Протокол №2 від 9 вересня 2014 року - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Протокол №2 від 9 вересня 2014 року

Присутні на засіданні

 
Голова М’яснікова Катерина Андріївна

Члени

1. Большакова Ольга Юріївна ГО «Східноєвропейський інститут проблем медіа»
2.Веселовська Вікторія Вікторівна

Коледж преси та телебачення

3.Глущенко  Олександр Леонідович

MediaSat

4.Гріцак Костянтин Іванович

Асоціація «Телекомунікаційна палата України»

5.Кучерук Мар’яна Миколаївна

Інтернет-видання «Телекритика»

6.Макарський Олександр Едуардович

Інститут кіно і телебачення КНУКіМ

7.М’яснікова Катерина Андріївна

Незалежна асоціація телерадіомовників України

8.Попова Тетяна Валеріївна

ТОВ «Медіа Експерт плюс»

9.Попова Тетяна Володимирівна

Інтернет Асоціація України

10.Приходько Оксана Дмитрівна

МГО «Європейська Медіа Платформа»

11.Хіміч Роман Володимирович  

ЗАПРОШЕНІ

1.Артеменко Юрій Анатолійович

Голова Національної ради

2. Герасим’юк Ольга Володимирівна

Перший заступник голови Національної ради

3. Черниш Олег Миколайович

Член Національної ради

4. Клітна Наталія Іванівна

Асоціація правовласників і постачальників контенту

кворум Забезпечено.
(11 представників з 15)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Напрямки роботи Громадської ради.

2. Запит Асоціації правовласників і постачальників контенту щодо універсальної програмної послуги.

 
  Напрямки роботи Громадської ради
Доповідач М’яснікова К.А.

Слухали:

Голову Громадської ради М’яснікову К.А., яка запропонувала обговорити Напрямки діяльності Громадської ради.

У ході обговорення Плану діяльності було запропоновано затвердити наступні пріоритеті діяльності Громадської ради:

1. Розробка Закону «Про аудіовізуальні послуги» (на заміну Законам «Про телебачення і радіомовлення» та «Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення»). Відповідальний за розробку: Грицяк К.І.

2. Розробка позиції щодо розмірів штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення. Відповідальна за розробку: Большакова О.Ю.

3. Розробка змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги. Відповідальна за розробку: Попова Т.В. (представник ІнАУ).

4. Розробка змін до порядку визначення адаптованих каналів. Відповідальний за розробку: Глущенко О.Л.

5. Позиція щодо захисту особливих соціальних груп. Відповідальний за розробку: не визначено

6. Положення про захист малолітніх та неповнолітніх від шкідливого контенту та щодо візуальних позначок. Відповідальні за розробку: Хіміч Р.В. та Веселовська В.В.

7. Захист інформаційного простору. Відповідальна за розробку: М’яснікова К.А.

вирішили Рішення прийнято: «За» – 11; «Проти» – 0; «Утримався» – 0
1. Затвердити Напрямки діяльності Громадської ради з урахуванням висловлених зауважень.
 
 2. Запит Асоціації правовласників і постачальників контенту щодо універсальної програмної послуги.
Доповідач М’яснікова К.А.

Слухали:

Клітну Н.І., яка повідомила про сутність звернення Асоціації правовласників і постачальників щодо необхідності внесення змін до Правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги, затверджених рішенням Національної ради № 1260 від 29.02.2012 р. в частині визначення складу універсальної програмної послуги.

М’яснікова К.А. запропонувала доручити Гріцаку К.І. розробити проект відповідного рішення та запропонувати його для затвердження шляхом дистанційного обговорення.

вирішили Рішення прийнято: «За» – 11; «Проти» – 0; «Утримався» – 0
1. Доручити Гріцаку К.І. розробити проект відповідного рішення та запропонувати його для затвердження шляхом дистанційного обговорення.
 
Збори оголошуються закритими
Голова М’яснікова Катерина Андріївна

Секретар

Коваль Ігор Валентинович
Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше