Про призначення позапланової перевірки ПП „Телевізійні мережі”, м. Балта Одеської обл. (НР № 0629-п від 16.01.2009, НР № 0647-п від 30.01.2009) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 354

Про призначення позапланової перевірки ПП „Телевізійні мережі”, м. Балта Одеської обл. (НР № 0629-п від 16.01.2009, НР № 0647-п від 30.01.2009)

НР № 0629-п від 16.01.2009, НР № 0647-п від 30.01.2009

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Відповідно до ст. 13 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, п. 3.3 Інструкції Національної ради про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України, на підставі результатів моніторингу програм ПП „Телевізійні мережі”, м. Балта Одеської обл., який був проведений 10.01.2011, та розглянувши матеріали контрольно-аналітичного управління, Національна рада вирішила:
1. Призначити позапланову перевірку діяльності ПП „Телевізійні мережі”, м. Балта Одеської обл. (НР № 0629-п від 16.01.2009, НР № 0647-п від 30.01.2009), на предмет дотримання вимог ч. 7 ст. 27, ч. 7 ст. 39, ч. 2, 5 ст. 42, ч. 1 ст. 52, п. а) ч. 1 ст. 59 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”.
2. Відділу аналізу телерадіопростору та соціологічних досліджень контрольно-аналітичного управління спільно із загальним відділом підготувати проект наказу та посвідчення на проведення позапланової перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління і на управління координації роботи представників та секретаріатів представників.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак