Протокол № 3 від 2 березня 2021 року (онлайн-засідання) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол № 3 від 2 березня 2021 року (онлайн-засідання)

Члени Громадської ради (які взяли участь)
1. Олена Андрієнко
2. Сергій Бойко
3. Ольга Большакова
4. Олександр Борисенко
5. Вікторія Веселовська
6. Олена Голубєва
7. Олександр Глущенко
8. Наталія Клітна
9. Любов Найдьонова
10. Юлія Поляк
11. Аліна Правдиченко
12. Ірина Стройко
13. Сергій Сьомкін

Присутні представники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення:
• Тамара Кравченко
• Сергій Кучерук
• Анна Літвіщенко
• Олена Ніцко
• Ірина Пархоменко
• Максим Онопрієнко
Засідання проводиться в режимі відоконференції.

1. Затвердження порядку денного засідання Громадської ради

Слухали: С. Сьомкіна, який запропонували внести до порядку денного засідання 4 питань:
1. Про статус переходу на Електронний документообіг (ЕДО) в роботі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (надалі – Нацрада).
2. Про опрацювання Нацрадою пропозицій, що надаються до нормативних актів Громадською радою з представниками Нацрадою у разі присутності (про мовлення в дні трауру та про скасування попередження, їх врахування, неврахування після затвердження на засіданні Нацради)
3. Обговорення звернення до Нацради щодо надання роз’яснень порядку застосування норм Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» в частині реклами азартних ігор телерадіоорганізаціями-ліцензіатами.”
4. Різне.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний:
1) Про статус переходу на Електронний документообіг (ЕДО) в роботі Нацради.
2) Про опрацювання Нацрадою пропозицій, що надаються до нормативних актів Громадською радою та учасниками ринку (про мовлення в дні трауру та про скасування попередження, їх врахування, неврахування після затвердження на засіданні Нацради)
3) Обговорення звернення до Нацради щодо надання позиції стосовно порядку застосування норм Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» в частині реклами азартних ігор телерадіоорганізаціями-ліцензіатами.”
4) Різне.

2. Про статус переходу на Електронний документообіг (ЕДО) в роботі Нацради

Слухали: Н. Клітну, яка нагадала про рух держави до paperless функціонування та попросила уточнити статус використання ЕДО для всіх ліцензіатів Нацради та в яких випадках.

С. Кучерука та А. Літвіщенко, котрі звернули увагу, що ЕДО стосується різних аспектів: ведення реєстрів, обміну документами через електронні кабінети, синхронізації з внутрішньою системою ЕДО. При цьому існують законодавчі норми, які прямо передбачають у деяких випадках надання документів у паперовій формі (прошитий пронумерований пакет документів).

Наразі приймають з КЕП по електронній пошті документи, які не викликають конфлікту. До кінця 2021 року планується зв’язати внутрішню систему ЕДО з іншими реєстрами Нацради в електронному форматі.
Відповідь Нацрада намагатиметься надавати через той же канал, яким було отримано запит.

В обговоренні взяли участь С. Сьомкін, О.Большакова, І. Стройко.
Всі присутні підтримали, що оптимальним було б прийняття законопроекту «Про медіа», яким передбачити перехід на ЕДО, встановивши при цьому перехідний період, у який була б можливою подача документів в електронній або паперовій формі на вибір заявника.

С. Сьомкін запропонував взяти озвучену інформацію до уваги та тримати це питання на контролі.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
2.1. Взяти до уваги інформацію щодо переходу на Електронний документообіг (ЕДО) в роботі Нацради та тримати це питання на контролі.

3. Про опрацювання Нацрадою пропозицій, що надаються до нормативних актів Громадською радою та учасниками ринку (про мовлення в дні трауру та про скасування попередження, їх врахування, неврахування після затвердження на засіданні Нацради)

Слухали: О. Большакову, яка нагадала про встановлений законом «Про регуляторну політику» обов’язок регуляторного органу надавати вмотивовану відповідь про врахування чи неврахування пропозицій, забезпечивши таким чином можливість заявника скористатися правом оскаржити нормативний акт через неврахування пропозицій.

А. Літвіщенко, котра звернула увагу, що законом не передбачено публікація нормативного акту до моменту реєстрації Мінюстом. Публікації до моменту отримання та врахування зауважень від Мінюсту відсутні також з метою невведення в оману ліцензіатів. Також Нацрада не надає відповідь на пропозиції, якщо нормативно-правовий акт не був зареєстрований.

О. Ніцко, яка підкреслила, що Нацрада часто отримує суперечливі пропозиції, а також пропозиції, спрямовані на обслуговування особистих інтересів гравців ринку, а не розвиток галузі.

В обговорені взяли участь І. Пархоменко, К. М’яснікова, С.Бойко, Н. Клітна, А Літвіщенко.
Висловлено думку, що у подальшому Нацрада буде вести чіткішу стренограму відповідних засідань Нацради, в якій відображатиметься статус врахування пропозицій.

Було запропоновано, що до наступного засідання Громадської ради 06.04.21 Нацрада надасть свої пропозиції щодо врегулювання порядку оприлюднення інформації про статус врахування Нацрадою пропозицій учасників ринку до проектів нормативно-правових актів негайно після прийняття відповідного рішення Нацрадою та до реєстрації такого нормативно-правового акту Мінюстом.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
3.1. Запропонувати Нацраді до 06.04.2021 надати пропозиції щодо врегулювання порядку оприлюднення інформації про статус врахування Нацрадою пропозицій учасників ринку до проектів нормативно-правових актів негайно після прийняття відповідного рішення Нацрадою та до реєстрації такого нормативно-правового акту Мінюстом.

 

4. Обговорення звернення до Нацради щодо надання позиції стосовно порядку застосування норм Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» в частині реклами азартних ігор телерадіоорганізаціями-ліцензіатами.

Слухали: А. Правдиченко, яка нагадала про суперечності між законами «Про рекламу» та «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та запропонувала звернутися до Нацради за наданням її позиції щодо таких спірних моментів.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
4.1. Затвердити текст звернення до Нацради щодо надання її позиції стосовно порядку застосування норм Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» в частині реклами азартних ігор телерадіоорганізаціями-ліцензіатами.

5. Різне

Слухали: Л. Найдьонову, яка розповіла про ситуацію з висвітленням ЗМІ суїцидів (у тому числі, щодо врахування раніше розроблених галузевих рекомендацій), формуванням суїцидального кластеру в Україні, проведення Нацрадою відповідного заходу 04.03.2021 об 11.00.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
5.1. Взяти до уваги інформацію про ситуацію з висвітленням ЗМІ суїцидів (у тому числі, щодо врахування раніше розроблених галузевих рекомендацій), формуванням суїцидального кластеру в Україні, та за можливості взяти участь у тематичному заході, який проводиться Нацрадою 04.03.2021 об 11.00.

Вирішили:
5.2. Слухали: Л. Найдьонову, яка запропонувала включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради наступний пункт:

«Звернення до медіаіндустрії щодо підтримки започаткування щорічної національної інформаційно-просвітницької кампанії з широкого інформування громадськості про цифрові права і наявні загрози для дітей у цифровому середовищі, розвиток у країні механізмів попередження, виявлення та повідомлення про конкретні випадки, сервісів для жертв кібербулінгу, сексуальної експлуатації та насильства, із приуроченням до Дня безпечного Інтернету (в 2021 році 9 лютого).»

С. Сьомкін підтримав пропозицію та запропонував Любові Найдьоновій надіслати проект такого звернення до 04.02.2021 року для наступного затвердження Громадською радою в режимі електронного голосування.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
6. Включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради:
«Звернення до медіаіндустрії щодо підтримки започаткування щорічної національної інформаційно-просвітницької кампанії з широкого інформування громадськості про цифрові права і наявні загрози для дітей у цифровому середовищі, розвиток у країні механізмів попередження, виявлення та повідомлення про конкретні випадки, сервісів для жертв кібербулінгу, сексуальної експлуатації та насильства, із приуроченням до Дня безпечного Інтернету (в 2021 році 9 лютого).»

7. Доручити Л. Найдьоновій підготувати та надіслати до 04.02.2021 р. (включно) проект такого звернення для наступного затвердження Громадською радою в режимі електронного голосування.

7.1. Слухали: Л. Найдьонову, яка запропонувала включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради наступний пункт:

«Звернення до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України та до індустрії щодо обговорення розроблених науковцями критеріїв нанесення аудіовізуальною продукцією шкоди психічному здоров’ю і розвитку дитини, підтримки запровадження медіапсихологічної експертизи продукції на різних етапах виробництва.»

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
8. Включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради:
«Звернення до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України та до індустрії щодо обговорення розроблених науковцями критеріїв нанесення аудіовізуальною продукцією шкоди психічному здоров’ю і розвитку дитини, підтримки запровадження медіапсихологічної експертизи продукції на різних етапах виробництва»

8.1. Слухали: Л. Найдьонову, яка запропонувала включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради наступний пункт:

«Звернення до медіаіндустрії з приводу підтримки Глобального тижня медіаграмотності ЮНЕСКО (зазвичай останній тиждень жовтня).»

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
9. Включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради:
«Звернення до медіаіндустрії з приводу підтримки Глобального тижня медіаграмотності ЮНЕСКО (зазвичай останній тиждень жовтня).»

9.1. Слухали: Н. Клітну, яка запропонувала включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради наступний пункт про необхідність моніторингу статусу законопроекту «Про медіа», долучення до його обговорення та звернення, за необхідності, до Президента України, Голови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України про необхідність його якнайшвидшого прийняття як критичного для галузі.

Всі члени Громадського ради взяли участь в обговоренні.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
10. Включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради:
«Здійснювати моніторинг статусу законопроекту «Про медіа», долучатися до його обговорення та звертатися, за необхідності, до Президента України, Голови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України про необхідність його якнайшвидшого прийняття як критичного для галузі.»

10.1. Слухали: Н. Клітну, яка запропонувала розглянути на засіданні Громадської ради 2 березня 2021 року питання про статус використання Національною радою з питань телебачення і радіомовлення електронного документообігу щодо учасників ринку, для чого запросити на засідання Громадської ради представника Національної ради.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
11. Розглянути на засіданні Громадської ради 2 березня 2021 року питання про статус використання Національною радою з питань телебачення і радіомовлення електронного документообігу щодо учасників ринку, для чого запросити на засідання Громадської ради представника Національної ради

11.1. Слухали: Н. Клітну, яка запропонувала розглянути на засіданні Громадської ради 2 березня 2021 року питання про порядок оприлюднення Національною радою з питань телебачення і радіомовлення регуляторних актів та їх проектів, для чого запросити на засідання Громадської ради представника Національної ради.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
12. Розглянути на засіданні Громадської ради 2 березня 2021 року питання про порядок оприлюднення Національною радою з питань телебачення і радіомовлення регуляторних актів та їх проектів, для чого запросити на засідання Громадської ради представника Національної ради.

12.1. Слухали: С. Сьомкіна, який запропонував затвердити орієнтовний план роботи Громадської ради в цілому (додається).

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
13. Затвердити орієнтовний план роботи Громадської ради в цілому (додається).

14. Різне.

Слухали: Членів Громадської ради про нагальні питання індустрії.

 

Голова Громадської ради      С. Сьомкін

Секретар Громадської ради      О. Андрієнко

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше