РІШЕННЯ від 20.07.2018 № 30 «Про внесення змін до Положення про Громадську раду при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення» - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

РІШЕННЯ від 20.07.2018 № 30 «Про внесення змін до Положення про Громадську раду при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення»

 

СЛУХАЛИ: присутніх членів Громадської ради.

Враховуючи необхідність усунення подвійного трактування норм Положення щодо дистанційного прийняття рішень Громадською радою з використанням електронних комунікацій  усі присутні детально обговорили пропозиції до Положення про Громадську раду. Запропонували ряд уточнень, що додаються.

 ВИРІШИЛИ:

1.Рекомендувати Національній раді нову редакцію Положення про Громадську раду при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, згідно з додатком.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» –  8

«проти» – 0

«утримались» – 0

«не голосували» – 0

Рішення прийнято.

 

Голова Громадської ради Н.І. Клітна

 Секретар Громадської ради К. І. Гріцак

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше