Про результати планової перевірки ПП „Телекомпанія „РАІ”, м. Бурштин Івано-Франківської обл. (НР № 0802-п від 15.01.2010) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 387

Про результати планової перевірки ПП „Телекомпанія „РАІ”, м. Бурштин Івано-Франківської обл. (НР № 0802-п від 15.01.2010)

НР № 0802-п від 15.01.2010

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши матеріали планової перевірки ПП „Телекомпанія „РАІ”, м. Бурштин Івано-Франківської обл., здійсненої 27.01.2011 (провайдер програмної послуги), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, статтею 42, пунктами а) та б) частини 1 статті 59, частинами 1 та 2 статті 73, частиною першою статті 70, частиною 2 статті 75 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Взяти до відома наявність порушення ПП „Телекомпанія „РАІ”, м. Бурштин Івано-Франківської обл., умов ліцензії в частині загальної концепції програм для ретрансляції.
2. Зобов’язати ліцензіата ПП „Телекомпанія „РАІ”, м. Бурштин Івано-Франківської обл., протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт.
3. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної справи ПП „Телекомпанія „РАІ”, м. Бурштин Івано-Франківської обл.
4. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління, управління координації роботи представників та секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак