Рішення № 14 від 7 березня 2017 року Про забезпечення захисту українського інформаційного простору від пропагандистської аудіовізуальної продукції держави-агресора відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Рішення № 14 від 7 березня 2017 року Про забезпечення захисту українського інформаційного простору від пропагандистської аудіовізуальної продукції держави-агресора відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»

РІШЕННЯ від 07.03.2017 № 14

Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення «Про забезпечення захисту українського інформаційного простору від пропагандистської аудіовізуальної продукції держави-агресора відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»»

Указом Президента України від 25 лютого 2017 року затверджено Доктрину інформаційної безпеки України, якою систематизовано основні принципи для забезпечення інформаційної безпеки держави, окреслено напрями подальшого розвитку вітчизняного  інформаційного простору.

Громадська рада переконана, що вирішення питання захисту інформаційного простору лежить у площині розвитку медіаграмотності населення, а не у заборонах, застосування яких створює загрозу обмеження основоположним правам та свободам людини та громадянина.

В зв’язку з цим, Громадська рада закликає Національну раду з питань телебачення та радіомовлення, інші державні органи при реалізації положень Доктрини інформаційної безпеки керуватися принципом, що  будь-які обмеження свободи вираження поглядів у кожному конкретному випадку мають застосовуватися як виключна санкція, коли всі інші заходи було вичерпано та ґрунтуватися на нормах законодавства та відповідати міжнародним зобов’язанням України.

Водночас ми констатуємо, що Національна рада не має законодавчо визначених повноважень для регулювання сучасного медіа-простору в умовах постійного розширення масштабів конвергенції між телебаченням і послугами, що розповсюджуються, зокрема, через Інтернет. А громадяни все частіше здійснюють доступ до контенту через супутникові системи прийому, використання смарт-технологій або підключення до Інтернету, інші переносні пристрої, і таке споживання медійних послуг залишається поза впливу регулятора.  

Таке становище є дискримінаційним по відношенню до традиційних медіа та спотворює конкуренцію.

Тому Громадська рада порушує перед Національною радою питання про необхідність комплексного підходу захисту інформаційного середовища та врахування сучасного стану розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Громадська рада ПРОПОНУЄ:

Національній раді при розгляді питання реалізації завдань щодо інформаційної безпеки в межах передбачених законодавством повноважень:

  1. докласти зусилля з оновлення законодавчої бази у сфері телебачення з урахуванням розвитку новітніх технологій;
  2. посилити боротьбу з безліцензійною діяльністю, а також свій вплив  на суб’єктів інформаційної діяльності, які не є ліцензіатами Національної ради,  у випадку поширення телевізійних програм, передач, розповсюдження яких обмежено відповідно до законодавства України, зокрема,  у разі виявлення порушень, згідно з визначеним  законодавством порядку, звертатися до суду або до інших органів державної влади для усунення порушень у сфері телебачення незалежно від способу поширення телепрограм, ввести окремий розділ у звіті Національної ради про роботу з суб’єктами господарювання, що не є ліцензіатами;
  3. сприяти проведенню публічних заходів з підвищення медіаграмотності із залученням зацікавлених учасників;
  4. застосовувати заходи впливу на телерадіоорганізації, які походять з країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення відповідно до процедур, передбачених вказаною Конвенцією;
  5. спільно з Міністерством внутрішніх справ України, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Міністерством інформаційної політики та держадміністраціями поновити заходи щодо перевірки місць масового відпочинку (готелів, баз відпочинку, тощо) стосовно дотримання українського законодавства у сфері телебачення (отримання ліцензії провайдера програмної послуги, наявність прав на ретрансляцію телепрограм відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права», дотримання інших рішень Національної ради щодо регулювання діяльності провайдерів програмної послуги).

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 8

Проти – 1

Утрималось – 6 (враховуючи Регламент Громадської ради та вимоги щодо електронного голосування)

Голова Громадської ради                  Н.І Клітна

Секретар Громадської ради           К. І. Гріцак

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше