Про оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 104,6 МГц у м. Кремінній Луганської області - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2682

Про оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 104,6 МГц у м. Кремінній Луганської області


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45



Розглянувши інформацію управління радіочастотного ресурсу і технічного контролю щодо наявності вільного радіоканалу мовлення у м. Кремінній Луганської області, керуючись статтею 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна радавирішила:



1. Оголосити конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 104,6 МГц у м. Кремінній Луганської області.



2. Конкурсну гарантію встановити в розмірі 10% від максимального розміру ліцензійного збору.



3. Відділу зв‘язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення забезпечити публікацію повідомлення про оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення згідно з додатком до цього рішення та рішення Національної ради від 22.12.2016 № 2681 «Про затвердження конкурсних умов».



4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, контролю та аналізу телерадіомовлення.



5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради В. Коваля.




Голова Національної ради/підпис/Ю. Артеменко



Відповідальний секретар/підпис/О. Ільяшенко



Додаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2682