РІШЕННЯ від 26.03.2018 № 27 «Про державне регулювання розміру абонентної плати за користування універсальною програмною послугою» - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

РІШЕННЯ від 26.03.2018 № 27 «Про державне регулювання розміру абонентної плати за користування універсальною програмною послугою»

СЛУХАЛИ ІV: К. Гріцака про те, що на адресу Національної ради надходять звернення щодо забезпечення регулятором виконання вимог пункту 11 статті 39 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, яким, встановлено, державному регулюванню підлягає розмір абонентної плати за користування універсальною програмною послугою.

Відповідно до Закону України «Про телебачення та радіомовлення» універсальна програмна послуга – перелік телерадіопрограм, отримання яких усіма абонентами провайдера програмної послуги є обов’язковим і до складу якого входять такі телерадіопрограми:

публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”;

телерадіоорганізапій місцевої і регіональної категорій мовлення, що здійснюють мовлення в межах не більш як однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), що відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, що використовується провайдером програмної послуги, за умови, що такі телерадіоорганізації не здійснюють ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, що дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях (регіонах) України;

державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада” або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення.

Перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (села, селища, міста, району, області, всієї України), на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для провадження такої діяльності.

Директивою ЄС 2002/22/ЕС «Про універсальні послуги» передбачено, що країни-члени можуть встановлювати розумні вимоги щодо трансляції певних мовників у електронних мережах з розповсюдження ТВ мовлення … у випадках, коли значна частина користувачів таких мереж використовують їх як основний засіб отримання телевізійного сигналу. Такі вимоги мають застосовуватись лише у випадках, коли вони необхідні для виконання чітко визначених цілей у суспільних інтересах і є пропорційними та прозорими.

Відповідно до припису статті 9 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” провайдер зобов’язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги, що покладає на державу чітке зобов’язання забезпечити загальнодоступність універсальної програмної послуги, зокрема, шляхом державного регулювання розміру абонентної плати за користування універсальною програмною послугою.

Згідно частини 4 статті 7 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Зазначені положення Закону кореспондуються із положеннями статті 12 Закону України “Про ціни і ціноутворення”, якою встановлено, що державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість та частиною першою статті 13 цього ж Закону, якою визначено, що державне регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та державними колегіальними органами.

При цьому слід зауважити, що державне регулювання розміру абонентної плати за користування універсальною програмною послугою має базуватися на його економічному обґрунтуванні, забезпеченні відповідності цін на послуги фактичним витратам на їхнє надання і отримання постачальниками прибутку, отже може відбуватися за умови:

– захисту інтересів споживачів таких послуг;

-встановленню єдиних критеріїв та підходів до формування тарифів;

-відшкодуванню економічно обґрунтованих витрат;

– сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів);

-отриманню прибутку, достатнього для здійснення господарської діяльності провайдера програмної послуги.

 УХВАЛИЛИ IV: Відкласти питання для доопрацювання.

 ГОЛОСУВАЛИ:

«за» –  7

«проти» – 1

«утрималось» – 0

«не голосували» – 0

Ухвалу прийнято

 

Голова Громадської ради   Н. І. Клітна

 Секретар Громадської ради   К.І.Гріцак

 

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше