Протокол №3 від 13 жовтня 2014 року - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол №3 від 13 жовтня 2014 року

Присутні на засіданні

Голова М’ясникова Катерина Андріївна
секретар Коваль Ігор Валентинович

Члени

1. Большакова Ольга Юріївна ГО «Східноєвропейський інститут проблем медіа»
2. Бугай Денис Володимирович

ВГО «Асоціація правників України»

3. Гріцак Костянтин Іванович

Асоціація «Телекомунікаційна палата України»

4. Коваль Ігор Валентинович

Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет»

5. Кучерук Мар’яна Миколаївна

Інтернет-видання «Телекритика»

6. Макарський Олександр Едуардович

Інститут кіно і телебачення КНУКіМ

7. М’ясникова Катерина Андріївна

Незалежна асоціація телерадіомовників України

8. Омельчук Сергій Іванович

Національна спілка журналістів України

9. Гріцак Костянтин Іванович
(за довіреністю)

Інтернет Асоціація України

10. Приходько Оксана Дмитрівна

МГО «Європейська Медіа Платформа»

11. Розкладай Ігор Євгенович ГО «Інститут Медіа Права»
12. Хіміч Роман Володимирович  

ЗАПРОШЕНІ

1. Клітна Наталія Іванівна

Асоціація правовласників і постачальників контенту

кворум

Забезпечено.
(12 представників з 15)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. План роботи Громадської ради.

2. Звернення до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України стосовно ситуації навколо захоплення Концерну РРТ 29 вересня 2014 року.

3. Оцінка проекту рішення щодо розмірів штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення.

4. Оцінка проекту Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги.

5. Визначення представників Громадської ради, що входитимуть до комісії з проведення конференцій, в процесі яких обиратимуться члени Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

6. Звернення Федерації роботодавців в сфері медіа.

7. Звернення щодо нападу на Телекомпанію TAK TV

8. Впровадження цифрового мовлення.

 
 1. План роботи Громадської ради
Доповідач М’яснікова К.А.

Слухали:

Голову Громадської ради М’яснікову К.А., яка запропонувала обговорити та затвердити План діяльності Громадської ради на 2014-2015 рр.

У ході обговорення Плану діяльності було запропоновано наступні зміни:

1. До напрямку «Зміни до Законів у сфері телебачення і радіомовлення»:

 • визначити Розкладая І.Є. відповідальним за завдання «Розробка змін до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»,
 • виключити завдання «Розробка змін до Закону України «Про інформацію» через неактуальність;
 • визначити Кучерук М.М. відповідальною за завдання «Підтримка змін до Закону України «Про захист суспільної моралі»;
 • визначити Бугая Д.В. відповідальним за завдання «Розробка пропозицій до проектів Законів щодо забезпечення прозорості власності ЗМІ», та визначити строк виконання – 4 квартал 2014 року.

2. До напрямку «Ревізія регуляторних актів Національної ради»:

 • доповнити завданням «Регламент Національної ради», визначити Большакову О.Ю; відповідальною за цей напрямок, визначити строк виконання – 4 квартал 2014 року;
 • визначити Большакову О.Ю. та Гріцака К.І. відповідальними за завдання «Інструкція про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги» та визначити строк виконання – 1 квартал 2015 року;
 • визначити Коваля І.В. відповідальним за завдання «Порядок прийому ліцензійної інформації», «Форми заяв, необхідних для ліцензування телерадіомовлення», «Формат ліцензії на мовлення», «Методика розрахунків розмірів ліцензійного збору»;
 • виключити завдання «Порядок формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги», оскільки дане питання вже розглянуто Громадською радою;
 • визначити Розкладая І.Є. відповідальним за завдання «Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію»;
 • визначити Большакову О.Ю. відповідальною за завдання «Положення про скасування санкції «оголошення попередження» та «Правила ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті».

3. До напрямку «Захист малолітніх та неповнолітніх від шкідливого контенту. Розвиток дитячого мовлення»:

 • Визначити М’яснікову К.А. та Хіміча Р.В. відповідальними за завдання «Проведення експертної наради щодо країн ЄС з розвитку дитячого контенту та захисту дітей від шкідливої інформації».
 • Призначити на 31 жовтня 2014 року проведення робочої наради щодо напрацювань попереднього складу Національної ради щодо нової системи позначок.

4. До напрямку «Захист інформаційного простору»:

 • Визначити М’яснікову К.А. та Хіміча Р.В. відповідальними за завдання «Проведення експертної наради щодо практики демократичних країн з захисту інформаційного простору».
вирішили Рішення прийнято: «За» – 11; «Проти» – 0; «Утримався» – 0; відсутні – 1

1. Затвердити План діяльності Громадської ради на 2014-2015 рр. з урахуванням висловлених зауважень. (Додаток №1 до Протоколу)

2. Звернутися до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України з проханням долучати Членів Громадської до роботи створених робочих груп без додаткового погодження.

 
 2. Звернення до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України стосовно ситуації навколо захоплення Концерну РРТ 29 вересня 2014 року
Доповідач Хіміч Р.В.

Слухали:

Хіміча Р.В., який ознайомив присутніх з проектом звернення Громадської ради щодо ситуації навколо Концерну РРТ внаслідок нападу 29 вересня 2014 року.

Коваль І.В, запропонував внести Кабінет Міністрів України до переліку адресатів, до яких має звернутись Національна рада Україна з питань телебачення і радіомовлення.

вирішили Рішення прийнято: «За» – 12; «Проти» – 0; «Утримався» – 0

1. Погодити проект звернення з урахуванням пропозиції щодо включення адресатів. (Додаток № 2 до Протоколу)

2. Провести окремий захід, присвячений ініціативам громадських організацій у сфері медіа. Доручити Приходько О.Д. сформулювати назву заходу до 17 жовтня 2014 включно та призначити її відповідальною за проведення заходу. Включити захід у робочій план.

 

 3.

Оцінка проекту рішення щодо розмірів штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення
Доповідач Большакова О.Ю.

Слухали:

Большакову О.Ю., яка ознайомила присутніх з Проектом рішення щодо розмірів штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, винесеним Національною радою на громадське обговорення 25 вересня 2014 року, та доповіла щодо його недоліків, а саме:

1. Недотримання процедур, передбачених частинами 1 та 2 статті 8 Закону України «Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»: не розроблявся і не оприлюднювався аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту.

2. Невідповідність низки положень Проекту статтям 71 та 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

3. Невідповідність розмірів штрафів принципам справедливості, пропорційності та доцільності юридичної відповідальності, які в публічному праві полягають в тому, що міри відповідальності, а також підстави та порядок її пом’якшення та звільнення від відповідальності мають відповідати меті попередження правопорушень.

Макарський О.Е. запропонував змінити фінансовий показник, за яким визначається розмір штрафної санкції (частина доходу ліцензіата, частина рекламних надходжень за певний період).

Коваль І.В., запропонував доповнити проект рішення зауваженням щодо необхідності встановити в Проекті рішення щодо розмірів штрафів об’єктивну сторону правопорушень замість посилань на норми закону, що вважаються порушенням; запитати у представників провайдерів програмної послуги їх зауваження до проекту.

Клітну Н.І., яка запропонувала у зв’язку з кризою тимчасово доповнити формули розрахунку розмірів штрафів коефіцієнтом «0,5» (тобто зниження на 50%) та низку зауважень до видів санкцій, запропонованих Проектом.

вирішили Рішення прийнято: «За» – 10; «Проти» – 0; «Утримався» – 1; відсутні – 1

1. Прийняти проект висновків Громадської ради до Проекту рішення щодо розмірів штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, за основу.

2. Запропонувати Членам Громадської ради надіслати свої зауваження до Проекту до 20 жовтня 2014 року включно

3. Погодити висновки Громадської ради з урахуванням надісланих зауважень шляхом дистанційного обговорення.

 4. Оцінка проекту Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги
Доповідач  

Слухали:

Голову Громадської ради М’яснікову К.А., яка повідомила, що дане питання переноситься на наступне засідання Громадської ради через відсутність Попової Т.В. (представник Інтернет Асоціації України), яка мала доповідати по даному питанню.

вирішили Питання не розглядалося
 
 5. Визначення представників Громадської ради, що входитимуть до комісії з проведення конференцій, в процесі яких обиратимуться члени Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України
Доповідач М’яснікова К.А

Слухали:

Розкладая І.Є., який повідомив присутнім інформацію з даного питання.

Під час обговорення було вирішено обрати Омельчука С.І., Бугая Д.В. та Большакову О.Ю. представниками Громадської ради, що входитимуть до комісії з проведення конференцій, в процесі яких обиратимуться члени Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

вирішили Рішення прийнято: «За» – 12; «Проти» – 0; «Утримався» – 0

Обрати представниками Громадської ради при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення України, що входитимуть до комісії з проведення конференцій, в процесі яких обиратимуться члени Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України:

 • Омельчука Сергія Івановича;
 • Бугая Дениса Володимировича;
 • Большакову Ольгу Юріївну.
 
 6. Звернення Федерації роботодавців в сфері медіа
Доповідач М’яснікова К.А

Слухали:

М’яснікову К.А., яка повідомила про отримане звернення Федерації роботодавців в сфері медіа.

Коваля І.В., який запропонував встановити себе відповідальним за підготовку проекту рішення по даному питанню на наступне засідання Громадської ради.

вирішили Рішення прийнято: «За» – 12; «Проти» – 0; «Утримався» – 0
1. Доручити Ковалю І.В. підготувати проект рішення звернення Федерації роботодавців в сфері медіа на наступне засідання Громадської ради.
 
 7. Звернення щодо нападу на Телекомпанію TAK TV
Доповідач М’яснікова К.А

Слухали:

М’яснікову К.А., яка повідомила про отриманий лист щодо нападу невстановлених осіб на телекомпанію TAK TV.

Коваля І.В., який повідомив, що Веселовська В.В. погодилася розробити проект рішення по даному питанню.

вирішили Рішення прийнято: «За» – 12; «Проти» – 0; «Утримався» – 0

1. Доручити Веселовській В.В. підготувати проект рішення щодо звернення TAK TV.

2. Розглянути дане питання шляхом дистанційного обговорення.

 
 8. Впровадження цифрового мовлення
Доповідач М’яснікова К.А

Слухали:

Хіміча Р.В., який запропонував визначитись з позицією Громадської ради щодо діяльності ТОВ «Зеонбуд» як оператора цифрових мультиплексів.

вирішили Рішення прийнято: «За» – 12; «Проти» – 0; «Утримався» – 0

1. Доручити М’ясніковій К.А. підготувати проект звернення Громадської ради до Антимонопольного комітету України, Кабінету Міністрів України та Президента України щодо розгляду питання по визначенню монопольному становища ТОВ «Зеонбуд» на ринку розповсюдження цифрового ефірного мовлення.

2. Доручити Хімічу Р.В. розробити проект звернення Громадської ради до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення  щодо діяльності ТОВ «Зеонбуд».

3. Погодити дані проекти шляхом дистанційного обговорення.

Збори оголошуються закритими
Голова М’яснікова Катерина Андріївна
Секретар Коваль Ігор Валентинович
Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше