Про результати планової перевірки КП „Телерадіоагентство „Новий Чернігів”, м. Чернігів (НР № 2065 від 31.01.2005) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 1467

Про результати планової перевірки КП „Телерадіоагентство „Новий Чернігів”, м. Чернігів (НР № 2065 від 31.01.2005)

НР № 2065 від 31.01.2005

10.08.2011 м. Київ Протокол № 24

Розглянувши матеріали планової перевірки КП „Телерадіоагентство „Новий Чернігів”, м. Чернігів, здійсненої 23-24.06.2011 (вид мовлення – ефірне ТБ, 64 ТВК, м. Чернігів, логотип – одноголовий орел з мечем), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 28, пунктом а) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1 та 2 статті 73 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:1. Взяти до відома наявність порушення КП „Телерадіоагентство „Новий Чернігів”, м. Чернігів, умов ліцензії в частинах „мова” та „програмна концепція мовлення”.2. Зобов’язати ліцензіата КП „Телерадіоагентство „Новий Чернігів”, м. Чернігів, протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт, завізований представником Національної ради у Чернігівській області. Представнику Національної ради у Чернігівській області через місяць після ухвалення цього рішення надати до Національної ради інформацію про його виконання ліцензіатом.3. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної справи КП „Телерадіоагентство „Новий Чернігів”, м. Чернігів.4. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління, управління координації роботи представників та секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення.5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак