Про призначення позапланової перевірки Чернівецької асоціації комерційної телекомпанії “ТВА”, м. Чернівці (НР № 2749 від 24.11.2006) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 353

Про призначення позапланової перевірки Чернівецької асоціації комерційної телекомпанії “ТВА”, м. Чернівці (НР № 2749 від 24.11.2006)

НР № 2749 від 24.11.2006

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Відповідно до вимог п. б) ч. 7 ст. 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, рішень Національної ради від 23.05.2008 № 968 та від 04.06.2008 № 1073, на підставі заяви Чернівецької асоціації комерційної телекомпанії “ТВА”, м. Чернівці, про скасування санкцій – “оголошення попередження” та розглянувши матеріали контрольно-аналітичного управління, Національна рада вирішила:
1. Призначити позапланову перевірку діяльності Чернівецької асоціації комерційної телекомпанії “ТВА”, м. Чернівці (НР № 2749 від 24.11.2006), з метою перевірки дотримання умов ліцензії та вимог ч. 1 ст. 9, ч. 3, 6 ст. 10, ч. 7 ст. 27, ч. 8 ст. 28, ч. 3 ст. 42, ч. 5 ст. 43, ч. 3 ст. 54, п. а), е) ч. 1 ст. 59 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та ч. 1 ст. 5 , ст. 6, ч. 4 ст. 8, ч. 2, 3 ст. 9, ч. 2, 8 ст. 13, ч. 6, 7 ст. 21 Закону України „Про рекламу”.
2. Відділу аналізу телерадіопростору та соціологічних досліджень спільно із загальним відділом підготувати проект наказу та посвідчення на проведення позапланової перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління і на управління координації роботи представників та секретаріатів представників.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак