РІШЕННЯ від 18.09.2018 № 37 «Про проблеми адаптації іноземних програм в Україні у контексті громадського обговорення проекту "Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються"» - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

РІШЕННЯ від 18.09.2018 № 37 «Про проблеми адаптації іноземних програм в Україні у контексті громадського обговорення проекту “Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються”»

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ обговорення проекту «Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються»,

враховуючи те, що завданнями прийняття проекту, на думку членів Громадської ради, зокрема є вирішення проблеми суперечливої юрисдикції окремих іноземних телепрограм і захист української мови в телерадіоінформаційному просторі країни,

на забезпечення прав громадян України одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів відповідно до ст.10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,

на підставі ст. 4, 19, 32 Європейської конвенції про транскордонне телебачення, ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», члени Громадської ради

ВИРІШИЛИ:

1. Подякувати Національній раді за подовження терміну обговорення документа, водночас – рекомендувати не приймати/не реєструвати у Міністерстві юстиції оприлюднений для громадського обговорення проект «Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються», оскільки він не вирішує окремі завдання, а в деяких випадках суперечить положенням міжнародних договорів, до яких Україна приєдналася і зобов’язалася дотримуватися.

2. Просити Національну раду створити спеціальну робочу групу при Національній раді із залученням громадськості, представників Ради Європи і телевізійної індустрії, яка б на практиці дослідила можливість встановлення достовірної юрисдикції окремих європейських мовників відповідно до оновленої Директиви 2010/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС про аудіовізуальні медіа-послуги, та за результатами діяльності якої можна було б напрацювати пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та нової редакції проекту «Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються».

3. З метою стимулювання іноземних мовників до створення україномовних доріжок, запропонувати Національній раді доповнити підпункт 6 пункту1 Розділу ІІІ Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору положенням про те, що у пакети телепрограм провайдерів із максимальним охопленням абонентів можуть входити лише ті телепрограми, які частково або повністю дубльовані/субтитровані державною українською мовою або транслюються мовами інших країн Європейського Союзу.

Обґрунтування у додатку до цього рішення.

 ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 7

«проти» – 0

«утримались» – 0

«не голосували» – 0

Голова Громадської ради   Н. І. Клітна

 Секретар Громадської ради   К. І. Гріцак

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше