РІШЕННЯ № 4 від 06.08.2019 - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

РІШЕННЯ № 4 від 06.08.2019

Пропозиції до проекту Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, винесений Національною радою на громадське обговорення

Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Громадська рада) розглянула рішення Національної ради № 996 від 25.07.19 р. Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги (далі – Проект змін) та дійшла висновків про наступне:

1. Проект змін є проектом регуляторного акту, який відповідно до Закону України «Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) має розроблятися із дотриманням встановленої цим законом процедури.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 8 та частини 4 статті 9 Закону на сайті Національної ради оприлюднений аналіз регуляторного впливу Проекту змін (далі – Аналіз регуляторного впливу). Втім, цей документ підготовлений суто формально та не містить жодної конкретної аналітичної інформації. Зокрема він є практично ідентичним аналізу регуляторного впливу Проекту змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оприлюдненому Національною радою 15 вересня 2017 року.

Фактично із попереднього аналізу вилучено п’ять абзаців із Розділу 1 замість яких додано один абзац наступного змісту: «У процесі практичної реалізації положень Порядку виникла необхідність врегулювання процедури зберігання Національною радою поданої інформації про структуру власності, вираховування особливостей подання інформації про структуру власності для отримання (продовження) ліцензії на мовлення, а також під час переоформлення ліцензії тощо».

Так само із Розділу 5 вилучено два абзаци та додано один: «До заходів, які необхідно вжити для реалізації регуляторного акта, належать: врегулювання процедури зберігання Національною радою поданої інформації про структуру власності, вираховування особливостей подання інформації про структуру власності для отримання (продовження) ліцензії на мовлення, а також під час переоформлення ліцензії».

Весь інший текст є дослівно ідентичним, не змінено навіть кількість суб’єктів господарювання, які підпадають під дію регулювання, хоча з вересня 2017 року низка підприємств отримала ліцензії на мовлення та ліцензії провайдерів програмної послуги.

Також, в обох текстах є абсолютно незрозумілою різниця між Альтернативою 2 «Внесення часткових змін…» та Альтернативою 3 «Внесення запропонованих змін…», оскільки «запропоновані зміни» також є «частковими», тобто – які саме зміни аналізувалися як Альтернатива 2, чому вони «в повній мірі» не забезпечують виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення», вимоги якого враховано при внесенні змін ще у 2017 році.

Слід також взяти до уваги, що процедура зберігання інформації у Проекті змін визначена в одному пункті: «13. Щорічна інформація про структуру власності, яка подана у паперовому вигляді, зберігається Національною радою протягом двох років». Тоді як весь інший зміст – це саме вираховування особливостей подання інформації, які в Аналізі регуляторного впливу не конкретизуються.

Фактично особливостями подання інформації  є визначення нової форми звітності –  Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника (додаток 2, далі – Декларація).

При цьому в Аналізі регуляторного впливу не розраховано витрати громадян, які є кінцевими бенефіціарними власниками, на заповнення та подання Декларації. Для іноземних громадян такі витрати можуть бути істотними, оскільки включатимуть переклад Декларації та фінансові консультації, необхідні для її заповнення.

Також в Аналізі регуляторного впливу не розраховано витрати суб’єктів господарювання на отримання Декларацій від своїх кінцевих бенефіціарних власників, а саме – витрати часу персоналу.

2. Чинний Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги (далі – Порядок) є регуляторним актом, щодо якого Національна рада має здійснювати відстеження його результативності та оприлюднювати звіти щодо таких відстежень (відповідно до статті 10 Закону). Саме на підставі таких відстежень результативності з метою удосконалення регуляторних актів мають розроблятися проекти змін до них.

На сайті Національної ради оприлюднений «Звіт про базове відстеження результативності Рішення Національної ради від 21.01.2016 № 2 “Про затвердження Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги”. Звіт не містить інформації про дату завершення відстеження. Висновок за результатами відстеження: «На підставі результатів базового відстеження результативності рішення Національної ради від 21.01.2016 № 2 “Про затвердження Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги” можна зробити висновок, що реалізація регуляторного акта сприятиме постійному отриманню інформації від телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги про структуру власності, дотриманню телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, покращенню інформаційного забезпечення населення».

Також Звіт про повторне відстеження результативності Рішення Національної ради від 21.01.2016 № 2 “Про затвердження Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги”, яке проводилось з січня 2017 року по березень 2018 року. Висновок за результатами відстеження: «За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, сприяє постійному отриманню інформації від телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги про структуру власності, дотриманню телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, покращенню інформаційного забезпечення населення».

Таким чином, а ні базове, а ні повторне відстеження не виявило жодної потреби у внесенні змін до регуляторного акту.

3. Відповідно до абзацу 3 частини 4 статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» «Суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення щороку подає Національній раді інформацію про свою структуру власності в порядку та за формою, що встановлюються Національною радою». 

З огляду на виключно нечітку термінологію, зокрема, поняття «структура власності», «контроль», «кінцевий бенефіціарний власник» тощо, право Національної ради визначати форму подання «інформації про структуру власності» може бути витлумачене дуже широко.

Втім, в частині інформації про кінцевого бенефіціарного власника, форма, затверджена Національною радою, не може включати відомості, які жодним чином не стосуються структури власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.

Проте, передбачена в Проекті змін форма Декларації, взагалі не містить інформації про структуру власності. Навіть пункти 34 і 35, які стосуються розміру внесків до статутних капіталів підприємств, не містять жодної корисної інформації для встановлення або перевірки  ланцюга володіння корпоративними правами.

Тим більше не можна зрозуміти, яке відношення до структури власності мають всі інші статті Декларації, зокрема, різноманітні доходи кінцевого бенефіціарного власника з низки невідомих джерел, серед яких чому вимагається розкрити лише назви закладів, в яких кінцевий бенефіціар отримав дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності. Також не зрозуміло, яким чином підтверджує або спростовує структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення факт наявності або відсутності у його кінцевого бенефіціарного власника різноманітного майна або наявності фінансових зобов’язань (наприклад, в частині недержавного пенсійного забезпечення).

 

Виходячи із викладеного вище, Громадська рада рекомендує:

1. Здійснити не формальне, а змістовне відстеження результативності Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги та оприлюднити звіт про нього.

2. На основі Звіту про відстеження результативності розробити оновлений Проект змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, а також – змістовний аналіз його регуляторного впливу. Зокрема, в частині витрат, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання на підготовку звітності.

3. З огляду на те, що поняття «контроль» та «вирішальний вплив на управління», відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» можуть бути не пов’язаними а ні з корпоративними правами, а ні з матеріальними активами, вилучити із Проекту змін та із чинного Порядку вимогу щодо подання Декларації.

 

За дорученням Громадської ради,

Голова Громадської ради          С. Сьомкін

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше