Рішення № 10 від 10 січня 2017 року "Про приведення порядку трансляції, ретрансляції програм, що можуть негативно вплинути на психіку дітей та підлітків, у відповідність до діючого законодавства, Директиви ЄС про аудіовізуальні послуги" - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Рішення № 10 від 10 січня 2017 року “Про приведення порядку трансляції, ретрансляції програм, що можуть негативно вплинути на психіку дітей та підлітків, у відповідність до діючого законодавства, Директиви ЄС про аудіовізуальні послуги”

РІШЕННЯ № 10  від 10.01.2017
Громадської ради при Національній раді України
з питань телебачення і радіомовлення

                                                              10.01.2017                                     м. Київ, вул. Прорізна, 2

Про приведення порядку трансляції, ретрансляції програм,
що можуть негативно вплинути  на психіку дітей та підлітків, у відповідність
до діючого законодавства, Директиви ЄС про аудіовізуальні послуги

Останнім часом значна частина суспільства, зокрема батьківська громадськість, стурбована тим, що в аудіовізуальних творах міститься контент, що може завдати шкоди фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх. Погіршує ситуацію відсутність сталих, чітко визначених і узгоджених критеріїв віднесення інформації до такої, що може зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх.

Позиція Громадської ради полягає в тому, що Національна рада спільно з суб’єктами інформаційної діяльності мають вжити вичерпні заходи, щоб неповнолітні за звичайних обставин не змогли почути або побачити такі трансляції, зокрема програми, передачі, анонси або їх окремі відеосюжети.

Громадська рада відстоює те, що суб’єкти інформаційної діяльності мають діяти у повній відповідності до вітчизняного та європейського законодавства, які передбачили два способи убезпечення неповнолітніх від впливу аудіовізуальної інформації, що може завдати їм фізичної, інтелектуальної та духовної шкоди, а саме: обмеження трансляцій у часі з використанням спеціальних попереджень або  застосування обмежувального технічного засобу (кодування, «батьківський контроль» тощо).

Так, у ст. 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» встановлено, що суб’єктам господарювання  заборонено розповсюджувати, а також  анонсувати  програми  та  передачі,  які можуть зашкодити фізичному,  інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва,  крім  ефірного часу в добовому відрізку від 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом. Відповідно до абзацу другого п.2 ст. 62 «такі програми   або   передачі   повинні   мати    спеціальне попередження   і   відповідно   позначатися в розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх трансляцією».

Абзацом 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» встановлено, що канали з обмеженим доступом – це  «канали мовлення, на яких за допомогою використання  кодувальних пристроїв та/чи програмного забезпечення обмежено  вільний доступ абонентів до перегляду певних телепрограм таким чином, щоб прийом сигналу став неможливим без декодувального пристрою».

Схожі вимоги для розповсюдження контенту, що може завдати шкоди фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх, містить ст. 27 Директиви Ради ЄС 2010/13/ЄС від 10 березня 2010 року про аудіовізуальні медіапослуги, якою визначено, що:

 «1. Держави-члени вживають належні заходи для забезпечення того, щоб телевізійні трансляції мовників під їхньою юрисдикцією не містили жодних програм, які можуть серйозно зашкодити фізичному, психічному або моральному розвитку неповнолітніх, зокрема, програм із вмістом порнографії та невиправданого насильства.

2. Заходи, зазначені у параграфі 1, розповсюджуються також на інші програми, що можуть серйозно зашкодити фізичному, психічному або моральному розвитку неповнолітніх, за винятком випадків, коли шляхом вибору часу трансляцій або за допомогою будь-якого технічного засобу забезпечено, що неповнолітні в районі транслювання за звичайних обставин не будуть чути або бачити такі трансляції.

3. Окрім того, якщо такі програми транслюються в некодованій формі, держави- члени забезпечують, щоби їм передувало звукове попередження або вони супроводжувалися візуальним позначенням протягом усієї програми».

Крім того, Директивою про аудіовізуальні медіа послуги встановлено, що «заходи щодо захисту фізичного, психічного і морального розвитку неповнолітніх та людської гідності повинні бути ретельно збалансовані з основоположним правом на свободу вираження поглядів, яке визначене в Хартії основних прав Європейського Союзу. Метою таких заходів, як використання особистих ідентифікаційних номерів (ПІН-коди), систем фільтрування і маркування, має бути забезпечення належного рівня захисту фізичного, психічного і морального розвитку неповнолітніх та людської гідності, особливо у випадку аудіовізуальних медіа послуг на замовлення. У Рекомендації щодо захисту неповнолітніх та людської гідності і права на відповідь уже визнано важливість застосування систем фільтрування і маркування і включено ряд можливих заходів на користь неповнолітніх, таких як: систематичне забезпечення користувачів ефективною, оновленою і простою у використанні системою фільтрування, коли вони підписуються на провайдера доступу або на обладнання  доступом до послуг, спеціально призначених для дітей із системою автоматичного фільтрування…  Жодне з положень цієї Директиви стосовно захисту фізичного, психічного і морального розвитку неповнолітніх та людської гідності не вимагає обов’язкового вжиття заходів щодо захисту цих інтересів шляхом попередньої перевірки державними органами аудіовізуальних медіа послуг».

ГРОМАДСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

У зв’язку з викладеним Громадська рада пропонує Національній раді:

1. Актуалізувати перед суб’єктами інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, незалежно від способу поширення програм і передач,  необхідність дотримання норм законодавства про захист суспільної моралі та забезпечення прав неповнолітніх під час надання телевізійних послуг.

2. Спільно з експертами розробити критерії віднесення інформації до такої, що може зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх, на підставі яких  удосконалити із залученням найкращих європейських практик Систему візуальних позначок з індексом аудіовізуальних творів (кіно-відеопродукції) залежно від аудиторії, на яку вона розрахована.

 3. На підставі звернень суб’єктів інформаційної діяльності внести зміни до ліцензій на мовлення, Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України у частині обов’язку  кодування сигналу у разі поширення такої телепродукції 24 години на добу.

4. У разі необхідності внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги, звернувши увагу на дотримання обмежень трансляції/ретрансляції програм, перегляд яких може шкодити фізичному,  інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх.

Крім того, Громадська рада закликає суб’єктів інформаційної діяльності, які поширюють або мають намір поширювати програми, передачі, аудіовізуальні твори,  що можуть завдати шкоди фізичному,  інтелектуальному та духовному  розвитку  неповнолітніх зробити все можливе для того, щоб неповнолітні за звичайних обставин не могли чути або бачити такі трансляції, для чого вжити додаткові заходи:

а) розміщувати програми, передачі, аудіовізуальні твори в окремий пакет з віковим обмеженням 18+ із забезпеченням користувачів ефективною, оновленою і простою у використанні системою фільтрування, спеціально призначеною для захисту дітей («батьківський контроль»);

б) в угодах про надання послуг зазначити правову відповідальність користувачів щодо убезпечення неповнолітніх від перегляду чи прослуховування телепродукції  з віковим обмеженням 18+,  за необережну або навмисну передачу коду третім особам, що уможливлює перегляд неповнолітніми аудіовізуальних творів, які можуть завдати шкоди їхньому фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку;

в) приєднатися до Меморандуму щодо захисту неповнолітніх під час надання програмних послуг, який розміщений на сайті Національної ради.

ГОЛОСУВАЛИ (з урахуванням електронного голосування):

За –  12
Проти – 0
Утрималось – 3

Голова Громадської ради                                        Н.І Клітна

Секретар Громадської ради                                    К. І. Гріцак

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше