Про результати позапланової перевірки ПП «РИТМ ТВ», м. Ізмаїл Одеської обл.(НР № 0820-п від 28.04.2010) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2717

Про результати позапланової перевірки ПП «РИТМ ТВ», м. Ізмаїл Одеської обл.(НР № 0820-п від 28.04.2010)

НР № 0820-п від 28.04.2010


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45За результатами моніторингу діяльності ПП «РИТМ ТВ», м. Ізмаїл Одеської обл., здійсненого 12.09.2016 секретаріатом представника Національної ради у Миколаївській області, відповідно до ліцензії НР № 0820-п від 28.04.2010 (територія розповсюдження програм – м. Новий Буг Миколаївської області), зафіксовано ознаки порушення вимог частин другої, п’ятої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а також пункту 2.3 розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 28.12.2011 № 2979, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664 (зі змінами) (далі – Положення) (Провайдер програмної послуги зобов’язаний виконувати умови ліцензії).У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 18.10.2016 рішенням № 2197 було призначено позапланову перевірку ПП «РИТМ ТВ», м. Ізмаїл Одеської обл. (НР № 0820-п від 28.04.2010).На виконання наказу голови Національної ради № 5б/494 від 25.10.2016 було здійснено позапланову перевірку ПП «РИТМ ТВ», м. Ізмаїл Одеської обл., за результатами якої складено Акт № ПП/Од./П/53/2016 від 14.11.2016.У ході перевірки на підставі моніторингу від 12.09.2016 було зафіксовано порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:частини п’ятої статті 42 (Провайдери програмної послуги здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм та передач у багатоканальних телемережах відповідно до переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі програмної послуги), оскільки порушено загальну концепцію добору програм для ретрансляції:– не ретранслюються 9 програм, передбачені ліцензією: «EUMUSIC» (попередній логотип: «RU-Music»), «ТОНІС», НТКУ (попередня назва:ДТРК «Культура»), «К2», «NEWSONE», «ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ», «ПЛАНЕТА», «Dobro» (попередній логотип: «STAR TV») та «TV ХХІ»;– ретранслюються 18 програм, не передбачені ліцензією: «ПІКСЕЛЬ ТV», «ТРОФЕЙ», «MUSIС BOX», «ПЛЮСПЛЮС», «Animal Planet», «Disney channel», «Fox Life», «ФУТБОЛ 2», «бігуді», «112 УКРАЇНА», «Discovery Channel», «TLC», «National Geographic Channel», «НЛО.ТV», «ЕСПРЕСО», «О-TV», «Ентер-фільм» та «EUROSPORT», що є також порушенням пункту 2.3 розділу ІІ Положення.Крім того, зафіксовано порушення частини другої статті 42 (Суб’єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію програм та передач і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію держави – члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має право здійснювати ретрансляцію програм та передач лише за умови відповідності їх змісту вимогам законодавства України, Європейської конвенції про транскордонне телебачення та у разі їх включення до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення), оскільки ліцензіат ретранслює 3 програми, які не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України: «НАШЕ НОВОЕ КИНО», «КИНОСЕМЬЯ» та «КИНОХИТ».Порушення частини другої статті 42 є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» згідно з частиною восьмою статті 72 Закону України«Про телебачення і радіомовлення» (Національна рада може прийняти рішення про стягнення штрафу в зазначених у цій частині розмірах, незалежно від застосування до порушника санкцій у вигляді попередження, виключно в разі вчинення таких порушень провайдерами програмної послуги:25 відсотків розміру ліцензійного збору за ретрансляцію програм та передач, щодо яких Національною радою прийнято рішення, що їх зміст не відповідає вимогам законодавства України відповідно до статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), а саме: ліцензіат ретранслює 3 програми, які не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України: «НАШЕ НОВОЕ КИНО», «КИНОСЕМЬЯ» та «КИНОХИТ».Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 2.3 розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, частиною дев’ятою статті 39, частиною другою статті 42, частиною восьмою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 70, статтею 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Розмірами штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, затвердженими рішенням Національної ради від 08.10.2015 № 1542 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.12.2015 за № 1504/27949) (далі – Розміри штрафів), Національна рада вирішила:1.Взяти до відома наявність порушення ПП «РИТМ ТВ», м. Ізмаїл Одеської обл., частини п’ятої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та пункту 2.3 розділу ІІ Положення.2.Визнати порушення ПП «РИТМ ТВ», м. Ізмаїл Одеської обл., НР № 0820-п від 28.04.2010, частини другої статті 42 Закону України«Про телебачення і радіомовлення».3.Керуючись статтею 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та Розмірами штрафів, застосувати до ПП «РИТМ ТВ», м. Ізмаїл Одеської обл., санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому від розміру ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення (розраховано управлінням фінансової та бухгалтерської служби):25 % (2000 грн (дві тисячі гривень) – за вчинення порушень, передбачених частиною восьмою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а саме: за ретрансляцію 3 програм, щодо яких Національною радою прийнято рішення, що їх зміст не відповідає вимогам законодавства України відповідно до статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».4.Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України«Про телебачення і радіомовлення» ПП «РИТМ ТВ», м. Ізмаїл Одеської обл., у тридцятиденний термін з дня отримання рішення про стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету України штраф у розмірі 2000 грн 00 коп. (дві тисячі гривень) Реквізити до оплати: УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код ЗКПО 37995466, р/р 31115056700011 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019. Поле призначення платежу: +;2659;101; ; ; ; ; ; сплата штрафу за порушення умов ліцензії (НР № 0820-п від 28.04.2010), без ПДВ.5.Зобов’язати ліцензіата ПП «РИТМ ТВ», м. Ізмаїл Одеської обл., протягом двох тижнів привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада може призначити позапланову перевірку або застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України.6.Розпорядження про усунення порушень і сплату штрафу, копію цього рішення надіслати ліцензіату ПП «РИТМ ТВ», м. Ізмаїл Одеської обл.7.Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи ПП «РИТМ ТВ», м. Ізмаїл Одеської обл.8.Виконання цього рішення покласти на управління представників Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, управління ліцензування, юридичне управління.9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради С. Костинського.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. Ільяшенко