Протокол № 9 від 2 листопада 2021 року (онлайн-засідання) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол № 9 від 2 листопада 2021 року (онлайн-засідання)

Члени Громадської ради (які взяли участь)
1. Олена Андрієнко
2. Сергій Бойко
3. Ольга Большакова
4. Олександр Борисенко
5. Вікторія Веселовська
6. Олександр Глущенко
7. Олена Голубєва
8. Юлія Поляк
9. Аліна Правдиченко
10. Ірина Стройко
11. Сергій Сьомкін

Від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення:
1. Олена Ніцко
2. Світлана Ничипоренко
3. Валентина Погорілець
4. Яна Пономаренко
5. Наталія Федоренко
Засідання проводиться в режимі відеоконференції.

1. Затвердження порядку денного засідання Громадської ради

Слухали: С. Сьомкіна, який запропонували внести до порядку денного засідання такі питання:
1. Щодо доцільності створення робочої групи при ГР з напрацювання пропозицій Національній раді щодо спрощення Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності.
2. Про громадське обговорення проекту Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.
3. Інформація про напрацьований законопроект “Про внесення змін до ЗУ “Про рекламу”.
4. Інформація про зареєстрований Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні №6194 від 20.10.2021р.
5. Різне

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний:
1. Щодо доцільності створення робочої групи при ГР з напрацювання пропозицій Національній раді щодо спрощення Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності.
2. Про громадське обговорення проекту Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.
3. Інформація про напрацьований законопроект “Про внесення змін до ЗУ “Про рекламу”.
4. Інформація про зареєстрований Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні №6194 від 20.10.2021 р.
5. Різне

2. Щодо доцільності створення робочої групи при ГР з напрацювання пропозицій Національній раді щодо спрощення Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності.

Слухали:
Н. Клітну та С. Сьомкіна, які звернули увагу на зміни у чинному законодавстві, які передбачають розкриття кінцевих бенефіціарів для всіх суб’єктів господарської діяльності та внесення цієї інформації до відповідних державних реєстрів. Це призводить до фактичного дублювання процедур, встановлених Порядком подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності.
Тому з метою спрощення діяльності ліцензіатів та суб’єктів інформаційної діяльності запропоновано впродовж 1 (одного) місяця (тобто до наступного засідання Громадської ради) напрацювати та надати пропозиції щодо спрощення або навіть скасування Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та інших нормативно-правових актів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
2.1. З метою спрощення діяльності ліцензіатів та суб’єктів інформаційної діяльності запропоновано впродовж 1 (одного) місяця (тобто до наступного засідання Громадської ради) напрацювати та надати пропозиції щодо спрощення чи скасування Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та інших нормативно-правових актів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

3. Про громадське обговорення проекту Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.

Слухали:
С. Сьомкіна, який запропонував до 16.11.2021 надати пропозиції щодо проекту Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору (проект акту за посиланням https://www.nrada.gov.ua/regulatory_activity/).

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
До 16.11.2021 надати пропозиції щодо проекту Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору (проект акту за посиланням https://www.nrada.gov.ua/regulatory_activity/).

4. Інформація про напрацьований законопроект “Про внесення змін до ЗУ “Про рекламу”.
Слухали:
О. Андрієнко, яка повідомила про результати роботи робочої групи з розробки законопроект “Про внесення змін до ЗУ “Про рекламу” та коротко охарактеризувала його основні положення.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
4.1. Взяти до уваги інформацію про результати роботи робочої групи з розробки законопроект “Про внесення змін до ЗУ “Про рекламу”.

5. Інформація про зареєстрований Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні №6194 від 20.10.2021 р.

Слухали:
С. Сьомкіна, який повідомив про зареєстрований проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні №6194 від 20.10.2021 р. (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73019), коротко охарактеризував коло питань, яких він торкається (телебачення, радіомовлення, реклами аудіовізуальних творів, засади мовної політики (щодо необов’язковості перекладу документальних фільмів), усунення неузгодженостей у чинному законодавства) та запропонував вивчити, передусім, пояснювальну записку та перехідні положення та внести пропозиції, на наступному засіданні обговорити та підтримати.

Бажаючим надати адреси електронної пошти для включення до розсилки ІТК інформаційного дайджесту щодо профільних законодавчих змін.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
5.1. Взяти до уваги інформацію про зареєстрований проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні №6194 від 20.10.2021 р. (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73019), вивчити, передусім, пояснювальну записку та перехідні положення та внести пропозиції, на наступному засіданні обговорити та підтримати.

6. Різне

Слухали:
О. Большакову, яка повідомила, що на сайті КРАІЛ з’явилася відповідь на раніше надані Громадською радою пропозиції щодо проекту положення про штрафи (https://gc.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/32341.html).

 

Голова Громадської ради   С. Сьомкін
Секретар Громадської ради   О. Андрієнко

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше