РІШЕННЯ №19 до протоколу № 16 від 06.10.2020 - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

РІШЕННЯ №19 до протоколу № 16 від 06.10.2020

Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення обговорила на засіданні в режимі онлайн:

1. Заслухавши і обговоривши питання щодо проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», члени Громадської ради затвердили текст звернення до Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення». Текст звернення у Додатку 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 9

«проти» – 1

«не голосували» – 0

Рішення прийнято.

2Після обговорення питання про внесення коригувань до Методологічних роз’яснень моніторингу ефіру телеканалів щодо дотримання мовних квот (далі – Методологічні роз’яснення), про які Громадську раду було повідомлено листом № 17/1257 від 25.09.2020, члени Громадської ради затвердили текст звернення до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Текст листа в Додатку 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 9

«проти» – 1

«не голосували» – 0

Рішення прийнято.

Голова Громадської ради    С.В. Сьомкін

 Секретар Громадської ради    С.В. Коробіна

 

Додаток 1

До Комітету Верховної Ради України

з питань гуманітарної та інформаційної політики

 

ЗВЕРНЕННЯ

щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення»

Громадська рада Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Громадська рада) вітає та підтримує прагнення народних депутатів законодавчо закріпити та убезпечити незалежність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національної ради). Удосконалення медійного законодавства в цьому напрямку є важливим пріоритетом, на чому неодноразово наголошували як українські, так і міжнародні експерти. Відсутність політичних, організаційних або фінансових засобів тиску на членів Національної ради та її апарат з боку Верховної Ради України та Президента України як суб’єктів призначення, а також з боку будь-яких інших органів чи організацій має бути запорукою неупередженого та прозорого регулювання медіа.

Водночас Громадська рада просить Комітет взяти до уваги викладені нижче пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення» (далі – Проєкт), спрямовані на удосконалення структури Проєкту, а також на підвищення ефективності участі громадськості у формуванні складу Національної ради та у реалізації нею своїх повноважень тощо.

1. З огляду на те, що відповідно до частини 2 статті 120 Господарського кодексу України, «Асоціація – договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися … За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями», Громадська рада рекомендує додати асоціації до переліку суб’єктів права подання кандидатур на посаду члена Національної ради.

Також Громадська рада рекомендує вилучити із переліку вимог до суб’єктів права подання кандидатур на посаду члена Національної ради вимогу щодо наявності серед членів організації «авторитетних у сфері телерадіомовлення осіб», оскільки критерій авторитетності є виключно суб’єктивним та може використовуватися для маніпуляцій в процесі організацій конкурсу.

Таким чином, Громадська рада рекомендує викласти речення перше пункту 44 статті 7 в такій редакції: «Суб’єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради є громадські об’єднання, асоціації та творчі спілки у сфері телерадіомовлення, які активно діють у зазначеній сфері не менше трьох років (організовують щонайменше двічі на рік громадські заходи щодо проблем, які існують у сфері телерадіомовлення, ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії з професійних питань тощо)».

2. З урахуванням того, що на сьогодні склалась практика залучення Національною радою на громадських засадах окремих радників із різних питань, Громадська рада рекомендує зберегти такий підхід, який дозволяє максимально ефективно використовувати досвід необмеженої кількості фахівців, готових безкорисливо захищати державні інтереси.

Відповідно Громадська рада рекомендує абзац другий пункту 6 статті 7 викласти у наступній редакції: «Голова Національної ради має право призначити радників на громадських засадах».    

3. Громадська рада вважає недоцільним включення до Проєкту пунктів 2-4, якими вносяться тимчасові положення, що мають регулювати діяльність Національної ради під час карантинних заходів. Ці положення не лише не відповідають назві та меті Проєкту, але і вже отримали низку зауважень по суті від громадськості та індустрії, поданих до Міністерства юстиції України у відповідь на рішення Національної ради щодо включення цих положень до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Також зміст цих положень практично дослівно відповідає змісту законопроєкту  № 3749 від 26.06.2020 «Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” щодо здійснення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення наглядових повноважень у період дії обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Цей проєкт залишається на розгляді Комітету, і дублювання його положень є невиправданим з точки зору організації роботи парламенту.

Виходячи із викладеного вище, Громадська рада рекомендує вилучити із Проєкту пункти 2-4.

 

Додаток 2

Голові
Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

Герасим’юк О.В.

 01601, Київ, вул. Прорізна, 2

Щодо проекту корегувань до Методологічних

роз’яснень моніторингу ефіру телеканалів щодо

дотримання мовних квот (до листа № 17/1257 від 25.09.2020)

 

Шановна Ольго Володимирівно,

Громадська рада Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення засвідчуючи свою щиру повагу, звертається до Вас щодо наступного.

Громадська рада на черговому засіданні 06.10.2020 обговорила Вашого листа № 17/1257 від 25.09.2020 про те, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення планує внести корегування до діючих Методологічних роз’яснень моніторингу ефіру телерадіокомпаній щодо дотримання встановлених законом квот (надалі – Методологічні роз’яснення), якими передбачити нові вимоги до телерадіоорганізацій в частині порядку дотримання мовних квот.

Громадська рада зазначає, що чинна редакція Методологічних роз’яснень моніторингу ефіру телерадіокомпаній щодо дотримання встановлених законом квот була розроблена за активної участі представників громадськості та індустрії із залученням провідних фахівців галузі.

Вважаємо, що будь-які подальші зміни можуть розглядатися у такому ж широкому колі зацікавлених сторін та з дотриманням процедури, за якою була розроблена та затверджена чинна редакція.

У зв’язку з вищевикладеним просимо Вас не вносити запропонованих змін до Методологічних роз’яснень моніторингу ефіру телерадіокомпаній щодо дотримання встановлених законом квот.

У випадку, якщо на Вашу думку існує необхідність у внесенні будь-яких змін до тексту Методологічних роз’яснень, пропонуємо процедуру, за якою була розроблена чинна редакція та залучити до обговорення усі зацікавлені сторони.

З усіх питань щодо організації обговорення коригувань до Методологічних роз’яснень моніторингу ефіру телерадіокомпаній щодо дотримання встановлених законом квот, члени Громадської ради готові співпрацювати з фахівцями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Сподіваючись на розуміння та підтримку,

 

З повагою,

Голова Громадської ради Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення   Сьомкін С.В.

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше