, та направити Національній раді усі отримані зауваження членів Громадської ради (Додаток №1 до даного протоколу):

1) Пропонуємо встановити конкретний графік вимкнення аналогового мовлення.

2) Пропонуємо уточнити положення п. 3.18. проекту Змін до Плану розвитку, визначивши,
що необхідність забезпечення інформаційної безпеки держави стосується окупованих
територій, а також територій у безпосередній наближеності до зон військових дій.

3) Пропонуємо вилучити п.3.20. проекту Змін до Плану розвитку, оскільки ліцензіати
багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5, відповідно до чинного Плану
розвитку національного телерадіоінформаційного простору, сумлінно здійснювали
інформування населення про перехід країни на цифровий стандарт мовлення
безкоштовно до 31 грудня 2015 року. Вважаємо, що необхідність у подальшому
транслюванні такої реклами при відсутності чіткого плану вимкнення аналогового
мовлення відсутня.

4) Пропонуємо вилучити з пп.1) п.4 Розділу ІІІ з переліку провайдерів програмної послуги,
щодо яких не застосовується принцип забезпечення всім абонентам можливості отримання
програм універсальної програмної послуги, провайдерів ОТТ-мереж, оскільки ліцензіати
Національної ради – провайдери програмної послуги мають відповідне зобов’язання згідно
діючого законодавства.

2. Затвердити перелік експертних установ, до яких може звертатися Національна рада під час розгляду особливо складних справ (Додаток №2 до даного протоколу)

3. Затвердити Проект запиту щодо офіційного затвердження переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці з доповненнями Ольги Большакової (Додаток №3 до даного протоколу).

 
 2. Участь дітей у програмах і передачах
Доповідач Кучерук М.М.

Слухали:

Кучерук М.М., яка повідомила про питання участі дітей у програмах і передачах з огляду на забезпечення їхніх прав і необхідність не зашкодити їхньому психологічному здоров’ю та подальшій соціалізації, та про затверджені Комітетом свободи слова та інформації рекомендації з даного питання.

вирішили Рішення прийнято: «За» – одноголосно; «Проти» – 0; «Утримався» – 0
1. Погодити проведення обговорення даного питання на окремій зустрічі
 
 3. Склад універсальної програмної послуги та її вартість
Доповідач Гріцак К.І.

Слухали:

Гріцака К.І., який повідомив про порушене питання. Коваль І.В. запропонував провести обговорення даного питання у на окремому заході.

вирішили Рішення не ухвалювалось
 
 4. Запит Мазура О.М. щодо радіо «Вєсті»
Доповідач Мясникова К.А.

Слухали:

Мясникова К.А., яка повідомила про отриману скаргу Мазура О.М.

Коваль І.В, запропонував надати більше часу на ознайомлення з матеріалами скарги та перенести дане питання на наступне засідання.

вирішили Рішення прийнято: «За» – одноголосно; «Проти» – 0; «Утримався» – 0

1. Призначити розгляд даної справи на наступне чергове засідання

2. Доручити Ковалю І.В. підготувати матеріали для ознайомлення членами Громадської ради.

Збори оголошуються закритими
Голова М’яснікова Катерина Андріївна
Секретар Коваль Ігор Валентинович
Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше