Рішення Громадської ради від 7 березня 2017 року № 13 - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Рішення Громадської ради від 7 березня 2017 року № 13

Рішення № 13 від 7 березня 2017 року «Про розгляд запиту Національної ради щодо демонстрування документальної стрічки «Олесь Бузина: жизнь вне времени»»

 

РІШЕННЯ
від 07.03.2017 № 13

Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення
«Про розгляд запиту Національної ради щодо демонстрування документальної стрічки
«Олесь Бузина: жизнь вне времени»
»

До Громадської ради звернулася Національна рада з проханням висловити позицію: чи є порушення у демонструванні документального фільму “Олесь Бузина: жизнь вне времени”, трансляцію  здійснено ВМП «ГОРИЗОНТ» , м. Первомайський Харківської обл., що зафіксовано моніторингом НР  21.01.2017 об 11.02,  повтор о 14.53 (відеоматеріал в мережі Інтернет http://fex.net/#!426158480895).

Громадська рада зазначає, що відповідно до ст.1 Закону України «Про кінематографію» демонструванняце професійна кінематографічна діяльність,  що полягає в показі фільму глядачам у призначених для цього приміщеннях (кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах),на відео установках,  а  також  каналами мовлення телебачення.

Згідно Закону України «Про кінематографію» демонстрування фільмів в Україні здійснюються відповідно до затверджених центральним органом виконавчої  влади (Державне агентство України з питань кіно, далі – Держкіно),  що  забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії технічних стандартів, норм та правил розповсюдження  і демонстрування фільмів.

Документом, який  засвідчує право і умови розповсюдження і демонстрування фільмів,  є  державне прокатне посвідчення.  Фільми, на які видані державні посвідчення на  право розповсюдження і демонстрування, вносяться до відповідного державного реєстру  фільмів, який розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно. Крім того, офіційний сайт Держкіно містить перелік фільмів виробництва РФ та інших країн, які заборонені для демонстрування і розповсюдження яких на території України обмежується http://dergkino.gov.ua/ua/text/state-regulation.html.

В свою чергу, Національна рада контролює виконання вимог Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1315 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 294).  Враховуючи, що офіційний веб-сайт Держкіно не містить інформації про отримання державного прокатного посвідчення на розповсюдження і демонстрування документального фільму “Олесь Бузина: жизнь вне времени”, а відповідно ВМП «ГОРИЗОНТ» не мало право на розповсюдження і демонстрування фільмів.

Громадська рада ВИРІШИЛА:

Рекомендувати Національній раді направити результати моніторингу ВМП «ГОРИЗОНТ» від 21.01.2017 до Держкіно з метою реагування у межах компетенції центрального органу виконавчої  влади,  що  забезпечує реалізацію державної політики у сфері кінематографії.

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 7
Проти – 0
Утрималось – 0

Голова Громадської ради                     Н.І Клітна

Секретар Громадської ради                  К. І. Гріцак

_______________________________________________________________________________

Рішення № 12 від 7 березня 2017 року «Про проект Закону України «Про державні та інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні»

 

РІШЕННЯ
від 07.03.2017 № 12

Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення
«Про проект Закону України «Про державні та інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні»

На офіційному сайті  Українського інституту національної пам’яті розміщено проект Закону «Про державні та інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні». (далі – Проект Закону).

Перш за все зазначаємо, що Український інститут національної пам’яті не є суб’єктом законодавчої ініціатив.

Вказаним проектом Закону вводяться нові поняття, проте не надається їх тлумачення (наприклад, «видатна особа»).

Окрім того, вводяться окремо поняття «день жалоби» та «скорботний день», що потребує доопрацювання.

Статтею 2 Проекту Закону зменшується кількість державних свят, які є не робочими днями, а таке зменшення суперечить статті 22 Конституції України, оскільки при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Частиною третьою статті 5 Проекту Закону передбачено зобов’язання у скорботні дні для телерадіоорганізацій:

1) поширювати щонайменше один раз на дві години в ефірному часі інформацію про скорботний день;
2) припинити трансляцію комедійних та еротичних фільмів, гумористичних передач;
3) під час телетрансляції розміщувати на екрані відповідне стилізоване зображення або палаючу свічку;
4) оголосити о 12.00 хвилину мовчання із супроводженням звуку метронома.

Разом з тим, залишається не врегулюваним питання щодо зобов’язань у скороботні дні для цирків, театрів.

Крім того, звертаємо увагу, що діяльність телерадіоорганізацій регулюється спеціальним Законом України «Про телебачення і радіомовлення», а положення Проекту Закону не містять відповідних змін до вказаного спеціального Закону, що порушує принципи нормо-проектної техніки.

Громадська рада ВИРІШИЛА:

1. Оприлюднений Українським інститутом національної пом’яті проект Закону України «Про державні та інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні» потребує доопрацювання та обговорення із залученням широких верств населення.

2. Рекомендувати Національній раді направити зауваження та пропозиції до зазначеного проекту Закону України, якими, зокрема, передбачити:

– можливість і порядок встановлення траурних днів не тільки на загальнонаціональному, але й регіональному і місцевому рівні в залежності від масштабу трагічної події;

– обов’язки для телерадіоорганізацій у зв’язку із можливою реалізацією положень зазначеного проекту Закону встановлювати шляхом внесення змін до спеціального Закону України «Про телебачення і радіомовлення», який регулює відносини у сфері  телевізійного  та  радіомовлення на території України.

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 7
Проти – 0
Утрималось – 0

Голова Громадської ради                     Н.І Клітна

Секретар Громадської ради                  К. І. Гріцак

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше