РІШЕННЯ 09/03 від 3 грудня 2014 року ЗАЯВА Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення щодо рекламно-інформаційних роликів ТОВ «Зеонбуд» - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

РІШЕННЯ 09/03 від 3 грудня 2014 року ЗАЯВА Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення щодо рекламно-інформаційних роликів ТОВ «Зеонбуд»

03 грудня 2014 року                                      м. Київ

ЗАЯВА
Громадської ради при Національній раді України
з питань телебачення і радіомовлення щодо рекламно-інформаційних роликів ТОВ «Зеонбуд»

Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення звертається до Національної ради та інших регуляторів щодо зухвалої та недобросовісної поведінки провайдера ефірної цифрової мережі ТОВ «Зеонбуд».

Так, 8 грудня 2010 року ТОВ «Зеонбуд» у непрозорий спосіб було визначено провайдером мультиплексів МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5, що означало де-факто монопольне становище в сегменті ефірного цифрового телебачення в Україні. З часу своєї появи Зеонбуд почав провадити агресивну політику нав’язуючи ринку свої правила гри. Так, саме з ініціативи Зеонбуду було запроваджено стандарт цифрового мовлення 2 покоління, а пізніше «з метою захисту від неякісних приймачів» було запроваджене кодування ефірного сигналу, що призвело до надмірних витрат як з боку громадян, так і державного бюджету. При цьому, стан виконання Зеонбудом своїх зобов’язань забезпечено лише на папері.

Революція гідності не вплинула на поведінку домінанта. Замість максимальної прозорості та постійного діалогу з регулятором та партнерами по ринку, вказане підприємство вдається до зухвалих дій, нехтує загальноприйнятими нормами цивілізованого ведення бізнесу.

Особливе обурення викликає так звана інформаційна кампанія переходу на цифру. Громадська рада ще в березні 2012 року зверталася до ТОВ «Зеонбуд» (рішення №20 від 23.03.2012) з проханням надати концепцію (зміст заходів та термін їх виконання) проведення інформаційної кампанії щодо переходу на цифрове мовлення, яка визначена ліцензійними умовами, адже з самого початку (з 16 лютого 2012 року) ролики Зеонбуду не містили інформації щодо умов, підстав і строків переходу на цифрове мовлення, що викликало нерозуміння з боку населення. Протягом двох років Зеонбуд розповсюджує рекламні відеоматеріали під плашкою «соціальна реклама» на безоплатній основі в ефірі загальнонаціональних телекомпаній не менше 5-ти хвилин кожного дня, при цьому 30% з них – в прайм-тайм, що у грошовому вираженні, за висновками експертів, становить близько 7-10 млн грн на місяць.

Всупереч вимогам національного законодавства до соціальної реклами, зміст вказаних роликів цифрового монополіста має яскраво виражений комерційний характер, оскільки не містить пояснення природи переходу на цифрове мовлення відповідно до угоди МСЄ «Женева-2006» та не заохочує громадян до активної участі у реалізації державної програми переходу на сучасну технологію ефірного мовлення (що мало б носити домінуюче навантаження), а по суті спонукає скористатись послугами саме вказаного підприємства, яке просуває на ринок своє комерційне позначення — знак для товарів та послуг «Т2» (реєстраційний № 160582 від 27.08.2012).

Тобто посилання ТОВ «Зеонбуд» на власний об’єкт права інтелектуальної власності очевидно свідчить про намагання забезпечити обізнаність споживачів щодо себе, як провайдера програмної послуги, а не для інформування громадян про відмову України, як суб’єкта європейського транскордонного мовлення від розповсюдження ефірного сигналу в аналоговий спосіб.

Нав’язування національним телекомпаніям комерційної за суттю реклами під виглядом безкоштовної «соціальної» — це бізнес-проект ТОВ «Зеонбуд», що реалізується за кошт ліцензованих телекомпаній-мовників та одночасно прояв недоброчесної конкуренції щодо провайдерів платного телебачення (кабельного та супутникового), оскільки безкоштовне розповсюдження комерційної реклами ТОВ «Зеонбуд» на рейтингових українських телевізійних каналах забезпечує отримання неправомірних переваг у конкуренції на ринку програмної послуги.

ТОВ «Зеонбуд» цинічно заявляє, що обов’язок безкоштовно рекламувати його послуги як виконавця програми переходу на цифрове ефірне мовлення визначено у Плані розвитку телерадіопростору та, за повідомленням ЗМІ, погрожує ТРО анулювати цінові знижки на трансляцію сигналу в своїй цифровій мережі, якщо вони зважаться припинити збиткове розповсюдження реклами послуг «Т2» в односторонньому порядку. Такі заяви монополіста в чергове свідчать про цинічне нехтування як інтересами легальних учасників інформаційних ринків, так і інтересами держави.

Громадська рада нагадує, що відповідно до положень Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення, схваленої урядовою постановою №1085 від 26.11.2008 року (зі змінами і доповненнями), Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення визначається тим органом, який уповноважений в межах своєї компетенції забезпечувати реалізацію заходів та контролювати хід виконання відповідного Плану дій.

Відповідно до Закону України «Про рекламу», Національна рада здійснює контроль за дотриманням законодавства про рекламу телерадіоорганізаціями усіх форм власності і наділена повноваженнями надавати обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень та приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами, а також звертатися до суду з позовами про повну заборону.

Національна рада раніше зверталася до ТОВ «Зеонбуд» з рекомендацією привести рекламні матеріали у відповідність до закону та виключити посили комерційного характеру, але компанія виконала рекомендацію регулятора лише частково, прибравши контактну інформацію.

Громадська рада вважає, що виходячи з інтересів як телерадіоорганізацій, так і глядачів, які до цього часу не мають належного рівня обізнаності щодо переходу на цифру, Національна рада має продемонструвати послідовність і державницьку позицію щодо реалізації програми переходу у 2015 році на цифрове ефірне мовлення, вжити реальних дійових заходів щодо захисту вітчизняного ринку телерадіомовлення від зухвалої поведінки цифрового монополіста, наділеного відверто сумнівними преференціями від попередньої влади.

Національна рада має вжити належних і ефективних заходів щодо припинення ТОВ «Зеонбуд» безкоштовного розповсюдження комерційної реклами послуги «Т2» під виглядом соціальної реклами та зобов’язати компанію забезпечити поширення інформацію про підстави переходу на цифру, дії які мають вжити користувачі і строки такого переходу.

За — 11
Утрималось — 0
Проти — 0

Голова Громадської ради М’яснікова Катерина Андріївна

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше