РІШЕННЯ № 17 до протоколу № 14 від 01.09.2020 - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

РІШЕННЯ № 17 до протоколу № 14 від 01.09.2020

РІШЕННЯ № 17 до протоколу № 14 (онлайн-засідання 01.09.2020) Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

Громадська рада при Національній раді з питань телебачення та радіомовлення обговорила на засіданні в режимі онлайн:

1. Заслухали інформацію Сергія Кучерука про Проєкт Антикорупційної програми Національної ради на 2021 – 2023 роки та зауваження члена Громадської ради Катерини М’ясникової щодо доповнення Проєкту Антикорупційної програми пунктом про переведення реєстрів в електронну форму.

За пропозицію Катерини М’ясникової

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 10

«проти» – 0

«не голосували» – 0

Рішення прийнято

 

2. В цілому схвалити Проєкт Антикорупційної програми Національної ради на 2021 – 2023 роки та підтримати її прийняття.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 10

«проти» – 0

«не голосували» – 0

Рішення прийнято

 

3. Обговорили пропозицію Сергія Бойка щодо Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються. Частиною другою статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачено, що ретрансляція програм та передач, які не підпадають під юрисдикцію держави – члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, здійснюється  у разі їх включення до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. При цьому у чинному законодавстві не встановлені ані порядок формування, ані  критерії включення до  такого переліку, тому часто-густо рішення Національною радою щодо  включення іноземної програми до Переліку підпадають під критику та звинувачення у  суб’єктивізмі.

Усвідомлюючи це, Громадська рада вітає ініціативу Національної ради щодо впорядкування та регламентації порядку та критеріїв формування Переліку іноземних програм, що ретранслюються, однак звертає увагу на те що, згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до норм Законів України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» у Національної ради повноваження щодо затвердження такого нормативного акта як Порядок формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються відсутні. Тому вважаємо, що ухвалення такого нормативно-правового акта буде трактуватися як перевищення встановлених законодавством України повноважень з боку Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

На підставі викладеного вище Громадська рада  звертається до  Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення  з пропозицією:

1. Зняти з обговорення Порядок формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються та утриматись від ухвалення цього нормативно-правового акта до моменту відповідних змін у законодавстві України.

2. Звернутися до Голови Верховної Ради, до Прем‘єр-міністра України, до Президента України з ініціативою внесення змін до Законів України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», або ухвалення нового Закону України «Про медіа», якими передбачити повноваження Національної ради щодо затвердження відповідного нормативно-правового акта.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 8

«проти» –  1

«утримався»  – 1

Рішення прийнято

 

Голова Громадської ради     С.Сьомкін

Секретар Громадської ради     С.Коробіна

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше