Про результати планової перевірки ТОВ «ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН», м. Київ (НР № 0805-п від 20.01.2010) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 350

Про результати планової перевірки ТОВ «ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН», м. Київ (НР № 0805-п від 20.01.2010)

НР № 0805-п від 20.01.2010

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Розглянувши матеріали планової перевірки ТОВ «ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН», м. Київ, здійсненої 20.01.2011 (провайдер програмної послуги) заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, статтею 42, пунктами а) та б) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1, 3, 5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН», м. Київ, умов ліцензії у зв’язку з відсутністю діяльності провайдера програмної послуги.
2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН», м. Київ, протягом 2 місяців привести свою діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт, завізований представником Національної ради у м. Києві. Представнику Національної ради у м. Києві через 2 місяці після ухвалення цього рішення надати до Національної ради інформацію про його виконання ліцензіатом.
3. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ «ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН», м. Київ.
4. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління, управління координації роботи представників та секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак