Про призначення позапланової перевірки ТОВ „Воля-кабель”, м. Київ (НР № 0815-п від 16.10.2003) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 403

Про призначення позапланової перевірки ТОВ „Воля-кабель”, м. Київ (НР № 0815-п від 16.10.2003)

НР № 0815-п від 16.10.2003

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Відповідно до ст. 13 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, п. 3.3 Інструкції Національної ради про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України, на підставі результатів моніторингу програм ТОВ „Воля-кабель”, м. Київ, листа ТОВ „Воля-кабель” від 18.01.2011 № 097 щодо надання інформації про приведення діяльності компанії у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства, та розглянувши матеріали контрольно-аналітичного управління, Національна рада вирішила:
1. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВ „Воля-кабель”, м. Київ (НР № 0815-п від 16.10.2003), на предмет дотримання вимог ч. 2 ст. 42 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, рішень Національної ради від 14.04.2009 № 694 та від 12.05.2010 № 769.
2. Відділу аналізу телерадіопростору та соціологічних досліджень контрольно-аналітичного управління спільно із загальним відділом підготувати проект наказу та посвідчення на проведення позапланової перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління і на управління координації роботи представників та секретаріатів представників.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак