Рішення № 11 від 23 січня 2017 року «Про рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо виключення з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, іноземну програму «Дождь» від 12 січня 2017 року № 3» - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Рішення № 11 від 23 січня 2017 року «Про рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо виключення з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, іноземну програму «Дождь» від 12 січня 2017 року № 3»

РІШЕННЯ
від 23.01.2017 № 11

Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення «Про рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо виключення з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, іноземну програму «Дождь» від 12 січня 2017 року № 3»

З огляду на гостру дискусію, що розгорнулась навколо рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) щодо виключення з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України (далі – Перелік), іноземної програми «Дождь», Громадська рада розглянула це питання за власною ініціативою та дійшла наступних висновків:

1. Моніторингом, що був здійснений Національною радою зафіксовано низку порушень вимог законодавства України у змісті програми «Дождь», найбільш істотним із яких є пропаганда війни та порушення територіальної цілісності України шляхом трансляції віртуальної карти регіонів Російської Федерації, яка охоплює територію АР Крим (далі – віртуальна карта), яка тимчасово окупована внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації.

Поширення віртуальної карти створює у глядачів оманливе враження, що територія АР Крим належить Російській федерації на таких же легальних підставах, що і інші регіони.  Систематичність такого поширення дає підстави вважати його пропагандою з метою легалізації у громадській думці окупації території іншої країни шляхом військових дій.

Пропаганда війни та порушення територіальної цілісності України заборонені на території України низкою нормативних актів, зокрема, частиною першою статті 28 Закону України «Про інформацію» та частиною другою статті 6 Закону України  «Про телебачення і радіомовлення». Пропаганда насильства, а отже і її окремі випадки, якими є пропаганда війни та окупації, також забороняються підпунктом «b» пункту 1 статті 7 Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

Частиною другою статті 42 Закону України  «Про телебачення і радіомовлення» на території України дозволяється ретрансляція іноземних програм, виключно за умови відповідності їх змісту вимогам законодавства України та Європейської конвенції про транскордонне телебачення, яке засвідчується включенням цих програм до Переліку за рішенням Національної ради.  До припинення трансляції віртуальної карти та інших передач, які легалізують окупацію АР Крим, включення програми «Дождь» до Переліку суперечить законодавству України.

Громадська рада розуміє, що створення ліберальної інформаційної телепрограми у тоталітарній країні, якою є Російська Федерація, є важкою та небезпечною справою і потребує певних компромісів з боку редакції. Втім, такі компроміси є неприйнятними для України у питаннях її територіальної цілісності. Поширення інформації, що легалізує окупацію АР Крим, на території України є неприпустимим.

2. Також у змісті програми «Дождь» зафіксовано порушення пункту 9 статті 13 Закону України «Про рекламу», тобто розміщення комерційної реклами, не оплаченої на території України.

Національною радою вже було прийнято низку рішень про виключення із Переліку іноземних програм переважно розважального формату через аналогічні порушення, втім ці рішення не викликали заперечень з боку громадськості, в тому числі – міжнародної. Громадська рада визнає більшу суспільну цінність інформаційних програм порівняно із розважальними, але не може не зазначити, що всі суб’єкти інформаційної діяльності є рівними перед законом. Також, слід брати до уваги, що порушення пункту 9 статті 13 Закону України «Про рекламу» є такими, які легко усунути.

Громадська рада ВИРІШИЛА:

1. Визнати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо виключення з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, іноземну програму «Дождь» від 12 січня 2017 року № 3, таким, що відповідає законодавству України.

2. Підтримати висновок Незалежної медійної ради з приводу рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо виключення з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, іноземну програму «Дождь» від 12 січня 2017 року http://mediarada.org.ua/case/616/

За – 10
Проти – 0
Утрималось –  5

Висловлено окрему думку двома членами громадської ради, що є невід’ємним додатком до рішення.

Додаток : на 1 арк. в 1 прим.

Голова Громадської ради                  Н.І Клітна

Секретар Громадської ради              К. І. Гріцак

Додаток до рішення
від 23.01.2017 № 11

Окрема думка членів громадської ради Н. Клітної, К. Грицака  щодо деяких положень висновку
Незалежної  медійної ради щодо правомірності обмеження ретрансляції телеканалу «Дождь» в Україні
(висновок № 13, м. Київ, 21 січня 2017 р.)

 

Загалом підтримуючи рішення Громадської ради при Нацраді, а також Незалежної медійної ради стосовно правомірності застосування обмеження ретрансляції телеканалу «Дождь», вважаємо за необхідне  висловити окрему думку стосовно пункту 12 висновку про пропорційність такого обмеження. Зокрема, висновок медійної ради містить тезу про те, що «Понад те, держава не обмежує можливість доступу до програм, не включених до переліку, за допомогою інших засобів трансляції, зокрема через інтернет та супутникове мовлення».

Тобто, результатом прийняття Національною радою рішення про обмеження ретрансляції телеканалу «Дождь» стало припинення ретрансляції телеканалу виключно у кабельних мережах України, що, на нашу думку, містить ознаки відсутності пропорційності та послідовності обмежувальних дій держави по відношенню до окремої технології розповсюдження телепрограм та окремих учасників ринку, що суперечить європейському принципу технологічної нейтральності.

Звертаємо увагу, що норми статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» забороняють ретрансляцію на території України іноземних програм, які не включено до переліку  програм, що ретранслюються,  за  рішенням  Національної  ради України з питань телебачення і радіомовлення, при цьому законом не визначено жодних виключень для певної технології чи кола суб’єктів підприємницької діяльності.

За таких обставин, дії державних органів влади щодо обмеження ретрансляції телеканалу «Дождь» мають бути послідовними, недискримінаційними та розповсюджуватись на всі технології поширення телепрограм, інакше воно не є пропорційним.

Враховуючи те, що телеканал «Дождь» став 77 телеканалом, який отримав подібну санкцію,  є ризик суттєвого посилення тенденції переходу  глядачів до користування іншими технологіями телебачення, які не контролюються державою (мережа інтернет і супутникове мовлення), що само по собі може негативно вплинути на інформаційну безпеку України.

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше