Рішення номер 945

Про результати позапланової перевірки КП „Інформаційне агентство „Інформ”, м. Вишневе Київської обл. (НР № 1651 від 09.06.2004)

НР № 1651 від 09.06.2004

12.05.2011 м. Київ Протокол № 15

Розглянувши матеріали позапланової перевірки КП „Інформаційне агентство „Інформ”, м. Вишневе Київської обл., здійсненої 02.03.2011 (вид мовлення – проводове, перший канал проводового мовлення (УР-1)), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 28, пунктами а) та б) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1, 2, 5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Взяти до відома наявність порушень КП „Інформаційне агентство „Інформ”, м. Вишневе Київської обл., умов ліцензії в частинах „програмна концепція мовлення”, „періодичність, час та обсяги мовлення” та Закону України „Про телебачення і радіомовлення”:
– ст. 57 (редакційний статут телерадіоорганізації);
– ч. 1 п. б) ст. 59 (телерадіоорганізація зобов’язана виконувати рішення Національної ради та судових органів).
2. Зобов’язати ліцензіата КП „Інформаційне агентство „Інформ”, м. Вишневе Київської обл., протягом двох місяців привести свою діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт.
3. Копію цього рішення надіслати ліцензіату КП „Інформаційне агентство „Інформ”, м. Вишневе Київської обл.
4. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної справи КП „Інформаційне агентство „Інформ”, м. Вишневе Київської обл.
5. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління, управління координації роботи представників та секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак