Рішення № 8 від 16 грудня 2016 року "Щодо пропозицій до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору" - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Рішення № 8 від 16 грудня 2016 року “Щодо пропозицій до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору”

Рішення № 8 від 16 грудня 2016 року  Громадської ради
при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

“Щодо пропозицій до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору”

Враховуючи розроблення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, Громадської ради пропонує врахувати пропозиції до пп. 4 пункту 4 розділу III Основні вимоги щодо змістовного наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору. Такі пропозиції відповідають ЗУ « Про телебачення і радіомовлення», оскільки в ньому не визначено обов’язок розміщувати програми провайдерами програмної послуги у конкретно визначеній послідовності.

ГРОМАДСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Рекомендувати Національній раді врахувати пропозиції та викласти  4 пункту 4 розділу III у такій редакції:

«4) рекомендувати розміщення програм провайдерами програмної послуги в такій послідовності:

 універсальна програмна послуга;

інші програми вітчизняних телеорганізацій;

іноземні програми, які включені до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України.»

За –  7
Проти – 0
Утрималось – 0

Голова Громадської ради                                             Н.І Клітна
Секретар Громадської ради                                          К. І. Гріцак

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше