Рішення номер 810

Про результати планової перевірки ТОВ „ТРК „Радіо-Санна”, м. Одеса (НР № 0091-м від 21.08.2004)

НР № 0091-м від 21.08.2004

13.04.2011 м. Київ Протокол № 12

Розглянувши матеріали планової перевірки ТОВ „ТРК „Радіо-Санна”, м. Одеса, здійсненої 21.01.2011 (вид мовлення – ефірне РМ, 105,8 МГц у смт Жовтні та прилеглих районах, позивні: „Просто Радіо”, обсяги ретрансляції – 21 год. 20 хв/добу програми АОЗТ „Просто Раді.О”), керуючись частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 28, пунктами а) та б) частини 1 статті 59, частинами 1 та 2 статті 73, частиною першою статті 70, частиною 2 статті 75 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада

вирішила:

1. Інформацію про результати планової перевірки ТОВ „ТРК „Радіо-Санна”, м. Одеса, взяти до відома.

2. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ „ТРК „Радіо-Санна”, м. Одеса.

3. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління, управління координації роботи представників та секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак