РІШЕННЯ від 28.07.2017 № 20 «Про подовження терміну громадського обговорення проекту нової редакції Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги» (прийнято шляхом електронного голосування) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

РІШЕННЯ від 28.07.2017 № 20 «Про подовження терміну громадського обговорення проекту нової редакції Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги» (прийнято шляхом електронного голосування)

На офіційному сайті Національної ради розміщено проект нової редакції Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів щодо адміністративних правопорушень та порушень законодавства про рекламу (далі – Проект змін)

Проект змін затверджений рішенням Нацради від 29 червня 2017 року №1024, а для громадського обговорення встановлений мінімальний термін – місяць, тобто до 29 липня 2017 року,  – повідомляє сайт регулятора.

У порівнянні з чинною Інструкцією про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та порушення законодавства про рекламу, яка була зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 р. за №313/20626 (далі – Інструкція), на наш погляд, Проект змін суттєво розширює повноваження Нацради: окрім порядку проведення перевірок, встановлюється порядок моніторингу телерадіопрограм, фіксація результатів, уточнюється перелік осіб, уповноважених здійснювати моніторинг, до посадових обов’язків яких належить його проведення.

Вперше у нормотворчій практиці визначено види моніторингу телерадіопрограм, а саме: комплексний, тематичний і вибірковий.

До видів перевірок, шляхом яких Нацрада здійснює наглядові повноваження, окрім планових і позапланових, додано виїзні та невиїзні перевірки, а також порядок їх проведення, що збільшує навантаження на ліцензіатів Національної ради.

Враховуючи суттєві зміни до Інструкції, їх значний вплив на діяльність ліцензіатів Національної ради і те, що зараз триває відпускний період, що унеможливлює ознайомлення з документом всіх членів Громадської ради,

Громадська рада вирішила:

Звернутися до Національної ради з проханням подовжити термін громадського обговорення проекту нової редакції Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги до 15 вересня поточного року (лист додається).

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 10

Проти – 0

Утрималось – 5 (враховуючи Регламент роботи Громадської ради)

 

Голова Громадської ради                                                                           Н.І Клітна

Секретар Громадської ради                                                                      К. І. Гріцак

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше