Звернення Громадської ради щодо ініціювання створення Незалежної експертної ради з питань діяльності мас медіа під час виборів у 2019 році - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Звернення Громадської ради щодо ініціювання створення Незалежної експертної ради з питань діяльності мас медіа під час виборів у 2019 році

Громадська рада розглянула питання про заходи щодо забезпечення діяльності телерадіоорганізацій під час виборчого процесу та дійшла висновків про наступне.

Аудіовізуальні медіа відіграють важливу роль у виборчому процесі, оскільки саме вони мають забезпечити доступ громадян до повної та достовірної інформації, яка необхідна для здійснення ними поінформованого та усвідомленого вибору, а також надати кандидатам, що братимуть участь у виборах, рівні можливості для здійснення агітації.

Разом з тим, саме на засоби масової інформації покладається важливе завдання не припускати поширення агітаційних матеріалів, які містять суспільно небезпечні порушення вимог законодавства.

Відповідно до частини 3 статті 64 Закону України «Про вибори Президента України» забороняється: «Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення…».

Всі зазначені вище обставини створюють підстави для надзвичайно широкого тлумачення та потребують складної юридичної експертизи для їх доведення. Засоби масової інформації, особливо, регіональні та місцеві, не мають спеціалістів, які здатні провести таку експертизу в межах стислих строків виборчої кампанії. За досвідом всіх попередніх виборів це призводило до тиску на ЗМІ з боку учасників виборчого процесу з метою поширення агітаційних матеріалів, що містять ознаки порушень законодавства. Ситуація ускладнюється також тим, що під час президентських та парламентських виборів у 2019 році засоби масової інформації працюватимуть у складних умовах гібридної інформаційної війни, на тлі маніпулятивних технологій, якими вже зловживають окремі суспільні та політичні діячі.

З метою забезпечення цивілізованого виборчого процесу та  підтримки медіа в їх прагненні дотримуватись законодавства у 2004, 2006, 2007 та 2010 рр. діяла Незалежна експертна рада з питань діяльності мас медіа під час виборів, яка складалася з провідних фахівців в сфері медіа, виборчого процесу, історії, політології та психології, та яка проводила доефірні експертизи матеріалів передвиборної агітації на запит мовників, учасників виборчого процесу, а також – громадських організацій (щодо соціальної реклами).

До 2007 року експертна рада створювалась за ініціативи Національної ради http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr556295-07/sp:max100. Рішення Незалежної експертної ради з питань діяльності мас медіа під час виборів мали дорадчий характер, проте відгравали роль вагомого аргументу в суперечках між кандидатами, агітаційні матеріали яких, наприклад, маніпулювали мовними  або релігійними питаннями. На підставі ґрунтовних та своєчасних експертних висновків ЗМІ успішно відмовляли у розміщенні таких матеріалів і, що надзвичайно важливо, кандидати жодного разу не оскаржували такі відмови, а натомість надавали виправлені версії.

З огляду на викладене вище, а також зважаючи на те що Національна рада не увійшла до переліку державних органів, на які поширюється мораторій на перевірки під час виборчої кампанії, а отже буде здійснювати перевірки мовників з питань розміщення передвиборчої агітації одночасно з виконанням поточних наглядових повноважень, Громадська рада вважає за доцільне ініціювати створення Незалежної експертної ради з питань діяльності мас медіа під час виборів 2019 року .

У зв’язку з цим, Громадська рада звертається до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та до Центральної виборчої комісії України з пропозицією до 31 січня 2019 року спільно утворити Незалежну експертну раду з питань діяльності мас медіа під час виборів. Громадська рада також готова забезпечити формування складу експертної ради або долучитися до нього.

Голова Громадської ради С.Сьомкін

 Секретар Громадської ради С.Коробіна

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше