Протокол № 4 від 6 квітня 2021 року (онлайн-засідання) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Протокол № 4 від 6 квітня 2021 року (онлайн-засідання)

Члени Громадської ради (які взяли участь)
1. Олена Андрієнко
2. Ольга Большакова
3. Олександр Борисенко
4. Вікторія Веселовська
5. Олена Голубєва
6. Олександр Глущенко
7. Наталія Клітна
8. Катерина М’яснікова
9. Любов Найдьонова
10. Юлія Поляк
11. Аліна Правдиченко
12. Ірина Стройко
13. Сергій Сьомкін

Присутні представники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення:
• Олена Ніцко
• Тамара Кравченко
• Світлана Ничипоренко
Засідання проводиться в режимі відеоконференції.

1. Затвердження порядку денного засідання Громадської ради

Слухали: С. Сьомкіна, який запропонували внести до порядку денного засідання такі питання:
1. Щодо внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги.
2. Щодо законопроекту з приводу реклами азартних ігор.
3. Стосовно мовлення на прикордонних територіях.
4. Різне.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний:
1) Щодо внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги.
2) Щодо законопроекту з приводу реклами азартних ігор.
3) Стосовно мовлення на прикордонних територіях.
4) Різне.

2. Щодо внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги

Слухали: О. Большакову, яка запропонувала розглянути зміни до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги. Зокрема, запропонувала передбачити звільнення від ліцензійного збору провайдерів, які здійснюють мовлення на прикордонні території.
І. Стройко запропонувала провести голосування щодо конкретних пропозицій засобами електронної пошти.
І. Ніцко проінформувала, що вказана Методика вноситься на громадське слухання, з огляду на що необхідно оперативно надати пропозиції.
С. Сьомкін запропонував до п’ятниці, 09.04.21 до 15.00 надати пропозиції, після чого О. Большакова узагальнить вказані пропозиції, та провести електронне голосування для наступного направлення до Національної ради.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
2.1. До 15.00 09.04.2021 членам Громадського ради надати пропозиції щодо проекту змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, уповноважити О. Большакову їх узагальнити та в подальшому провести електронне голосування для наступного направлення таких пропозицій до Національної ради.

3. Щодо законопроекту з приводу реклами азартних ігор

Слухали: О. Андрієнко повідомила про діяльність робочої групи з розробки змін до закону «Про рекламу», а також про законопроект 5207-2 від 18.03.2021 про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” (щодо превенції гемблінгу (лудоманії) та попередження ігрової залежності).
С. Сьомкін проінформував про відповідь Національної ради щодо спірних моментів реклами азартних ігор та запропонував створити робочу групу для розробки саморегулівних та співрегулівних правил.
Надати пропозиції до 15.00 до 16.04 щодо складу робочої групи, після чого Громадська рада передасть такі пропозиції до Національної ради, а Національна рада ініціює створення такої робочої групи.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
3.1. До 15.00 16.04.2021 членам Громадського ради надати пропозиції щодо складу робочої групи для розробки саморегулівних та співрегулівних правил щодо реклами азартних ігор, після чого Громадська рада передасть такі пропозиції до Національної ради, а Національна рада ініціює створення такої робочої групи.

4. Стосовно мовлення на прикордонних територіях

Слухали:
С. Сьмокіна наголосив на необхідності переходити від методів заборон до методів заохочення.
О. Глущенка звернув увагу на неоднозначність наслідків кодування каналів та необхідність комплексного врегулювання цього питання.
Л. Найдьонова наголосила, що проекти рішень бажано перевіряти та підтверджувати результатами моделювання, проведення досліджень та побудовою наукових прогнозів.
О. Ніцко повідомила, що у 2021 році є бюджет на дослідження, тому було б бажаним, щоб Громадська рада надала пропозиції щодо проведення мовлення в зоні АТО.
Л. Найдьонова запропонувала надати пропозиції щодо формулювання технічного завдання в частині визначення критичних точок прийняття рішень щодо перегляду певних ЗМІ, зокрема щодо мовлення в зоні АТО для наступного адекватного підбору методів і врегулювання.
С. Сьомкін запропонував надсилати всі пропозиції Л. Найдьоновій, яка буде взаємодіяти з О. Ніцко.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
4.1. Членам Громадської ради надати пропозиції щодо формулювання технічного завдання в частині визначення критичних точок прийняття рішень щодо перегляду певних ЗМІ, зокрема щодо мовлення в зоні АТО для наступного адекватного підбору методів і врегулювання.
4.2. Всі пропозиції надсилати Л. Найдьоновій, яка буде взаємодіяти з О. Ніцко.

5. Різне

Слухали:
К. М’яснікова нагадала про питання порядку оприлюднення проектів нормативно-правових актів Національної ради.
О. Ніцко повідомила, що дійсно оприлюднення проектів не відбувається, проте Громадська рада збирає пропозиції від ринку стосовно таких проектів, а тому пропонується проводити за результатом збору таких пропозицій спільну зустріч представників Національної ради та Громадської ради, на якій здійснювати обговорення таких пропозицій та прийняття рішень щодо їх врахування/ неврахування перед відправленням відповідного нормативно-правового акту на реєстрацію до Мінюсту.

Н. Клітна попросила проінформувати про причини вимкнення із супутнику телеканалу «Наш» (місто Вугледар Донецької області).
І. Ніцко перевірить цю інформацію і надасть відповідь.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
5.1. Погодитися із запропонованим Національною радою порядком, відповідно до якого проводити за результатом збору Громадською радою пропозицій до проектів регуляторних актів Національної ради спільну зустріч представників Національної ради та Громадської ради, на якій здійснювати обговорення таких пропозицій та прийняття рішень щодо їх врахування/ неврахування перед відправленням відповідного нормативно-правового акту на реєстрацію до Мінюсту.

5.2. Взяти до уваги інформацію щодо вимкнення із супутнику телеканалу «Наш» (місто Вугледар Донецької області).

Голова Громадської ради    С. Сьомкін
Секретар Громадської ради     О. Андрієнко

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше