РІШЕННЯ № 02-06 від 13 серпня 2015 року щодо відмови низці телерадіоорганізацій, які працюють під логотипом «112 Україна» у переоформленні ліцензії - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

РІШЕННЯ № 02-06 від 13 серпня 2015 року щодо відмови низці телерадіоорганізацій, які працюють під логотипом «112 Україна» у переоформленні ліцензії

м. Київ                                  13 серпня 2015 року

У зв’язку із надходженням до громадських організацій – членів громадської ради численних звернень міжнародних організації, щодо надання роз’яснень стосовно ситуації, яка склалась у зв’язку із відмовою ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «Лідер ТВ» і ТОВ «ТВ Вибір», які працюють під логотипом «112 Україна» у переоформленні ліцензії та застосуванням до них штрафних санкцій, і, зокрема, щодо наявності ознак порушення права на свободу висловлювань з боку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада), Громадська рада розглянула це питання та дійшла висновків про правомірність дій Національної ради з викладених нижче підстав.

1. 15 квітня 2011 року рішенням N 824 Національна рада оголосила «конкурс на отримання ліцензії на мовлення на вільних каналах мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) для територіальної категорії мовлення – регіональне та місцеве мовлення, з урахуванням рішення Національної ради “Про затвердження конкурсних умов” від 15.04.2011 N 823».

16 та 17 серпня 2011 року Національна рада прийняла низку рішень про видачу ліцензій ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «Лідер ТВ» і ТОВ «ТВ Вибір», аналогічних за змістом, у яких визначено:

«2. Видати ТОВ „НОВИЙ ФОРМАТ ТВ”, м. Київ, ліцензію на мовлення на каналі (програмі) мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у с. Зоринівці Луганської обл., обсяг мовлення – 24 години на добу, відповідно до затвердженої програмної концепції мовлення, згідно із заявою та конкурсними умовами, зазначивши в ліцензії:

 

– вид мовлення – багатоканальне (телебачення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема) – згідно із заявою;
– територіальна категорія мовлення – регіональне».

Відповідно всі зазначені вище компанії підчас участі у конкурсі і отриманні ліцензій взяли на себе зобов’язання виробляти та розповсюджувати окремі програми для кожного регіону  (області, кількох суміжних областей), при чому таким чином, щоб жодна з програм не поширювалась більше ніж на половину областей України (частина 4 статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).

2. 5 листопада 2013 року Національна рада прийняла рішення про переоформлення ліцензій телерадіоорганізацій, які отримали право мовлення на регіональному мультиплексі МХ-5, ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «Лідер ТВ» і ТОВ «ТВ Вибір» «у зв’язку зі зміною вихідних даних, зазначивши в ліцензії: – вихідні дані (логотип, позивні, емблема): … емблема «112 УКРАЇНА» (рішення №№ 2070,  2071, 2081, 2084, 2088).

При цьому територіальна категорія мовлення в ліцензіях цих компаній залишилась незмінною –  регіональне мовлення. Відповідно до частини 6 статті 22 Закону України «Про  телебачення і радіомовлення»: «6. Зміна територіальної категорії  каналу,  мережі  мовлення, телемережі  потребує  повторного  ліцензування  мовлення  на цьому каналі,  на цій мережі або на відповідних каналах  багатоканальної телемережі відповідно до вимог цього Закону». Оскільки ліцензування ефірного мовлення здійснюється в конкурсному порядку – в цьому випадку, зміна територіальної категорії каналу потребує повторного конкурсу.

Втім, після переоформлення ліцензії всі компанії почали транслювати єдину програму каналу «112 УКРАЇНА» на загальнонаціональну аудиторію, що є грубим порушенням конкурсних умов в частині визначення територіальної категорії мовлення.

3. 14 серпня 2014 року до Національної ради надійшли заяви від всіх п’яти компаній про переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення на аналогічну до каналу «112 УКРАЇНА», тобто, фактично – заяви на легалізацію зміни територіальної категорії мовлення, що була істотною умовою конкурсу, в межах якого були отримані відповідної ліцензії.

4. 21 серпня 2014 року Національна рада оголосила попередження усім п’яти компаніям за результатами позапланової перевірки ТОВ «Новий формат ТВ» і за результатами моніторингів інших компаній з мережі «112 Україна», які зафіксували суттєві зміни формату і програмної концепції, порівняно з ліцензіями. Також було оголошено попередження ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ» (супутникове мовлення).

Зокрема, було зафіксовано  збільшення обсягу інформаційних програм (з 2 год 30 хв на добу до 23 год 13 хв на добу). При цьому відсутні культурологічні, просвітницькі програми (має бути по 15 хв на добу), розважальні програми (має бути 3,5 год на добу) і фільмопоказ (має бути 11 год 51 хв на добу), а дитячі програми розміщувалися вночі. Формат змінено з розважально-інформаційного з фільмопоказом на інформаційний.

Моніторинги засвідчили повну ідентичність програмного наповнення та вихідних даних (емблема «112 Україна») всіх компаній. За результатами перевірки було з’ясовано, що програмне наповнення створюється за угодою про спільну діяльність, укладеною цими компаніями разом із ще трьома (двома новинними сайтами та однією студією-виробником).
Таким чином станом на 21.08.2014 ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «Лідер ТВ» і ТОВ «ТВ Вибір» не виробляли та не розповсюджували регіональні програми, які передбаченні їхньою територіальною категорією мовлення.

5. 11 вересня 2014 року Національна рада перенесла розгляд питання щодо переоформлення ліцензії всіх п’яти регіональних компаній до остаточного вивчення питання щодо проведеного конкурсу.

6. 27 листопада 2014 року Національна рада оголосила ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ» (супутникове мовлення) ще одне попередження, оскільки порушення програмної концепції, зафіксовані в серпні 2014 року усунуті не були.

7. 26 березня 2015 року Національна рада розглянула цілу низку питань, пов’язаних із діяльністю ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «Лідер ТВ» і ТОВ «ТВ Вибір»:

1. Національна рада скасувала попередження, оголошене ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ» 27 листопада 2014 року, оскільки за результатами позапланової перевірки, проведеної 06.02.2015, було встановлено, що всі порушення програмної концепції, виявлені в серпні та листопаді 2014 рр., усунуто.

2. За результатами позапланових перевірок ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Лідер ТВ», ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Партнер ТВ» і ТОВ «ТВ Вибір», цим компаніям Національна рада оголосила по другому попередженню за порушення програмної концепції, які так і не були усунуті. Представник компанії заперечував факт порушення програмної концепції, посилаючись на те, що «заяву про переоформлення ліцензії було подано 14.08.2014. У зв’язку із відсутністю відмови у переоформленні ліцензії та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  «Про деякі питання застосування принципу мовчазної згоди» (у разі ненадання у визначений законом строк суб’єкту господарювання документа дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності) компанії мають право працювати за поданою до Національної ради концепцією». Національна рада правомірно не взяла до уваги заперечення представника компаній, оскільки вона не є дозвільним органом, на які поширюється сфера дії Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та зазначеної Постанови Кабінету Міністрів України.

3. Національна рада відмовила кожній із цих п’яти компаній у переоформленні їх програмних концепцій під концепцію загальнонаціонального каналу «112 Україна», мотивуючи це тим, що компанії отримали ліцензії під час конкурсу на регіональне та місцеве цифрове мовлення, а не мовлення, яке де-факто є загальнонаціональним.

Враховуючи викладене вище, Громадська рада дійшла наступних висновків:

 

1.  Всі заходи, вжиті Національною радою з метою усунення порушення конкурсних умов регіональними телерадіоорганізаціями ТОВ «Лідер ТВ», ТОВ «ТВ Вибір», ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Партнер ТВ» і ТОВ «Аріадна ТВ» є правомірними і такими, що не порушують права на свободу висловлювань.

 

2. Скарги зазначених компаній на відмову у переоформленні ліцензії в частині програмної концепції мовлення є безпідставними, оскільки запропоновані ними зміни фактично порушують конкурсні умови, легалізуючи зміну територіальної категорії мовлення з регіональної на загальнонаціональну.

 

3. Зміна територіальної категорії мовлення для п’яти компаній,  що сукупно отримали ліцензії на всю територію України, не лише порушує інтереси інших учасників конкурсу, але і погіршує доступ громадян до місцевої і регіональної інформації, оскільки це четверта частина від всіх регіональних мовників, що залишаються в ефірі після відключення аналогового телебачення. Також, це абсолютно неприпустимо в умовах, коли близько 150 регіональних мовників, які впродовж багатьох років здійснюють мовлення на основі ліцензій на аналогове ефірне мовлення, не отримали цифрових ліцензій і досі залишаються під загрозою зникнення.

 

За — 8
Утрималось — 0
Проти — 0

  

Голова Громадської ради М’яснікова Катерина Андріївна

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше