Про накладання штрафу на Комунальний засіб масової інформації «Радіо Ічнянщини» Ічнянської районної ради, м. Ічня Чернігівської обл. - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 1507

Про накладання штрафу на Комунальний засіб масової інформації «Радіо Ічнянщини» Ічнянської районної ради, м. Ічня Чернігівської обл.


23.06.2016 м. Київ Протокол № 22Враховуючи інформацію, зазначену в Акті Робочої групи з опрацювання відомостей та документів про структуру власності телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, щодо неподання (несвоєчасного подання) інформації про структуру власності Комунальним засобом масової інформації «Радіо Ічнянщини» Ічнянської районної ради, м. Ічня Чернігівської обл. (ліцензія на мовлення НР № 0265-м від 05.09.2007), керуючись статтями 12, 31, 59, 72, 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13, частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Порядком подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженим рішенням Національної ради від 21.01.2016 № 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за № 251/28381, Національна рада вирішила:1. Визнати порушення Комунальним засобом масової інформації «Радіо Ічнянщини» Ічнянської районної ради, м. Ічня Чернігівської обл.:– частини четвертої статті 12 (суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення щороку подає Національній раді інформацію про свою структуру власності в порядку та за формою, що встановлюються Національною радою. Неподання, несвоєчасне подання такої інформації або подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для застосування Національною радою санкцій відповідно до цього Закону);– частини другої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (телерадіоорганізація зобов’язана щороку, до 31 березня, подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру).2. Комунальному засобу масової інформації «Радіо Ічнянщини» Ічнянської районної ради, м. Ічня Чернігівської обл., у тридцятиденний термін з дня отримання цього рішення сплатити до Державного бюджету України штраф у розмірі 0 грн. 64 коп. (Нуль грн. 64 коп.), згідно з додатком до рішення.Реквізити до оплати: УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код ЗКПО 37995466, р/р 31115056700011 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019. Поле призначення платежу: +;2659;101; ; ; ; ; ; сплата штрафу згідно з рішенням Національної ради від 23.06.2016 № 1507, без ПДВ.3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, у разі несвоєчасної сплати штрафу, нарахувати Комунальному засобу масової інформації «Радіо Ічнянщини» Ічнянської районної ради, м. Ічня Чернігівської обл., пеню за кожен день прострочення сплати.4. Управлінню організаційного та документального забезпечення повідомити Комунальний засіб масової інформації «Радіо Ічнянщини» Ічнянської районної ради, м. Ічня Чернігівської обл., про це рішення.5. Виконання цього рішення покласти на управління: фінансової та бухгалтерської служби, ліцензування, юридичне, організаційного та документального забезпечення.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/К. КотенкоДодаток
до рішення Національної ради
23.06.2016 № 1507