РІШЕННЯ № 01/02 від 9 вересня 2014 року щодо скасування Правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуг - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

РІШЕННЯ № 01/02 від 9 вересня 2014 року щодо скасування Правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуг

09 вересня 2014 року                   м. Київ

Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні розглянула звернення Асоціації правовласників та постачальників контенту щодо скасування рішення Національної ради про додаткове долучення до програм універсальної програмної послуг програм, що мають ліцензію на багатоканальне телебачення та які здійснюють цифрове мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі.

За результатами розгляду, Громадська рада підтримує ініціативу асоціацій провайдерів програмної послуги  про скасування рішення Національної раlди від 29.08.2012р. №1260 «Про затвердження Правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги» (далі Рішення), та звертається до Національної ради з пропозицією включити до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Національної ради на 2014 рік  питання про скасування (або втрати чинності) Рішення і(або) його державної реєстрації, виходячи з такого:

Національна рада відповідно до Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» не наділена повноваженнями затверджувати будь-які правила формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги, що свідчить про незаконне втручання  органів державної влади в господарчу діяльність провайдерів програмної послуги.

Отже, Рішення було прийнято з перевищенням повноважень Національної ради, всупереч ст.1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Рішення було прийнято з метою додаткового включення до універсальної програмної послуги програм телерадіоорганізацій, які здійснюють телемовлення у цифровому стандарті  DVB-T2. Так,  п.5 Правил встановлено, що «у перехідний період від аналогового до цифрового формату мовлення склад універсальної програмної послуги включає програми телерадіоорганізацій, які здійснюють аналогове та/або цифрове мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі».

Обов’язкове забезпечення абонентам можливості перегляду пакету програм універсальної програмної послуги   провайдерами програмної послуги передбачено частиною дев’ятою статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».    Відповідно до ст.1 цього ж Закону, УПП  –  це обов’язкове  забезпечення абонентам  можливості  перегляду  пакета  програм у складі програм телерадіоорганізацій,  які  відповідно  до   ліцензій   здійснюють наземне ефірне  мовлення  на  території  розташування відповідної багатоканальної  телемережі,  за  винятком  випадків  застосування абонентами індивідуальних приймальних приладів або систем.

По-перше, всі телерадіоорганізації, що мовлять в DVB-T2, отримали ліцензії Нацради не на ефірне мовлення, як зазначено у ст.1 Закону. Натомість в ліцензіях цих телерадіоорганізацій  визначений тип мовлення – «багатоканальне телебачення». Телерадіоорганізації, що мовлять в DVB-T2, отримали ліцензії Нацради не на ефірне мовлення, як зазначено у ст.1 Закону. Натомість в ліцензіях цих телерадіоорганізацій  визначений тип мовлення – «багатоканальне телебачення», отже такі програми не можуть бути включені до обов’язкової ретрансляції провайдерами програмної послуги.

По-друге,  програми DVB-T2 приймаються абонентами за допомогою індивідуальних приймальних приладів або систем і не можуть входити до складу УПП. Як відомо, технічна реалізація Рішення можлива виключно за допомогою індивідуальних приймальних приладів – цифрових тюнерів DVB-T2, які повинні придбати абоненти.

Негативними наслідками Рішення стало спотворення конкуренції серед вітчизняних мовників, монополізація телеінформаційного простору та обмеження свободи підприємницької діяльності провайдерів програмної послуги.

За — 8
Утрималось — 4 з них 3 з окремою думкою
Проти — 0

Голова Громадської ради М’яснікова Катерина Андріївна

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше