РІШЕННЯ № 9 від 02.02.2021 "Затвердження орієнтовного плану роботи Громадської ради" - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

РІШЕННЯ № 9 від 02.02.2021 “Затвердження орієнтовного плану роботи Громадської ради”

Громадська рада при Національній раді з питань телебачення та радіомовлення обговорила на засіданні в режимі онлайн у складі 12 членів та в подальшому 2 члени Громадської ради проголосували засобами електронної пошти.

Затвердження орієнтовного плану роботи Громадської ради

Слухали: С. Сьомкіна, який запропонував орієнтовний план роботи Громадської ради та повідомив, що надійшли пропозиції до плану від Л. Найдьонової.

2.1. Слухали: Л. Найдьонову, яка запропонувала включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради наступний пункт:

«Звернення до медіаіндустрії щодо підтримки започаткування щорічної національної інформаційно-просвітницької кампанії з широкого інформування громадськості про цифрові права і наявні загрози для дітей у цифровому середовищі, розвиток у країні механізмів попередження, виявлення та повідомлення про конкретні випадки, сервісів для жертв кібербулінгу, сексуальної експлуатації та насильства, із приуроченням до Дня безпечного Інтернету (в 2021 році 9 лютого).»

С. Сьомкін підтримав пропозицію та запропонував Любові Найдьоновій надіслати проект такого звернення до 04.02.2021 року для наступного затвердження Громадською радою в режимі електронного голосування.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
1) Включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради:
«Звернення до медіаіндустрії щодо підтримки започаткування щорічної національної інформаційно-просвітницької кампанії з широкого інформування громадськості про цифрові права і наявні загрози для дітей у цифровому середовищі, розвиток у країні механізмів попередження, виявлення та повідомлення про конкретні випадки, сервісів для жертв кібербулінгу, сексуальної експлуатації та насильства, із приуроченням до Дня безпечного Інтернету (в 2021 році 9 лютого).»

2) Доручити Л. Найдьоновій підготувати та надіслати до 04.02.2021 р. (включно) проект такого звернення для наступного затвердження Громадською радою в режимі електронного голосування.

2.2. Слухали: Л. Найдьонову, яка запропонувала включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради наступний пункт:

«Звернення до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України та до індустрії щодо обговорення розроблених науковцями критеріїв нанесення аудіовізуальною продукцією шкоди психічному здоров’ю і розвитку дитини, підтримки запровадження медіапсихологічної експертизи продукції на різних етапах виробництва.»

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
3) Включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради:
«Звернення до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України та до індустрії щодо обговорення розроблених науковцями критеріїв нанесення аудіовізуальною продукцією шкоди психічному здоров’ю і розвитку дитини, підтримки запровадження медіапсихологічної експертизи продукції на різних етапах виробництва»

2.3. Слухали: Л. Найдьонову, яка запропонувала включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради наступний пункт:

«Звернення до медіаіндустрії з приводу підтримки Глобального тижня медіаграмотності ЮНЕСКО (зазвичай останній тиждень жовтня).»

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
4) Включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради:
«Звернення до медіаіндустрії з приводу підтримки Глобального тижня медіаграмотності ЮНЕСКО (зазвичай останній тиждень жовтня).»

2.4. Слухали: Н. Клітну, яка запропонувала включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради наступний пункт про необхідність моніторингу статусу законопроекту «Про медіа», долучення до його обговорення та звернення, за необхідності, до Президента України, Голови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України про необхідність його якнайшвидшого прийняття як критичного для галузі.

Всі члени Громадського ради взяли участь в обговоренні.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
5) Включити до орієнтовного плану роботи Громадської ради:
«Здійснювати моніторинг статусу законопроекту «Про медіа», долучатися до його обговорення та звертатися, за необхідності, до Президента України, Голови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України про необхідність його якнайшвидшого прийняття як критичного для галузі.»

2.5. Слухали: Н. Клітну, яка запропонувала розглянути на засіданні Громадської ради 2 березня 2021 року питання про статус використання Національною радою з питань телебачення і радіомовлення електронного документообігу щодо учасників ринку, для чого запросити на засідання Громадської ради представника Національної ради.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
6) Розглянути на засіданні Громадської ради 2 березня 2021 року питання про статус використання Національною радою з питань телебачення і радіомовлення електронного документообігу щодо учасників ринку, для чого запросити на засідання Громадської ради представника Національної ради

2.6. Слухали: Н. Клітну, яка запропонувала розглянути на засіданні Громадської ради 2 березня 2021 року питання про порядок оприлюднення Національною радою з питань телебачення і радіомовлення регуляторних актів та їх проектів, для чого запросити на засідання Громадської ради представника Національної ради.

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
7) Розглянути на засіданні Громадської ради 2 березня 2021 року питання про порядок оприлюднення Національною радою з питань телебачення і радіомовлення регуляторних актів та їх проектів, для чого запросити на засідання Громадської ради представника Національної ради.

2.7. Слухали: С. Сьомкіна, який запропонував затвердити орієнтовний план роботи Громадської ради в цілому (додається).

Голосували:
«за» – одноголосно
«проти» – відсутні
«утрималися» – відсутні

Вирішили:
8) Затвердити орієнтовний план роботи Громадської ради в цілому (додається).

 

Голова Громадської ради      С. Сьомкін

Секретар Громадської ради      О. Андрієнко

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше